Masės dalis ir tankis
Pagrindinis Pagalba Tankis Masės dalis Masės dalis ir tankis Atominė masė Molio skaičiavimas Masės dalis junginyje Junginio formulė Hidratai Molinė koncentracija Reakcijos lygtys Pertekliaus nustatymas Išeigos skaičiavimas Formulynas Žodynėlis Literatūra

 

 


Uždavinių sprendimo eiga
 

Žinynas

 

Teorija    Formulės    Uždavinių sprendimo pavyzdžiai    Uždaviniai savarankiškam darbui

Teorija

Tankis   tai medžiagos masės ir tūrio santykis: tankis(ς) = masė (m) : tūris (v)

Medžiagų tankis priklauso nuo temperatūros.

Masė reiškiama procentais, praba ir vieneto dalimis

Procentai parodo, kiek dalių sudaro vienas iš komponentų, jeigu visas mišinys (tirpalas) sudaro 100 dalių. 5 procentai rašomi 5 %. Jie rodo, kad mišinyje (tirpale), kurio yra 100 g 5 g vieno iš komponentų.

Tauriųjų metalų masės dalis lydiniuose nusakoma praba

 

Formulės 

Mišrūs (masės dalies ir tankio) uždaviniai sprendžiami naudojant tankio, masės ir tūrio formules: 

ς  = m : v 

m = ς x v 

v = m : ς 

w(A) = m(A)  :  m(tirpalas ar mišinys)  x  100 % 

m(A) = w(A)  x  m(tirpalas ar mišinys)  :  100 %

m(tirpalas ar mišinys) = m(A)  x  100 %  :  w(A)

Uždavinių sprendimo pavyzdžiai

Uždavinys 1

Kokia masė grynos sieros rūgšties yra 0,5 l 98 %  tirpale, kurio tankis 1,84 g/cm3 ?

 

Duota: v(s.r.) = 0,5 l = 500 cm3

                w(s.r.) = 98 %             1cm 3 = 1ml

               ς(s.r.) = 1,84 g/cm 3

Rasti: m(s.r.98  %), 

             w(s.r. 100 %)

Formulės: m = v  x  ς   

                   m(A) = w(A)  x  m(t) : 100 %

Sprendimas:

 1. Randame 98 % sieros rūgšties tirpalo masę:

  m(s.r.98 %) = 500 cm 3  x 1,84 g/cm 3 = 920 g

 2. Randame grynos (100 %) sieros rūgšties masę:

  m(s.r.) = 98 %  x  920 g : 100 % = 901,6 g

Atsakymas: grynos sieros rūgšties - 901,6 g.

 

Uždavinys 2

Kiek mililitrų jūros vandens reikia išgarinti, kad gautume 30 g natrio chlorido? Natrio chlorido masės dalis jūros vandenyje yra 3,5 %, jūros vandens ς = 1,03 g/ml

 

Duota: m(NaCl) = 30 g

              w(NaCl) = 3,5 %

               ς(H2O) = 1,03 g/ml

Rasti: m(H2O) 

             v(H2O)

Formulės: m(A) = m(t) x 100 % : w(A) 

                   v = m : ς

Sprendimas:

 1. Randame jūros vandens masę:

  m(H2O) = 30 g  x  100 % : 3,5 % = 857 g

 2. Randame vandens tūrį:

  v(H2O) = 857 g : 1,03 g/ml = 832 ml

Atsakymas: reikia išgarinti 832 ml jūros vandens.

 

Uždavinys 3

Kiek ml 12 % kalio šarmo tirpalo, kurio ς = 1,1 g/ml gausime iš 300 ml 32 % tirpalo, kurio ς = 1,31 g/ml?

 

Duota: v1(KOH 32 %) = 300 ml

              w1(KOH) = 32 %

             ς1(KOH 32 %) = 1,31 g/ml

              ς2(KOH 12 %) = 1,1 g/ml

              w2(KOH) = 12 %

Rasti: m1( KOH 32 %) 

             m( KOH 100 %) 

             m2( KOH 12 %) 

             v2( KOH 12 %)

Formulės: m = v  x  ς 

                   m(A) = w(A)  x  m(t)  : 100 % 

                   m(t) = m(A)  x  100 % : w(A) 

                   v = m : ς

Sprendimas:

 1. Randame KOH 32 % tirpalo masę:

  m1(KOH) = 300 ml  x  1,31 g/ml = 393 g

 2. Randame 100 % KOH masę:

  m(KOH) = 32 %  x  393 g : 100 % = 125,8 g

 3. Randame 12 % tirpalo masę:

  m2(KOH 12 %) = 125,8 g  x  100 %  : 12 % = 1048 g

 4. Randame KOH 12 % tūrį:

  v(KOH) =1048 g : 1,1 g/ml = 952,7 ml

Atsakymas: kalio šarmo 12 % 952,7 ml.

 

Uždaviniai savarankiškam darbui

1. Kiek gramų natrio šarmo yra 300 ml 24 % tirpale, kurio tankis 1,268 g/ml?

 Atsakymas

2. Raskite grynos azoto rūgšties masę 250 ml 200 % tirpale, kurio tankis 1,12 g/ml? 

 Atsakymas

3. Kokia grynos druskos rūgšties masė yra 100 ml 30 % tirpale, kurio tankis 1,15 g/ml? 

 Atsakymas

4. Tirpalo, kuriame natrio hidroksido masės dalis 12 %, tankis 1,131 g/ml. Kokiame tirpalo tūryje yra 0,5 kg natrio hidroksido? 

 Atsakymas

5. Koks  vandens tūris ir kokia kalio šarmo  masė yra 300 ml 40 % tirpale, kurio tankis 1,411 g/ml? 

 Atsakymas

6. Kiek mililitrų vandens yra 150 ml 30 % sieros rūgšties tirpale, kurio tankis 1,22 g/ml?

 Atsakymas

7. Iš 93,6 % sieros rūgšties tirpalo,  kurio tankis 1,835 g/ml, reikia paruošti 1 l 20 % tirpalo, kurio tankis 1,145 g/ml. Kiek rūgšties ml ir vandens reiks? 

 Atsakymas

8. Kiek gramų techninio natrio šarmo, kuriame 95 % yra grynos medžiagos, reikės 125 ml 22 % tripalui paruošti, kurio tankis 1,247 g/ml? 

 Atsakymas

9. Kiek mililitrų vandens ir 34 % kalio šarmo tirpalo, kurio tankis 1,334 g/ml 400 ml 30 % tirpalui paruošti, kurio tankis 1,286 g/ml? 

 Atsakymas

10. Kokios masės 54 % azoto rūgšties reiks 550 ml 46 % tripalui paruošti, kurio tankis 1,29 g/ml? 

 Atsakymas

11. Kiek gramų geležies (II) sulfato FeSO4 ir kiek cm3 vandens yra 145 cm3 13 % tirpalo, kurio tankis 1,13 g/cm³?

 Atsakymas

12. Iš 600g 15% tirpalo išgarinus 200g  vandens išsikristalizavo 10g bevandenės druskos. Apskaičiuokite druskos masės dalį sočiajame tirpale. 

 Atsakymas

13. Į  150 cm³ 12 % druskos rūgšties (HCl) tirpalą, kurio tankis 1,059 g/cm³ įleidus 4,48 l vandenilio chlorido dujų (n.s.) tirpalo koncentracija pakito. Apskaičiuokite susidariusio tirpalo masės dalį.

 Atsakymas

14. Parduotuvėje pirkome 80 % acto rūgšties CH3COOH esenciją, kurios tankis 1,07 g/cm3. Daržovių konservavimui naudojamas 9 % stalo actas. Kokį tūrį esencijos sunaudosime 1 l stalo acto, kurio tankis 1,011 g/cm3, paruošti? 

 Atsakymas

15. Žalvaris lydinys, kurį lietuviai naudojo papuošalų gamybai nuo 1500 metų prieš Kristų. Jame yra 60 %  vario ir 40 % cinko, tankis ~ 8 g/cm3. Kiek  vario ir cinko gramų reiks 50 cm3 sagės gamybai? Gamybos nuostolių nebuvo.

 Atsakymas

Į puslapio pradžią