Bendrųjų programų projektai

  Pdf formatu OneNote formatu Kompetenciju ugdymo  dalyke žemėlapis Pasiūlymų suvestinė
Įvadas        
IV. Kompetencijų raidos aprašai        
Pažinimo kompetencija  
Komunikavimo kompetencija    -
Kūrybiškumo kompetencija    -  -
Pilietiškumo kompetencija  -  -
Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija    -
Kultūrinė kompetencija    -
Dorinis ugdymas  - -
Etikos BP projektas                            

Katalikų tikybos BP projektas          
Ortodoksų tikybos BP projektas     Pasiūlymų negauta
Evangelikų liuteronų tikybos BP projektas Pasiūlymų negauta
Evangelikų reformatų tikybos BP projektas Pasiūlymų negauta
Karaimų tikybos BP projektas    Pasiūlymų negauta
Judėjų tikybos BP projektas           Pasiūlymų negauta
Musulmonų sunitų tikybos BP projektas   Pasiūlymų negauta
Kalbinis ugdymas  -
Lietuvių kalba ir literatūros 1-4 kl. BP projektas       
Lietuvių kalba ir literatūros 5-10 kl. BP projektas 
Lietuvių gestų kalbos BP projektas     Pasiūlymų negauta 
Pirmosios užsienio kalbos BP projektas        
Antrosios užsienio kalbos BP projektas      
Tautinių mažumų gimtųjų kalbų BP projektas    
Matematinis ugdymas     -
Matematikos BP projektas  
Gamtamokslinis ugdymas  
Gamtamokslinio ugdymo 1–8 kl. BP projektas    
Biologijos BP projektas

 
Chemijos BP projektas    
Fizikos BP projektas    
Socialinis ugdymas    -  -
Socialinio ugdymo 1-4 kl. BP projektas    
Istorijos BP projektas
Geografijos BP projektas  
Pilietiškumo pagrindų BP projektas  
Ekonomikos ir verslumo BP projektas  
Meninis ugdymas    -
Muzikos BP projektas
Dailės BP projektas
Šokio BP projektas  
Teatro BP projektas  
Informatikos ugdymas
Informatikos BP projektas  
Technologinis ugdymas  -  -
Technologijų BP projektas    
Sveikatos ir fizinis ugdymas    -  -
Fizinio ugdymo BP projektas  
Socialinio, emocinio, sveikatos, lytiškumo, rengimo šeimai ugdymo ir žmogaus saugos BP projektas