Tinklalapio logotipas
Grįžti

Pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimas siekiant kokybiškesnio vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymo

person_outline Organizatorius: Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba
access_time 2019-05-23, 07:30 iki 18:30 val.
place Lakštingalų g. 8, Antakalnio sen., Vilniaus m. sav.

Pasvalio rajone yra apie 30 vaikų, kuriems nustatytas autizmo spektro sutrikimas. Nemaža dalis jų ugdomi integruotai bendrojo ugdymo įstaigose. Dažnai mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus apima baimė ir nežinojimas, kaip dirbti su tokiais vaikais, kaip tarpusavyje derinti veiksmus, siekiant rezultatų, kaip įtraukti tėvus į ugdymo procesą ir pan. Lietuvoje jau yra mokyklų, skleidžiančių gerąją darbo praktiką ir kviečiančių pasimokyti kolegas. Viena iš tokių yra Vilniaus Šilo mokykla – pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla, vykdanti pradinio, pagrindinio ugdymo, neformaliojo švietimo bei socialinių įgūdžių programas lietuvių kalba ir rusų kalba intelekto sutrikimą ir įvairiapusių raidos sutrikimų turintiesiems mokiniams. Kita įstaiga – Vilniaus specialusis lopšelis-darželis „Čiauškutis“ – specialioji ikimokyklinė ugdymo įstaiga, teikianti ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą. Įstaigą lanko specialiųjų poreikių vaikai. Grupės komplektuojamos atsižvelgiant į vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius ir amžių. Specialistai tenkina specialiuosius vaiko poreikius, skatina vaikų savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, ugdo įvairius jų gebėjimus. Taip pat talkina tėvams bei kolegoms. Į šias įstaigas vyksta Pasvalio rajono pagalbos mokiniui specialistai pasisemti gerosios darbo patirties. Žinių, praktinių gebėjimui gilinimui susitarta studijuoti pedagoginę-psichologinę literatūrą, gaminti priemones, dalintis patirtimi su kolegomis.

Papildoma informacija
Programa Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Vilniaus m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas mokytojusvietimas@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 845152332
Renginio vieta

Grįžti