Tinklalapio logotipas
Šį rudenį Vilniaus miesto mokyklose besimokantys vaikai ir per rudens mokinių atostogas neliks be dėmesio. Už Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skirtas papildomas lėšas vaikų neformaliojo švietimo veikloms organizuoti, Vilniaus miesto savivaldybė jau trečią kartą šiais metais organizuoja vaikų stovyklų konkursą.
Spartesnis savarankiškai įgytų profesinių kompetencijų pripažinimas, darbdavių įtraukimas į visas vertinimo sistemos grandis, centralizuotai vykdomas standartizuotas teorijos egzaminas – šie ir kiti profesinės kvalifikacijos įgijimo procedūrų pakeitimai įsigalios nuo kitų metų rugsėjo.
Spalio 6 dieną 12 valandą Valstybės vadovų panteone Antakalnio kapinėse vyks antkapinio paminklo Adolfui Ramanauskui-Vanagui, Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. deklaracijos signatarui, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų vadui, nuo 1953 m. – aukščiausiajam Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio ir dėl nepriklausomybės kovojančios Lietuvos pareigūnui, atidengimo...
Mieli mūsų Mokytojai, sunku atrasti dar tokią profesiją, kurioje geri sprendimai arba klaidos lemtų jauno žmogaus gyvenimą ištisus dešimtmečius. Jums patikėto žmogaus.
Mieli mokytojai, dėkojame už rūpestingumą, šilumą ir atsidavimą, kad įžvelgiate ir auginate vaiko talentą. Linkime, kad visi Jūsų darbai būtų paremti pagarba ir įsiklausymu. Visiems stiprios sveikatos, džiugių akimirkų ir daug vaikų šypsenų!
„Rotary Akademija“ – jau 13 metus vykstanti savanoriška profesinės mentorystės programa, skirta Lietuvoje gyvenančiam jaunimui. Pozityvūs ir sėkmingi gyvenimo pavyzdžiai leidžia optimistiškai žvelgti į savo galimybes, jas patikrinant realybės testu.
Koronavirusas pamokas iš klasių perkėlė prie kompiuterių ekranų. Kai kas prognozavo, kad pagaliau padarysime šuolį į virtualią švietimo ateitį, vis tik kaip niekad stipriai išryškėjo gyvo mokymosi vertė. Šių metų spalio 28 d. Lietuvos laisvosios rinkos institutas organizuoja konferenciją „LINK“, kurioje kviečia kalbėti apie švietimo ateitį, ieškoti balanso tarp virtualaus ir gyvo mokymosi,...
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija į pirmąjį posėdį sukvietė naują Lietuvos neformaliojo suaugusiųjų švietimo tarybą. Tarybos veikla atnaujinta siekiant, kad į suaugusiųjų švietimo sistemos plėtrą ir tobulinimą aktyviai įsitrauktų socialiniai partneriai.
Iš valstybės biudžeto lėšų vaikų vasaros poilsiui ir neformaliajai veiklai skyrus papildomai 8 mln. eurų, šiemet vasarą buvo surengta ir daugiau stovyklų, ir daugiau vaikų turėjo galimybę turiningai stovyklauti. Iš viso valstybės, savivaldybių ir ES paramos lėšomis šią vasarą buvo organizuotos 1937 stovyklos, jose stovyklavo 79, 2 tūkst. vaikų. Dauguma stovyklų buvo nemokamos arba kaina tebuvo...
Padėk #DiscoverEU programai pasidalindamas paties Europoje darytomis nuotraukomis. Tai gal būti pro langus matomo horizonto nuotrauka, Tavo gimtinės vaizdai, pievos, kalnai… Pažvelk kūrybiškai, nuotraukoje gali būti bet kas!
Kviečiame visus ES piliečius dalyvauti konkurse, kurti vaizdo įrašus ir pasakoti apie herojus, kurie organizuodami sporto veiklas įtraukė žmones iš pažeidžiamų socialinių grupių (LGBT, etninių mažumų, neįgalių žmonių ar kitų). Istorijomis kviečiame dalintis tiek pažeidžiamų grupių atstovus, tiek visus, kurie pažįsta herojų ir norėtų, kad apie jį sužinotų daugiau žmonių.
Vyriausybė pritarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymui iš Lietuvos ateities ekonomikos DNR plane numatytų lėšų skirti po 100 eurų pedagogų – nuo darželio auklėtojų iki aukštųjų mokyklų dėstytojų – poilsiui kompensuoti.
Šiemet kaip niekada anksčiau buvo sunku dalyvauti tarptautiniuose mainuose ar pradėti mokslus užsienyje. Tačiau šiuo laikotarpiu svarbu neprarasti vilties, kad netrukus vėl galėsime keliauti kur panorėję.
Rugsėjo 28 d., pirmadienį, Seime, Konferencijų salėje (III rūmai), rengiama tarptautinė konferencija „Nevalstybinio ugdymo svarba Lietuvos švietimui“, kurioje Seimo nariai, ugdymo įstaigų ir organizacijų atstovai kartu su tarptautiniais švietimo ekspertais aptars Lietuvos švietimo sistemai kylančius iššūkius ir nevalstybinio sektoriaus sukuriamą pridėtinę vertę moksleiviams, tėvams ir...
LR Vyriausybė Ateities ekonomikos DNR plane numatė 38 mln. eurų Lietuvos mokslo tarybos administruojamomis konkursinio finansavimo priemonėmis 2020–2023 metais stiprinti tyrėjų potencialą, skiriant papildomai lėšų ekspertų pripažintiems projektams ir remiant su koronavirusu ir jo sukeltos pandemijos padariniais susijusius mokslinius tyrimus.
Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius reiškia nuoširdžią užuojautą šiandien netekus matematiko, švietimo eksperto dr. Algirdo Zabulionio.
Greitai pritaikykite mokyklų sistemas prie nuotolinio mokymosi naudodami „Microsoft Education“ priemones. Nors pedagogų ir moksleivių ryšys klasėje yra labai svarbus, „Office 365“, „Microsoft Teams for Education“ ir kitos programos, tokios kaip „Flipgrid“, leidžia kurti nuotolinius ryšius ir pasiekti pagrindinius mokymosi rezultatus, kai ugdymas fizinėje klasėje negalimas.
Mykolo Romerio universitetas jau trečius metus kviečia abiturientus registruotis į edukacinę programą „4mm. Pasistiebk”. Programa skirta tiems, kuriems brandos egzaminų rezultatai užkirto kelią stoti į norimą universitetą ar rinktis pageidaujamas studijas. Papildomai nemokamai pasimokę padedant mokytojams ekspertams jie kitais metais turės progą perlaikyti pasirinktus valstybinius brandos...
Programa DEMBRA – tai Norvegijos iniciatyva, skirta mokytojų, mokyklų vadovų, kitų mokyklose dirbančių asmenų profesiniam tobulėjimui, padedanti stiprinti mokyklų pajėgumus dalyvavimo ir kritinio mąstymo srityse.
Antreprenerystei – inovatyvių, verslių idėjų kūrimui ir įgyvendinimui – mokslo ir studijų institucijose skatinti skiriama 10 mln. eurų Lietuvos ateities ekonomikos DNR plane numatytų ES investicijų. Šias lėšas aukštosios mokyklos ir mokslo institutai galės naudoti mokslo rezultatų diegimo rinkoje įgūdžiams plėtoti. Finansavimas skiriamas siekiant padidinti žinių komercinimo ir technologijų...
Rodoma 101 - 1202060 įrašų
Įrašų puslapyje: