Atnaujinta skaitmeninė mokymo priemonė „Technologijos“

Grįžti

Atnaujinta skaitmeninė mokymo priemonė „Technologijos“
event 2023-01-02 domain Nacionalinė švietimo agentūra

Atnaujinta skaitmeninė mokymo priemonė „Technologijos“

Kviečiame mokytojus naudotis neseniai atnaujinta skaitmenine mokymo priemone „Technologijos“, skirta 5–10 klasėms.

Skaitmeninę mokymo priemonę sudaro penkios atnaujintos technologinio ugdymo krypčių dalys (mityba, tekstilė, konstrukcinės medžiagos, elektronika, dizainas), kurios pritaikytos atnaujintai technologijų bendrajai programai, technologinį ugdymą sieja su aplinka bei praktiniu naudojimu. Mokomuosius objektus sudaro teorinė dalis, interaktyvios ir kūrybinės užduotys, o žinias galima pa(si)tikrinti naudojant testus. Atnaujintoje teorinėje dalyje medžiaga struktūruota, pateikiama trumpais teiginiais, lydima atnaujintos vaizdinės medžiagos (nuotraukų, schemų, lentelių, paveikslėlių). Tikimės, kad ši priemonė padės ugdyti atnaujintoje programoje apibrėžtas kompetencijas, supažindins mokinius su naujomis technikomis ir technologijomis, aptariant jų atsiradimo ir kaitos istoriją.

Priemonę atnaujino Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendindama ESF projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“. Jei naudojant priemonę kils klausimų, galima rašyti el. paštu smp.pagalba@nsa.smm.lt

Daugiau aktualios informacijos apie skaitmenines mokymo priemones rasite čia