Tinklalapio logotipas

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas

Nustato vadovėlių ir kitų mokymo priemonių vertinimą ir aprūpinimą vadovėliais ir mokymo priemonėmis.

Vadovėlių ir mokymo priemonių vertinimas

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertinimo tvarkos aprašas

Įsakymas dėl Ugdymo plėtotės centro direktoriaus 2016 m. vasario 29 d. įsakymo NR. VK-24 „Dėl bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertinimo tvarkos  aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   (2016-10-20)

Aprašas nustato vadovėlio paskirtį, jo turiniui keliamus reikalavimus, vertinimo kriterijus ir procedūras, vadovėlių vertintojų atsakomybę, teises, pareigas, mokymus, konsultavimą ir darbo apmokėjimą.

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazės nuostatai
Reglamentuoja Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazės paskirtį, tikslus, organizacinę ir informacinę struktūrą, duomenų bazės apsaugą.

 Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazės pildymo tvarkos aprašas