Bendrųjų programų projektai (2020-12-14)

 

Dorinis ugdymas

Pdf formatu OneNote formatu Atsisiųsti OneNote
Judėjų tikybos BP projektas
Musulmonų sunitų tikybos BP projektas
Etikos BP projektas
Evangelikų liuteronų tikybos BP projektas
Evangelikų reformatų tikybos BP projektas
Karaimų tikybos BP projektas
Katalikų tikybos BP projektas
Ortodoksų tikybos BP projektas

Matematinis ugdymas    

Matematikos BP projektas

Informatikos ugdymas

Informatikos BP projektas

Technologinis ugdymas

Technologinio ugdymo BP projektas

Meninis ugdymas

Muzikos BP projektas
Dailės BP projektas 
Šokio BP projektas
Teatro BP projektas 

Sveikatos ir fizinis ugdymas

Fizinio ugdymo BP projektas
Socialinis, emocinis, sveikatos ugdymo ir žmogaus saugos BP projektas

Kalbinis ugdymas 

Lietuvių kalba ir literatūra 1-4 kl. Projektas 
Lietuvių kalba ir literatūra 5-10 kl. Projektas 
Pirmosios užsienio kalbos BP projektas 
Antrosios užsienio kalbos BP projektas 
Tautinių mažumų gimtųjų kalbų BP projektas 
Lietuvių gestų kalbos BP projektas 

Gamtamokslinis ugdymas

Gamtamokslinio ugdymo BP projektas

Socialinis ugdymas   

Ekonomikos ir verslumo BP projektas
Geografijos BP projektas
Istorijos BP projektas 
Pilietiškumo ugdymo BP projektas
Socialinio ugdymo 1-4 kl. BP projektas