Tinklalapio logotipas

Informacija apie vadovėlį Duomenų bazėje skelbiama, kai teikėjas el.p. info@nsa.smm.lt pateikia prašymą Nacionalinei švietimo agentūrai dėl informacijos skelbimo Duomenų bazėje ir dokumentus, numatytus Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazės nuostatuose.

Reikalavimai teikiamiems duomenims:

Vadovėlio autorius – tekstas iki 200 simbolių
Vadovėlio pavadinimas – tekstas iki 200 simbolių
* Vadovėlio pritaikytojas – tekstas iki 200 simbolių
* Vadovėlio vertėjas – tekstas iki 200 simbolių
* Viršelio vaizdas – paveikslėlis jpg arba png tipo, apimtis iki 500 KB, aukštis nuo 200 iki 600 pikselių
* Vadovėlio skyriaus (vidinių puslapių/atvartų) vaizdai – paveikslėliai jpg, bmp, png tipo, paveikslėlio aukštis nuo 400 iki 600 pikselių, apimtis iki 2 MB (iki 10 atvartų vaizdų)

* Anotacija – tekstas iki 2000 simbolių. Anotacijoje turi būti aprašyta:
* kuriam dalykui (ugdymo sričiai, integruotam kursui, moduliui), ugdymo turinio koncentrui, klasei(ėms), mokymo metams, lygiui vadovėlis skirtas
* vadovėlio / vadovėlio komplekto didaktiniai ypatumai: išskirtinumas, novatoriškumas, aktualumas, metodinės struktūros pritaikymas mokymuisi
* vadovėlio komplektas (vadovėlis, mokytojo knyga ir vadovėlį papildančios mokymo priemonės, kurias sieja bendra sudarymo idėja, turinys ir metodinė struktūra)
* vadovėlio serija (jeigu yra)