Skaitmeninės priemonės mažiausiems: „Pažinkime supantį pasaulį!“

Grįžti

Skaitmeninės priemonės mažiausiems: „Pažinkime supantį pasaulį!“
event 2022-05-30 domain Nacionalinė švietimo agentūra

Skaitmeninės priemonės mažiausiems: „Pažinkime supantį pasaulį!“

Švietimo portale nemokamai skelbiamas skaitmeninių mokymo priemonių sąrašas, kuriame priemonės pateikiamos įvairiais formatais. Nacionalinė švietimo agentūra skelbia informaciją apie nemokamas, mokamas ar iš dalies mokamas priemones, kurios suskirstytos pagal dalykus, klases ir kurios atitinka turinio, paskirties, technologinius reikalavimus.

Šiuo metu sąrašas papildytas nemokama skaitmenine mokymosi priemone skaitmeninių mokymosi priemonių katalogu „Pažinkime supantį pasaulį!“.

Kauno lopšelio-darželio „Ežiukas“ komanda 2022 metų kovo mėnesį kvietė ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojus ir švietimo pagalbos specialistus kurti skaitmenines ugdymo(si) priemones ir dalyvauti idėjų mugėje „Pažinkime supantį pasaulį!“. Skaitmeninių priemonių katalogas „Pažinkime supantį pasaulį“ skirtas vaikų aplinkos pažinimo srities ir pažinimo kompetencijos įgūdžių formavimui ir tobulinimui. Šis patrauklus, praturtintas vaizdinga informacija skaitmeninių priemonių leidinys padės vaikams ne tik efektyviau suvokti pateiktą informaciją, plėtoti patirtinį aplinkinio pasaulio pažinimą, bet ir stiprins vaiko mokymosi motyvaciją, skatins smalsumą, plėtos mąstymo, problemų sprendimo, kūrybiškumo gebėjimus, ugdys savarankiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius bei leis
individualizuoti ugdymo(si) turinį.
Katalogas „Pažinkime supantį pasaulį!“ sudarytas iš 91 skaitmeninės priemonės, kuriomis pasidalino 69 ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai iš įvairių Lietuvos įstaigų.

 

Pasiūlyti  skaitmeninę mokymo priemonę galima užpildant anketą.