NŠA skaitmeninės mokymo priemonės

NŠA skaitmeninės mokymo priemonės su nuorodomis į metodinę medžiagą

Kalbinis ugdymas

Lietuvių kalba 5–6 klasėms

Dalykas Lietuvių kalba ir literatūra

Klasė: 5, 6, 7, 8

Lietuvių kalbos 5–6 klasėms kursą sudaro 10 temų. Jose yra po 6 veiklas: skaitymo, klausymo, žiūrėjimo, rašymo, tekstų kūrimo, žaidimų. Temų veikloms parengti 385 mokymosi objektai (interaktyvūs skaitymo ir klausymo rinkiniai, filmai su interaktyviomis užduotimis, žodžių, rišlaus teksto, įgarsinti diktantai, skyrybos pratimai, komiksai, minčių žemėlapiai, rašinio, charakteristikos, laikraščio, skrajutės, laiško, pristatymo šablonai, mokomieji žaidimai, žinynas). Kiekvienai temai yra parengta po 20 testų užduočių, iš kurių galima sudaryti įvairaus sudėtingumo testų.
Prie kiekvieno mokymosi objekto pateikiami mokymosi uždaviniai ir metodinės rekomendacijos. Išnagrinėjęs kiekvienos temos mokymosi objektus ir atlikęs užduotis, mokinys gali įsivertinti, kaip suprato pateiktą medžiagą. Atliktas užduotis iš interneto svetainės galima nusiųsti mokytojui elektroniniu paštu arba išsaugoti savo kompiuteryje.
Mokymosi objektai skirti ugdyti ne tik dalykines, bet ir bendrąsias kompetencijas.

Naudotojo vadovas

Lietuvių kalba 7–8 klasėms

Dalykas Lietuvių kalba ir literatūra

Klasės: 7, 8

Lietuvių kalbos 7–8 klasėms svetainę sudaro 10 temų. Kiekvienoje temoje yra po 6 veiklas: skaitymo, klausymo, žiūrėjimo, rašymo, tekstų kūrimo, žaidimų. Temų veikloms rengiami mokymosi objektai: interaktyvūs skaitymo ir klausymo rinkiniai, filmai su interaktyviomis užduotimis ir užduočių lapais, žodžių diktantai, įgarsinti diktantai, kalbos sistemos pažinimo užduotys, komiksai, minčių žemėlapiai, interviu, instrukcijos (arba reklamos), istorijos, dienoraščio (arba kelionių įspūdžių), samprotaujamojo rašinio, diskusinio straipsnio šablonai, mokomasis žaidimas, žinynas. Kiekvienai temai yra parengta po 20 testo užduočių, iš kurių galima sudaryti įvairaus sudėtingumo testų.
Prie kiekvieno mokymosi objekto pateikiami mokymosi uždaviniai ir patarimai mokiniui. Išnagrinėjęs kiekvienos temos mokymosi objektus ir atlikęs užduotis, mokinys gali įsivertinti, kaip suprato pateiktą medžiagą. Įsivertinti galima naudojantis mokymosi objektui parengtais įsivertinimo teiginiais arba skaitmeniniu „Voratinklio“ įrankiu. Atliktas užduotis galima išsaugoti savo kompiuteryje ir nusiųsti mokytojui elektroniniu paštu iš interneto svetainės. Mokymosi objektai skirti ugdyti ne tik dalykines, bet ir bendrąsias kompetencijas.

Metodinė medžiaga

Lietuvių kalba ir literatūra 9–10 kl.

Dalykas Lietuvių kalba ir literatūra

Klasės: 9, 10

Ši skaitmeninė mokymo priemonė skirta papildomam darbui 9–10 klasėse lietuvių kalbos ir literatūros pamokose, taip pat labai tinkama savarankiškam darbui. Priemonė apima privalomos programos kursą, pateikiama medžiaga yra suskaidyta pagal temas, epochas, ar privalomus autorius. Tai yra ir papildoma mokymo priemonė kartu su mokytoju, ir kartu savarankiško mokymosi priemonė, skirta nuotoliniam darbui. Mokymo priemonės turinys suderintas su visomis pagrindinėmis operacinėmis sistemomis ir visuose asmeniniuose įrenginiuose (kompiuteriuose, planšetėse, išmaniuosiuose telefonuose). Atvėrus priemonę galima atlikti užduotis ir pasitikrinti, ar teisingai jos yra atliktos. Yra galimybė atsakymus išsiųsti mokytojui, draugui ar sau pačiam el. paštu. Priemonė turi vartotojo vadovą, kuris pagelbės suprasti kaip kas veikia ir kur randama informacija.

Metodinė medžiaga

Naudotojo vadovas

Lietuvių kalba ir literatūra 11–12 kl.

Dalykas Lietuvių kalba ir literatūra

Klasės: 11, 12

Ši skaitmeninė mokymo priemonė skirta papildomam darbui 11–12 klasėse lietuvių kalbos ir literatūros pamokose ir savarankiškam darbui. Ji apima privalomos programos kursą, medžiaga yra suskaidyta pagal temas epochas, ar privalomus autorius. Tai yra ir papildoma mokymo priemonė kartu su mokytoju, ir kartu savarankiško mokymosi priemonė, skirta nuotoliniam darbui. Ji suderinama su visomis pagrindinėmis operacinėmis sistemomis ir visuose asmeniniuose įrenginiuose (kompiuteriuose, planšetėse, išmaniuosiuose telefonuose). Čia jūs galite atlikti užduotis ir pasitikrinti, ar teisingai jas atlikote. Galite savo atsakymus išsiųsti mokytojui, draugui ar sau pačiam el. paštu. Skaitmeninė mokymo priemonė struktūriškai bei tematiškai yra padalinta į dvi pagrindines dalis: 9-10 klasėms ir 11-12 klasėms. Pastarosios yra suskirstytos į smulkesnes dalis: Lietuvių kalba bei Lietuvių literatūra.
Priklausomai nuo pasirinktos klasės, kiekviena šių, smulkesnių, dalių, yra suskaidytos į tokius segmentus, kaip sintaksė, leksika, morfologija, antika, tautosaka ir t.t. Konkrečius testus pasieksite tik pasirinkę vieną šių elementų.

Metodinė medžiaga

Tautinių mažumų gimtosios kalbos 9–12 kl.

Dalykai: Gimtoji kalba ir literatūra (baltarusių, lenkų, rusų)

Klasės: 9, 10, 11, 12

SMP tautinių mažumų gimtųjų kalbų mokymuisi veiksmingam Pagrindinio ugdymo 9-10 klasių ir Vidurinio ugdymo bendrųjų ugdymo programų įgyvendinimui, kuriose akcentuojamas gebėjimų suvokti ir kurti tekstą poreikis įvairiose srityse. SMP yra nagrinėjami ne tik grožiniai, bet ir publicistiniai tekstai, eseistikos fragmentai, kiti kultūros tekstai (verbaliniai ir neverbaliniai). Sukurtoje SMP daug dėmesio skiriama įvairiems tekstams, su kuriais mokiniai susiduria kasdien, skirtingų tekstų tikslams, poveikiui, manipuliacijai kalba suprasti.

Naudotojo vadovas

Lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatija 11–12 klasei

Dalykas Lietuvių kalba ir literatūra

Klasės: 11, 12

Vadovėlį(-ius) papildanti skaitmeninė mokymo priemonė - elektroninė lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatija 11–12 klasėms. Priemonė gali būti įdomi ir naudinga ne tik Lietuvos mokiniams, bet ir užsienyje gyvenantiems lietuviams, emigrantų vaikams, kurie neturi galimybių tiesiogiai mokytis lietuvių kalbos. Priemonė pateikiama perskaičius tos priemonės atsisiuntimo instrukciją ir pateikus el. paštą. Tai labai paparasta, tačiau atverstoje priemonėje yra pateikiama ne tik visa chrestomatija 11-12 kl., bet ir kiekvienas chrestomatijos skyrius atskirai 11 klasei ir 12 klasei. Medžiaga pateikiama .pdf formatu.

Metodinė medžiaga

Literatūros kūriniai 5–8 klasėms

Dalykas Lietuvių kalba ir literatūra

Klasės: 5, 6, 7, 8

Vadovėlį(-ius) papildanti skaitmeninė mokymo priemonė - biblioteka, kurioje pateikiami literatūros kūriniai 5–8 klasėms. Kūrinius galima rasti pagal autorius, kurie pateikti alfabeto tvarka. Kūriniai pateikiami įvairiais formatais, todėl patogu tiek skaityti tiek atsisiųti į savo kompiuterį. Prie kiekvieno kūrinio yra žymos, kurios nurodo kūrinio parašymo laikotarpį, ir/ar kt. su kųriniu susijusią informaciją. Kiekvieną kūrinį galima rekomenduoti draugui.

Metodinė medžiaga

Kalbos kultūra

Dalykas Lietuvių kalba ir literatūra

Klasės: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Skaitmeninė mokymo priemonę, kuri yra skirta 5–12 klasių mokiniams ir mokytojams sudaro šešios dalys: tartis, kirčiavimas, leksika, žodžių daryba, morfologija ir sintaksė. Kiekvienos dalies pradžioje pateikiamos pagrindinės bendrinės kalbos normos, aptariami būdingiausi normų pažeidimai, pateikiami pagrindinius dalykus apimantys kartojimo klausimai ir įvairūs pratimai. Iš viso mokymo priemonėje yra apie 150 trijų lygmenų užduočių ir pratimų. Pirmojo lygmens pratimai yra lengviausi. Juose pateikiami pačius pagrindinius kalbos kultūros reikalavimus apimantys pavyzdžiai. Mokinys turi nustatyti, ar pavartotas taisyklingas, ar netaisyklingas žodis (junginys); jei netaisyklingas, kaip jį pakeisti. Pirmojo lygmens pratimuose pateikiami trumpi, vienareikšmiai sakiniai, kuriuose pateikiama po vieną ar dvi to paties kalbos lygmens (leksikos, žodžių darybos, morfologijos ar sintaksės) klaidas. Atlikdamas antrojo lygmens pratimus mokinys turi nustatyti ir paaiškinti klaidos pobūdį, ją ištaisyti, pasiūlyti keletą galimų taisyklingų variantų. Trečiojo lygmens pratimuose pateikiamos įvairios kalbos klaidos, sakiniai sudėtingesni. Mokinys ar mokytojas iš mokymo priemonėje pateiktų pratimų gali pasirinkti ir sudaryti norimas pratimų sekas.
Greta pratimo užduoties pateikiama nuoroda į atitinkamą teorinės medžiagos dalį, o teorinėje medžiagoje esama nuorodų, aiškinančių įvairius terminus, sąvokas ir susijusias teorijos dalis.
Skaitmeninė mokymo priemonė pateikiama kaip internetinė svetainė. Kiekviena dalis gali būti studijuojama atskirai, pasirenkant pagal norimą kalbos lygmenį. Norint nuosekliai mokytis, rekomenduotina pradėti nuo tarties ir baigti gramatika.

Metodinė medžiaga

Lietuvių kalbininkų sąvadas

Dalykas Lietuvių kalba ir literatūra

Klasės: 7, 8, 9, 10

Tai vadovėlį papildanti skaitmeninė mokymo priemonė, kurioje pateikiamas Lietuvių kalbininkų sąrašas pagal abėcėlę, gimimo datą, pateikiamas trumpas tarptautinių žodžių žodynėlis. Pasirinkus bet kurį lietuvių kalbininką yra pateikiama informacija apie jį, jam priskiriamus darbus ir kuo jis garsus.

Metodinė medžiaga

XX a. Lietuvių literatūros chrestomatija 1904–1989

Dalykas Lietuvių kalba ir literatūra

Klasės: 9, 10, 11, 12

Chrestomatijoje pateikiama XX a. lietuvių literatūros panorama. Pristatomi iškiliausių XX a. lietuvių autorių kūrybos tekstai (ar jų ištraukos), aprėpiantys 1904–1989 m. Chrestomatiją sudaro du skyriai: pirmas apima XX a. pradžią (1904–1940), antras – XX a. vidurį (1940–1989). Pirmame pristatomi svarbiausi autoriai ir pavyzdiniai jų tekstai, atsižvelgiant į vidinius literatūros pokyčius, priklausomus ne tik nuo chronologinės sekos, bet ir nuo kalbamo laikotarpio lietuvų literatūros modernizacijos pobūdžio bei jos raidos požymių. XX a. II pusės lietuvių literatūros nevienkryptiškumas, politinis, kultūrinis, geografinis išsišakojimas, nulemtas skaudžių istorinių pervartų. Ši dalis suskirstyta teminiais poskyriais, kuriuose pristatomi svarbiausi to laikotarpio literatūriniai reiškiniai ir juos atskleidžiantys tekstai.
XX a. lietuvių literatūros chrestomatija derinta su elektroniniais atviros prieigos ištekliais (žurnalais, talpyklomis, duomenų bazėmis). Toks knygos sudarytojos pasirinkimas grindžiamas tuo, kad leidinys skirtas įvairių pasaulio universitetų ar lituanistikos centrų užsienio studentams lituanistams, nes jiems veikiausiai ne visada lengvai pasiekiama kritinė akademinio pobūdžio literatūra.
Ši chrestomatija ir joje pristatomų autorių kūrybos tekstai ne tik leis susidaryti bendrą XX a. lietuvių literatūros vaizdą, tačiau bus ir parankinė priemonė skaitant, suvokiant ir nagrinėjant tekstus.

Matematinis, gamtamokslinis ir technologinis ugdymas

Žemė, augalai, gyvūnai. Kompiuterinė Lietuvos enciklopedija

Dalykas Biologija

Klasės: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Tai pirmasis elektroninis enciklopedijos žanro leidinys Lietuvai ir apie Lietuvą. Tai populiariai parašyta, gausiai iliustruota enciklopedija, skirta visai šeimai, jos adresatas ir jaunimas, kuris domisi istorija, kultūra, mokslu, gamta, ir tėvų bei senelių kartos žmonės, plečiantys savo akiratį, norintys žinoti daugiau apie savo šalį, jos gamtą ir kita. Dėl Flash elementų, galima atsidaryti per https://flash.puffin.com/

Chemijos uždavinių sprendimas

Dalykas Chemija

Klasės: 7, 8, 9, 10

Svetainė chemijos uždavinių sprendimui. Tai mokymo priemonė skirta mokymui ir mokymuisi. Tematika atspindi bendrojo ugdymo pagrindinės mokyklos (8 – 10 klasių mokiniams) chemijos mokymo programoje numatytus uždavinius. Tinklalapį sudaro 12 temų, formulės, žodynėlis ir literatūra. Tinklalapio tituliniame puslapyje pateikiamas temų sąrašas, kurį sudaro 12 temų: 1. Tankis, 2. Masės dalis, 3. Masės dalis ir tankis, 4. Atominė masė, 5. Molio skaičiavimas, 6. Masės dalis junginyje, 7. Junginio formulė, 8. Hidratai, 9. Molinė koncentracija, 10. Reakcijos lygtys, 11. Pertekliaus nustatymas, 12. Išeigos skaičiavimas.
Visų temų struktūra yra vienoda. Kiekvienoje temoje yra galimybė perskaityti uždavinių sprendimo bendrąjį algoritmą, pasinaudoti žinynu bei pateiktomis teorinėmis žiniomis, formulėmis, uždavinių sprendimo pavyzdžiais, uždaviniais savarankiškam darbui.

Naudotojo vadovas 

Metodinės rekomendacijos

Mokyklinių chemijos eksperimentų praktika. Mokinio knyga

Dalykas Chemija

Klasės: 9, 10, 11, 12

Metodinė knyga mokiniui „Mokyklinių cheminių eksperimentų praktika“. Priemonę sudaro trys skyriai. Pirmajame knygos skyriuje aprašytos kompiuterizuotos mokymo sistemos, pritaikytos gamtamoksliam ugdymui. Antrasis mokinio knygos skyrius yra praktinio pobūdžio, susijęs su fizikos dalyko laboratoriniais darbais. Tyrimai laboratorijoje, konkrečios situacijos analizė, problemų sprendimas gamtos mokslus daro patrauklius, o patį mokymosi procesą įdomesnį ir prasmingesnį. Aprašomos tyrimų metodikos skiriasi tyrimo objektais, veiklų apimtimi ir sudėtingumu, todėl kiekvienas moksleivis, priklausomai nuo pasirengimo lygio, gali pasirinkti tinkamus tyrimus. Trečiasis knygos skyrius yra praktinio tarpdalykinio pobūdžio. Knygoje aprašyti eksperimentai yra išbandyti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kursuose su gamtos dalykų (biologijos, chemijos, fizikos) mokytojais. 

Metodinė medžiaga chemijai

Metodinė medžiaga gamtamokslinam ugdymui (biologija, chemija, fizika)

Skaitmeninė mokymo priemonė chemijai

Dalykas Chemija

Klasės: 10, 11, 12

SMP parengta pagal Bendrąsias vidurinio ugdymo chemijos dalyko programas ir orientuota į veiklos sritis – „Organinių junginių sandara, savybės ir taikymas“, „Gyvybės chemija“, „Aplinkos chemija“. SMP sudaro 30 mokymosi objektų (MO) rinkinių, interaktyvi Periodinė cheminių elementų lentelė, uždavinių sprendimo, formulių ir reakcijos lygčių rašymo, erdvinių molekulių modelių modeliavimo įrankiai, žinynas. Yra 15 kūrybinių laboratorijų su darbo lapais, kuriose mokiniai gali modeliuoti, planuoti ir atlikti virtualius eksperimentus ir tiriamuosius darbus. SMP gali būti sėkmingai taikoma nuotoliniam mokymuisi.

Naudotojo vadovas

Mokyklinių fizikos eksperimentų teorija ir praktika. Mokinio knyga

Dalykas Fizika

Klasės: 9, 10, 11, 12

Metodinė knyga mokiniui „Mokyklinių fizikos eksperimentų praktika“. Metodinę priemonę sudaro trys skyriai. Pirmajame knygos skyriuje aprašytos kompiuterizuotos mokymo sistemos, pritaikytos gamtamoksliam ugdymui. Antrasis mokinio knygos skyrius yra praktinio pobūdžio, susijęs sufizikos dalyko laboratoriniais darbais. Tyrimai laboratorijoje, konkrečios situacijos analizė, problemų sprendimasgamtos mokslus daro patrauklius, o patį mokymosi procesą įdomesnį ir prasmingesnį. Aprašomos tyrimų metodikos skiriasi tyrimo objektais, veiklų apimtimi ir sudėtingumu, todėl kiekvienas moksleivis, priklausomai nuo pasirengimo lygio, gali pasirinkti tinkamus tyrimus. Trečiasis knygos skyrius yra praktinio tarpdalykinio pobūdžio. Šioje knygoje aprašyti eksperimentai yra išbandyti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kursuose su gamtos dalykų (biologijos, chemijos, fizikos) mokytojais.

Metodinė medžiaga fizikai

Metodinė medžiaga gamtamokslinam ugdymui (biologija, chemija, fizika)

Gamtamokslinio raštingumo užduotys

Dalykai: Biologija, Chemija, Fizika

Klasės: 8, 9, 10

Gamtamokslinis raštingumas – tai mokinio gamtamokslinės žinios ir naudojimasis jomis siekiant įvardyti klausimus, įgyti naujų žinių, aiškinti gamtamokslinius reiškinius ir pateikti įrodymais grįstas išvadas apie gamtamokslines problemas. Gamtamokslinis raštingumas apima pagrindinių mokslinių tyrinėjimų bruožų žinojimą, suvokimą, kaip gamtos mokslai ir technologijos formuoja mūsų materialinę, intelektualinę ir kultūrinę aplinką bei norą ir sąmoningą piliečio pasiryžimą užsiimti su gamtos mokslais susijusia veikla ir domėjimąsi gamtamokslinėmis idėjomis.
Čia rasite 8–10 klasių mokiniams 15-ka užduočių, skirtų biologijai (Pipirinė, Tuberkuliozė, Nuo ląstelės iki biosferos, Bakterijų dauginimo modeliavimas ir kt.), 16-ka užduočių, skirtų chemijai (Vandenilio peroksido savybės ir panaudojimas, Natūralus mineralinis vanduo, Rankų šildytuvas, Sultys lentynoje ir kt.), 14-ka užduočių, skirtų fizikai (Atmosferos sluoksniai, Kodėl neskęsta kiaušinis, Visuotinė trauka, Juodžiausia medžiaga ir kt.) ir 12-ka užduočių, skirtų integruotiems gamtos mokslams (Akis, Autonominio modulio „Philae“ nusileidimas, Greitpuodis, Klimato kaita Lietuvoje ir kt.).

Metodinė medžiaga

Problemų sprendimo bendradarbiaujant užduotys

Dalykai: Matematika, Informatika 

Klasės: 9, 10, 11, 12

Pateikti šeši Problemų sprendimo bendradarbiaujant (PSB) galimų užduočių pavyzdžiai: „Lentyna“, „Stalo tenisas“, „Susitikimas“, „Valtis“, „Tiltai“ ir „Liftas“. Užduotys sukurtos atsižvelgiant į PSB kontekstą (pateikiamas priede):
• Problemos scenarijus. Atsižvelgiant į pradinius duomenis, mokinys bendradarbiaudamas išsiaiškina, kaip spręsti užduotį, kokių duomenų trūksta ir pan.
• Komandos sudėtis. Spręsdamas šias užduotis (matematines ir finansinio raštingumo) mokinys bendradarbiauja su vienu arba dviem kompiuteriniais agentais: Saule, Milda, Luku arba Ainiu.
• Užduoties charakteristikos. Mokinio tikslas – išsiaiškinti, kuo vienas ar abu agentai gali prisidėti prie užduoties sprendimo, aptarti sprendimo eigą ir įvertinti išsakytas idėjas. Spręsdamas užduotį mokinys renkasi, ar bendradarbiauti su agentais pasitelkiant jų turimą informaciją.
• Priemonės. Visose pavyzdinėse užduotyse yra interaktyviųjų paveikslėlių, kuriais galima remtis atliekant užduotį.
• Agentai. Užduoties pradžioje mokiniui nėra atskleidžiamos agentų savybės. Jas mokinys turi išsiaiškinti bendradarbiaudamas su agentais. Užduotys yra trijų sudėtingumo lygių: žemo, vidutinio ir aukšto.

Metodinė medžiaga

Skaitmeninis 3D turinys matematiniam, gamtamoksliniam ir technologiniam ugdymui

Dalykas Integruotas kursas

Klasės: 8, 9, 10, 11, 12

3D turinys patyriminiam gamtos mokslų (fizikos, chemijos, biologijos) mokymuisi remiasi integralaus, visiems gerai žinomo objekto – automobilio – išskaidymu į atskirus objektus. Šias detales (kiekvieną atskirai) galima išskirti iš visumos (automobilio) ir nagrinėti kaip atskirą mokymosi elementą, detaliai pavaizduojant animuota ir/arba realistine vaizdo medžiaga ir pateikiant svarbiausią su tuo objektu susijusią paaiškinamąją (mokomąją) informaciją. 3D neveikia Google Chrome naršyklėje.

Apie SMP, kūrėjo svetainėje

Matematika 11–12 kl.

Dalykas Matematika

Klasės: 11, 12

Skaitmeninė mokymo priemonė matematikai, apimanti didžiąją dalį vidurinės mokyklos (11–12 klasių) kurso dalį ir struktūriškai vienodai pateikianti visas temas. Priemonė - vertinga mokiniams, norintiems mokytis savarankiškai. Priemonėje yra pateikiamos temos su trumpais aprašymais, iliustruojančiais paveikslėliais, trumapais vaizdo įrašais.

Metodinė medžiaga

Naudotojo vadovas

Finansinio raštingumo užduotys

Dalykai: Matematika, Informatika  

Klasės: 8, 9, 10

Kiek svarbūs finansinis raštingumas, teisingi pinigų valdymo įpročiai ir tvari finansinė elgsena, paaiškėja ištikus finansiniams netikėtumams. Tačiau finansinis raštingumas ir juo paremti finansiniai įpročiai yra svarbūs ne tik užklupus sunkmečiui − mokytis ir formuoti teisingą finansinę elgseną būtina nuo mažumės. Vis dėlto, jau nuo 2017-ųjų, kada pasirodė pirmosios PISA analizės rezultatai, garsiai kalbame apie prastą Lietuvos moksleivių finansinį raštingumą ir poreikį jį gerinti.
Taigi, finansinis raštingumas yra žinios, supratimas apie finansines koncepcijas, rizikas ir įgūdžiai, motyvacija ir pasitikėjimas taikyti tokias žinias ir supratimą, siekiant priimti veiksmingus sprendimus visame finansinių kontekstų diapazone, pagerinti finansinę gerovę asmenims ir visuomenei bei sudaryti sąlygas dalyvauti ekonominiame gyvenime. Čia rasite 14-ka finansinio raštingumo užduočių aukštesniems mąstymo gebėjimams ugdyti, skirtų 8-10 klasių mokiniams: Pagalba gyvūnėliams (4 lygis), Kaziuko mugė (4 lygis), Dviratis (4 lygis), Nuomojama prekybos vieta (4 lygis), Pagalba gyvūnėliams (5 lygis), Kaziuko mugė (5 lygis), Dviratis (5 lygis), Perku kompiuterį (5 lygis), Nuomojama prekybos vieta (5 lygis), Pagalba gyvūnėliams (6 lygis), Kaziuko mugė (6 lygis), Dviratis (6 lygis), Perku kompiuterį (6 lygis), Nuomojama prekybos vieta (6 lygis).

Metodinė medžiaga

Matematika 7-8 kl. Vaizdo pamokos

Dalykai: Matematika, Informatika  

Klasės: 7, 8

Vaizdo pamokos, skirtos matematikai (7-8 kl.). Vaizdo pamokų paskirtis − padėti silpniau besimokantiems, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, ugdomiems pagal pritaikytas Bendrąsias ugdymo programas, įgyti matematikos žinių, ugdytis gebėjimus ir nuostatas, kurios leistų mokiniams taikyti matematiką „čia ir dabar“: atliekant įvairius buitinius bei praktinius darbus, sprendžiant užduotis, konstruojant, bandant atsakyti į klausimus, kylančius įvairioje kasdienėje veikloje, bei patirti sėkmę besimokant matematikos 7–8 klasėse. Pateikiamos 38 vaizdo pamokos.

Metodinė medžiaga

Mokymosi pagalba mokiniams patiriantiems matematikos mokymosi sunkumų

Matematinio raštingumo užduotys

Dalykai: Matematika, Informatika  

Klasės: 8, 9, 10

Matematinio raštingumo užduotys aukštesniesiems mąstymo gebėjimams ugdyti. Matematinis raštingumas padeda mokiniams suprasti matematikos vaidmenį pasaulyje ir atlikti pagrįstus sprendimus, reikalingus kiekvienam konstruktyviam, suinteresuotam ir mąstančiam piliečiui. Pateikiamos užduotys skaitymo gebėjimams matematikos pamokose ugdyti. Šiuo metu pateikiamos 26 užduotys, kurios suskirstytos pagal lygius.

Metodinė medžiaga

Problemų sprendimo bendradarbiaujant užduotys

Dalykai: Gamtos mokslai, Matematika, Informatika  

Klasės: 9, 10, 11, 12

Pateikti šeši Problemų sprendimo bendradarbiaujant (PSB) galimų užduočių pavyzdžiai: „Lentyna“, „Stalo tenisas“, „Susitikimas“, „Valtis“, „Tiltai“ ir „Liftas“. Užduotys sukurtos atsižvelgiant į PSB kontekstą (pateikiamas priede):
• Problemos scenarijus. Atsižvelgiant į pradinius duomenis, mokinys bendradarbiaudamas išsiaiškina, kaip spręsti užduotį, kokių duomenų trūksta ir pan.
• Komandos sudėtis. Spręsdamas šias užduotis (matematines ir finansinio raštingumo) mokinys bendradarbiauja su vienu arba dviem kompiuteriniais agentais: Saule, Milda, Luku arba Ainiu.
• Užduoties charakteristikos. Mokinio tikslas – išsiaiškinti, kuo vienas ar abu agentai gali prisidėti prie užduoties sprendimo, aptarti sprendimo eigą ir įvertinti išsakytas idėjas. Spręsdamas užduotį mokinys renkasi, ar bendradarbiauti su agentais pasitelkiant jų turimą informaciją.
• Priemonės. Visose pavyzdinėse užduotyse yra interaktyviųjų paveikslėlių, kuriais galima remtis atliekant užduotį.
• Agentai. Užduoties pradžioje mokiniui nėra atskleidžiamos agentų savybės. Jas mokinys turi išsiaiškinti bendradarbiaudamas su agentais. Užduotys yra trijų sudėtingumo lygių: žemo, vidutinio ir aukšto.

Metodinė medžiaga

Užduotys savarankiškam darbui. Informatika, 11–12 klasės

Dalykas Informatika

Klasės: 11, 12

Metodinę priemonę „Užduotys savarankiškam darbui. Informacinės technologijos, 11–12 klasė, bendrasis kursas“.

Metodinė medžiaga

Visuomeninis ugdymas 

Geografija 6-ai klasei

Dalykas Geografija

Klasė 6

Kodėl vienur stūkso kalnai, o kitur driekiasi lygumos? Kodėl vienur lyja, o kitur nuo sausros skeldėja žemė? Kodėl vienur tūkstančiai žmonių miršta badu, o kitur maistas išmetamas į šiukšlynus? Kodėl keičiasi orai, kraštovaizdis ar valstybės? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsako vienas seniausių ir įdomiausių mokslų pasaulyje – geografija. Ši geografijos mokymo priemonė skirta mokiniams. Joje panaudotos kompiuterinės informacijos perteikimo galimybės, akcentuojant tas iš jų, kurios negali būti panaudotos „popierinėse“ versijose: video siužetai, garsas, animacija, žaidimai. Taip pat joje yra daug nuotraukų, žemėlapių, schemų. Tuo pasiekta didesnė geografijos dalyko vizualizacija, kuri ženkliai papildys spausdintas mokymo priemones. Neabejojame, kad naudodamasis šia priemone, mokinys taps aktyvesniu mokymo proceso dalyviu. Mokomąją kompiuterinę priemonę sudaro 30 pamokų – pakankamai daug, kad būtų galima atsirinkti, kurias iš jų organizuoti kompiuterių ar vieno kompiuterio klasėje arba siūlyti savarankiškam mokymuisi namuose.

Metodinė medžiaga

Papildomų šaltinių sąrašas

Geografija 9–12 kl.

Dalykas Geografija

Klasės: 9, 10, 11, 12

Tai skaitmeninė mokymo priemonė skirta geografijai mokytis. Ji suteikia galimybę 9–12 klasių mokiniams naudotis specialiai šiai priemonei sukurtais vaizdiniais šaltiniais ir parengta dalykine informacija. Didelis dėmesys skiriamas mokinių savarankiškam darbui, sudaroma galimybė mokytis įvairiais stiliais. Čia pateikiama tekstinė dalykinė medžiaga, vaizdo įrašai, nuotraukos, animuoti vaizdai, žemėlapiai, įvairių tipų ir lygių užduotys.
Čia rasite (teorija, interaktyvios užduotys, įsivertinimas) 9–10 klasių mokiniams 1 ir 2 dalis po 10 temų: Karstiniai reiškiniai Lietuvoje ir Europoje, Baltijos jūros ekosistema ir Kuršių nerija, Urbanizacija, Valstybių socialinė ir ekonominė galia, Klaipėdos jūrų uostas, Energetika ir kt. bei 11–12 klasių mokiniams 1 ir 2 dalis po 10 temų: Žemės sandara, uolienos ir mineralai, Vulkanizmas, Žemėdreba, Globalinės problemos, Miestų funkcijos ir struktūra, Globalizacijos sritys ir kt.

Metodinė medžiaga

Naudotojo vadovas

Gimtoji istorija

Dalykas Istorija

Klasės: 7, 8, 9, 10, 11, 12

Lietuva. Baltijos jūros rytinėje pakrantėje įsikūrusi baltų valstybė. Vietovardis, manoma, kilęs iš hidronimo Lietava, Lietauka (Neries intakas). Pirmieji Lietuvos vardą minintys šaltiniai yra Kvedlinburgo (Quedlinburg, Vokietija) analai („Annales Quedlinburgenses“), aprašantys teutonų misionieriaus Brunono ir jo pasekėjų nužudymą 1009-02-23, bei 1113 m. Kijevo Pečeros vienuolio Nestoro sudarytas metraštis „Senųjų laikų pasakojimas“, kur atpasakojamas kunigaikščio Jaroslavo žygis į Lietuvą. XIII a. pradžioje ir viduryje, kuriantis Lietuvos valstybei, šiame procese dalyvavo daugelis baltiškųjų gentinių junginių – prūsai, jotvingiai-sūduviai, skalviai, lamatiečiai, kuršiai, žemaičiai, žiemgaliai, sėliai, aukštaičiai, lietuviai. Valstybės įkūrimo data yra 1253-07-06 – pirmojo Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo diena.
Gimtoji istorija 7–12 klasėms – skaitmeninė mokymo priemonė, skirta mokiniams, pagrįsta moderniausių technologijų galimybėmis perteikti istoriją įtaigiomis priemonėmis – vaizdo siužetais, muzika, kompiuteriniais žaidimais, elektroninėmis užduotimis ar teminiais siužetais. Skaitmeninėje mokymo priemonėje nuosekliai dėstomi esminiai Lietuvos istorijos klausimai nuo seniausių laikų iki 2000 metų. Didžiausias dėmesys skiriamas Lietuvos valstybingumo istorijai, svarbiems visuomenės ir kultūros istorijos klausimams. Šios skaitmeninės mokymo priemonės kūrėjai tikisi, kad ši priemonė formuos naują istorijos mokymosi motyvaciją ir padės ugdyti moderniosios istorijos sampratą.

Metodinė medžiaga

Šaltiniai

Skaitmeninis 3D turinys visuomeniniam ugdymui

Dalykas Integruotas istorijos ir geografijos kursas

Klasės: 6, 7, 8, 9

3D turinys skirtas socialiniams mokslams, sutelkiant dėmesį į geografiją ir atskiras integralias jos sritis, kurios apima gamtinį, socialinį, ekonominį ir tuo pačiu visuotinį kontekstą.
Pagrindinė 3D interaktyvioji geografijos platforma sumanyta kaip prekybos centras.
Visos įvairios paskirties prekės šioje mokymo priemonėje susijusios su geografija: žaliavomis, jų gavyba, transportavimu, eksportu ir importu, geografiniu gamybos išsidėstymu ir to priežastingumu, istoriškai susiklosčiusiomis aplinkybėmis, kultūriniu kontekstu ir visas gyvenimo sritis apimančia šiuolaikine globalizacija. 3D neveikia Google Chrome naršyklėje.

Apie SMP, kūrėjo svetainėje

Meninis, fizinis ir sveikatos ugdymas

ARS 1. Dailės rūšys ir žanrai;
ARS 2. Meno epochos ir stiliai;
ARS 3. Lietuvių liaudies menas

Dalykas Dailė

Klasės: 9, 10, 11, 12

Mikalojaus Daukšos, Konstantino Sirvydo raštuose dailė reiškė darbą, amatą. Ilgainiui šis žodis vis glaudžiau sietas su sąvokomis „dailus“, „gražus“. Šiuolaikinis jo turinys ėmė ryškėti 20 a. pradžioje.
„ARS“ – tai virtuali dailės pažinimo programa, skirta vidurinių bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams. Ji apima dailės teorijos „pradžiamokslį“: supažindinama su vizualiųjų menų ir jų raiškos, kūrybinių priemonių bei metodų įvairove, tai yra dailės rūšimis, šakomis, žanrais, jų sąveika. Tai teorinės ir istorinės žinios gausiai iliustruotos žymiausiais pasaulio ir Lietuvos kūrėjų darbais. Medžiaga pateikiama taip, kad moksleivis galėtų perskaityti teoriją ir žinias papildyti bei įtvirtinti stebėdamas meno kūrinius.

Metodinė medžiaga

Meninis ugdymas 9–12 kl.

Dalykai: Dailė, Muzika, Teatras, Šokis

Klasės: 9, 10, 11, 12

Priemonę sudaro demonstraciniai ir/ar animaciniai mokymosi objektai, skirti susipažinti su procesais, kuriuos sudėtinga paaiškinti, demonstruoti realioje aplinkoje, modeliavimo, eksperimentavimo, imitavimo mokymosi objektai, skirti mokymosi mokytis, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijų ugdymui, sudarant mokiniams galimybę sukurti įvairias situacijas (simuliacijas), mokomosios užduotys, klausimynai, testavimo, praktikumo mokymosi objektai, skirti savarankiškam mokymuisi bei vertinimui ir įsivertinimui, testai, skirti įsivertinimui. Atvertus priemonę yra pateikiamas aiškus jos naudojimosi vadovas, kuris aiškiai aprašo kokią informaciją rasite priemonėje ir kaip ja naudotis

Metodinė medžiaga

Naudojimo vadovas

Technologijos 5–10 kl.

Dalykai: Technologijos, Fizinis ugdymas, Sveikatos ugdymas

Klasės: 5, 6, 7, 8, 9, 10

SMP sudaro 5 dalys, skirtos technologijų programoje numatytoms ugdymosi sritims: elektronika, konstrukcinės medžiagos, mityba, tekstilė, dizainas. SMP siūlomi mokymosi objektai:
- demonstraciniai ir/ar animaciniai;
- modeliavimo, eksperimentavimo, imitavimo;
- mokomosios užduotys, klausimynai, testavimo, praktikumo;
- testai, skirti įsivertinimui; - filmuoti pavyzdžiai iš realios aplinkos.
SMP paskirtis – skatinti mokinių mokymosi motyvaciją, savarankiškumą per įvairią integruotą taikomojo ir kūrybinio pobūdžio mokymosi veiklą: projektavimą, tyrinėjimą, probleminį mokymąsi, kūrybinių užduočių sprendimą.

Naudotojo vadovas

Pradinis ugdymas

Gerosios informatikos pradiniame ugdyme patirtys

Dalykas Dailė ir technologijos

Klasės: 1, 2, 3, 4

Šiuolaikiniai vaikai skaitmeninėmis technologijomis naudotis pradeda anksčiau negu pieštukais. Netrukus net ir kasdienybėje žmogų sups vis daugiau išmaniųjų daiktų, kuriuos teks valdyti, tobulinti, su kuriais teks bendrauti ir kurti dar labiau išmanų pasaulį. Matydami tokias ateities vizijas, mokslininkai informatinį mąstymą rekomenduoja pradėti ugdyti kuo anksčiau. Metodinė medžiaga „Informatika pradinukams. Vienerių metų patirtis“ – tai vienerių metų projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ komandų darbo rezultatas. Tikimasi, kad ši medžiaga padės mokytojams ugdyti pradinių klasių mokinių informatinį mąstymą ir skaitmeninį raštingumą. Taip pat tęsti pradinio ugdymo informatikos turinio kūrimą ir išbandymą drauge.
Metodinėje medžiagoje „Informatika pradinukams. Vienerių metų patirtis“ mokytojai ras:• patarimus ko ir kaip reikėtų mokyti pradinukus, ugdant jų skaitmeninio raštingumo ir informatinio mąstymo gebėjimus;• ugdomųjų veiklų pavyzdžius 1–2 ir 3–4 klasėms; • metodinę medžiagą, skirtą programos „ScratchJr“ naudojimui;• metodinę medžiagą, skirtą edukacinio žaidimo „Scottie Go!“ naudojimui. Informatikos pradinėse klasėse rekomenduojama mokyti integruotai, siejant su kitų mokomųjų dalykų turiniu ir ugdomais gebėjimais. Todėl pateiktuose ugdomųjų veiklų pavyzdžiuose nurodyta galima dalykinė integracija. Ugdomųjų veiklų pavyzdžiai suskirstyti į dvi dalis: 1–2 klasėms ir 3–4 klasėms. Mokytojai, organizuodami aprašytas veiklas, turėtų atsižvelgti į savo mokinių patirtį ir gebėjimus. Ypač tai aktualu, kai informatikos pradeda pirmus metus mokytis trečios ar ketvirtos klasės mokiniai. Ugdomųjų veiklų idėjas galima panaudoti ir pritaikyti visose klasėse.

Metodinė medžiaga

Lietuvių kalbos vadovėliai ir pratybų sąsiuviniai „Mano ir tavo šalis LIETUVA“ ir „Labas“

Dalykas Lietuvių kalba

Klasės: 1, 2, 3, 4

Lietuvių kalbos vadovėliai ir pratybų sąsiuviniai „Mano ir tavo šalis LIETUVA“ ir „Labas“. Vadovėliai - tai pagalba ne tik Lietuvos, bet ir užsienio lietuvių švietimo įstaigų mokiniams mokytis lietuvių kalbos. Pateikiami vadovėliai ir pratybos labai tinkami visiems ikimokyklinio ir pradinio ugdymo amžiaus mokiniams. Vadovėliai pateikiami .pdf formatu, todėl lengva juos skaityti ir/arba atsisiųsti į savo kompiuterį. Visos knygos iliustruotos pagal pateikiamą tekstą, todėl patogu tiek mokymui, tiek mokymuisi.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinė medžiaga

Pradinio ugdymo metodinė medžiaga

Pirmoko pasas

Dalykas Pasaulio pažinimas

Klasė 1

Tai žaidimas, kuris yra priemonių komplekto „Ugdome Lietuvos pilietį“ dalis. Žaidimas skirtas žaismingam ir įdomiam pirmosios klasės mokinių ugdymui. Kartu mokytis ir žaisti kviečia „Pirmoko paso“ veikėjai Mintė ir Mokas. Žaisdami išmoksite Lietuvos istoriją, susipažinsite su kultūra, sužinosite kas yra mokslas. Temos įgarsintos ir vaizduojamos linksmais personažais.

Metodinė medžiaga

Idėjos ugdymui

Upelis Skaitiniai 1–2 klasėms

Dalykas Lietuvių kalba

Klasės: 1, 2

Knygą sudaro lietuvių tautosakos, lietuvių autorių poezijos ir prozos tekstai. Rasi čia buitinių ir gyvulinių pasakų, padavimų. Taip pat eilėraščių, literatūrinių pasakų (jas parašė rašytojai, o ne pasekė liaudis), apsakymų, apysakų ištraukų. Po tekstu ir skaitinių gale yra tiksliai nurodyti šaltiniai, iš kurių ėmėme šios knygelės kūrinius.
Sužinoti apie kūrinėlių autorių, įsivaizduoti kūrėją, jį pamilti, padės keli sakiniai, skirti mažajam skaitytojui.
Žodžių upę sudaro tūkstančių rašytojų iš viso pasaulio kūriniai, tų kūrinių žodžiai. Kad suprastum, kas juose parašyta, turi ne tik mokėti skaityti, bet ir išgliaudyti kūrinio prasmę, suprasti, kas kūrinėliu norėta pasakyti.
O gal ir Tu kada nors tapsi rašytoju? Visko gali būti. Tačiau dar svarbiau yra būti geru skaitytoju. Juo gali būti kiekvienas – jei tik skaitys knygas.

Upelis Skaitiniai 3–4 klasei

Dalykas Lietuvių kalba

Klasės: 3, 4

Kai žmogus perskaito daug knygų, jis lengvai išgliaudo sudėtingus, meniškus pasakymus. Kas tos baltos lankos ir kas – juodos avys? Atsakymas – Tau prieš akis.
Skaitiniuose rasi tautosakos tekstų, lietuvių ir užsienio autorių kūrinių – eilėraščių, pasakų, apsakymų, apysakų ištraukų. Kūrinėliai išdėstyti panašia tvarka, kaip ir jau skaitytame 1–2 klasių mokinių „Upelyje“. Tik kai kurie kūriniai ar jų ištraukos čia ilgesni.
Skaitiniuose vėl rasi trumpus rašytojų pristatymus. Įsivaizduok, kad visi šie garsūs rašytojai kalbasi su Tavimi. Skaityti padės paaiškinti nežinomi kūrinių žodžiai. Kai kurie autoriai pažeria tiek retų, gražių žodžių, kad negali atsistebėti! Todėl ir Tavo, skaitytojo, kalba turtės. Juk knygos moko mąstyti ir vaizdingai kalbėti.

Teisė ar pareiga

Dalykas Įtraukusis ugdymas

Klasės: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Aprašas ugdymo sode

Metodinė medžiaga