Tinklalapio logotipas
Grįžti

ET2020 Mokyklų politikos darbo grupės politikos rekomendacijų rinkinys „European ideas for better learning: the governance of school education systems. The final report and thematic outputs of the ET2020 Working Group Schools“
event 2018-12-07 domain Lyderių laikas label_outline Aktualijos

ET2020 Mokyklų politikos darbo grupės politikos rekomendacijų rinkinys „European ideas for better learning: the governance of school education systems. The final report and thematic outputs of the ET2020 Working Group Schools“

2018 m. gegužės 17–18 d. Briuselyje (Belgija) vykusios „Inspiring Change“ konferencijos dalyvių dėmesio centre – ET2020 Mokyklų politikos darbo grupės (ET2020 Working Group on Schools Policy) – ekspertų grupės, sudarytos iš visos Europos valstybių narių švietimo ministerijų atstovų, – veiklos rezultatai. Šios darbo grupės uždavinys – spręsti ES valstybėse narėse švietimo sistemų kokybės ir vienodų galimybių užtikrinimo problemas siekiant visų besimokančiųjų geresnių mokymosi pasiekimų.

Rengdama bendras ES lygmens priemones ir politikos gaires, grindžiamas naujausiais tyrimų duomenimis ir atitinkančias besikeičiančias mokyklinio ugdymo sąlygas, 2016–2018 m. ET2020 Mokyklų politikos darbo grupė daugiausia dėmesio skyrė keturioms mokyklinio ugdymo sistemų valdymo tobulinimo sritims:

• kokybės užtikrinimui siekiant tobulinti mokyklinio ugdymo sistemas; 
• perimamumui ir pereinamumui besimokančiojo tobulėjimo eigoje; 
• mokytojams ir mokyklų vadovams mokyklose-besimokančiose organizacijose; 
• tinklų plėtrai visose mokyklinio ugdymo sistemose siekiant aukštesnės švietimo ir mokymosi kokybės.

ET2020 Mokyklų politikos darbo grupės pasiūlytos valdymo vizijos pagrindą sudaro mokyklos kaip mokymosi organizacijos idėja, o mokyklinis ugdymas suvokiamas kaip integruota mokymosi sistema.

Tikima, kad politikos formuotojai ir kiti suinteresuotieji asmenys kiekvienoje šalyje ir regione gali geriau bendradarbiauti, siekdami bendrų tikslų, ir daryti teigiamus pokyčius, grindžiamus įrodymais, apmąstymu ir bendra patirtimi bei taip užtikrinti, kad politinė reforma atneštų pokyčius ir turėtų ilgalaikį teigiamą poveikį.

ET2020 Mokyklų politikos darbo grupės parengtoje ataskaitoje dėl mokyklinio ugdymo sistemų valdymo „Teachers and school leaders in schools as learning organisations“ („Mokytojai ir mokyklų vadovai mokyklose – besimokančiose organizacijose“) teminės grupės ekspertai pateikė Europos Sąjungos šalių narių įvairių politinių sprendimų ir iniciatyvų, kuriomis siekiama gerinti mokyklinio ugdymo kokybę ir stiprinti teisingumą, daugiau paramos teikiant mokytojams ir mokyklų vadovams jų kasdieniniame darbe ir užtikrinant geresnį profesinį rengimą, pavyzdžių.

Ataskaitoje pateikti devyni bendrieji mokyklinio ugdymo politikos „Pagrindiniai principai“, kuriuos iliustruoja daugiau nei trisdešimtyje Europos šalių įgyvendinamų 60 politinių sprendimų pavydžių.

Mokyklos kaip besimokančios organizacijos samprata padeda numatyti sąlygas, kuriomis dirba ar turėtų dirbti mokytojai ir mokyklų vadovai. Bendros pastangos susieti kiekvieno individo veiksmus, komandinį darbą ir visos organizacijos praktinę veiklą kuria sisteminę „mokymosi kultūrą“, kuriai būdingi bendri darbo komandoje principai ir bendras siekis skatinti profesinį mokymąsi.

Mokykla besimokancioji org2018

 

Schemų vertimas į lietuvių k. ir šaltinis – SchoolEducationGateway

ET2020 Mokyklų politikos darbo grupė parengė naujas politikos rekomendacijas. Jas pateikė rekomendacijų rinkinyje „European ideas for better learning: the governance of school education systems. The final report and thematic outputs of the ET2020 Working Group Schools“ („Europos idėjos geresniam mokymuisi – mokyklinio ugdymo sistemų valdymas. ET2020 Mokyklų politikos darbo grupės baigiamoji ataskaita ir teminės ataskaitos“).

Rinkinyje – penki dokumentai.

Vienas iš jų – pagrindinė ataskaita „European ideas for better learning: the governance of school education“ („Europos idėjos geresniam mokymuisi – mokyklinio ugdymo sistemų valdymas“).

Keturi iš jų – teminės ataskaitos:

1. Mokyklų plėtros kokybės užtikrinimas: būdai, kaip pagerinti išorinių ir vidinių su mokyklomis susijusių mechanizmų sąveiką.

2. Besimokančiųjų ugdymo tęstinumas ir perėjimai į kitą ugdymo lygį: kaip užtikrinti tokius mokymosi būdus, kurie būtų pakankamai lankstūs, pakankamas konsultacijas ir pagalbą.

3. Mokytojai ir mokyklų vadovai mokyklose–besimokančiose organizacijose: politikos priemonės, skatinančios ir remiančios mokytojų bendradarbiavimą, savarankiškumą ir paskirstytą lyderystę profesinio mokymosi bendruomenėse. (Pristatyta LL3 tinklalapyje 2017 m. rugsėjo 18 d.)

4. Mokymosi tinklų kūrimas ir vystymas mokyklinio ugdymo sistemos: geresnis naujovių kūrimo ir įgyvendinimo tinklų tikslo ir pobūdžio supratimas bei skirtingų lygmenų suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas.

Parengta pagal EKET2020 Mokyklų politikos darbo grupės ir SchoolEducationGateway inf.