Atnaujintas švietimo pagalbos skyrelis „Specialioji pedagogika“

Grįžti

Atnaujintas švietimo pagalbos skyrelis „Specialioji pedagogika“
event 2022-12-21 domain Nacionalinė švietimo agentūra

Atnaujintas švietimo pagalbos skyrelis „Specialioji pedagogika“

Švietimo portalo dalyje „Pagalba mokytojui“ atnaujintas švietimo pagalbos skyrelis „Specialioji pedagogika“.

Skyrelyje galima rasti rekomendacijas dėl atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, pateikiama informacija apie universalaus dizaino multifukcinį komunikacinį įrenginį „I-Series“. Dalinamasi straipsniu apie Nacionalinės švietimo agentūros užsakymu atliktą tyrimą, kuris atskleidė įtraukties principo plėtojimą ir įtraukties procesų įgyvendinimo tendencijas mokyklose.

Skyrelyje pristatomas nevyriausybinės organizacijos „Psichikos sveikatos perspektyvos“ pirmasis Lietuvoje leidinys „Žodžiai yra svarbūs. Kaip etiškai kalbėti ir rašyti apie psichikos sveikatą?“. Galima peržiūrėti 2022 m. gruodžio 8 d. vykusio nuotolinio renginio vaizdo įrašą apie įtraukties principo realizavimą bendrajame ugdyme. Renginyje dalyvavo Lietuvos savivaldybių administracijų švietimo skyrių atstovai bei pedagoginių psichologinių ar švietimo pagalbos tarnybų vadovai ir atstovai.

Vienoje vietoje pateikiami aktualūs teisės aktai, reglamentuojantys specialųjį ugdymą ir švietimo pagalbą, socialinę pedagoginę pagalbą ir vaikų socializaciją.

Skyrelyje „Specialioji pedagogika“ informacija yra nuolat atnaujinama. Jei turite svarbios informacijos, kuri būtų tinkama čia viešinti, kviečiame kreiptis el. pašto adresu ana.pavilovic-jancis@nsa.smm.lt.