Kaip mokyklinis ugdymas gali paskatinti jaunimo įsitraukimą?

Grįžti

Kaip mokyklinis ugdymas gali paskatinti jaunimo įsitraukimą?
event 2022-06-10 domain School Education Gateway

Kaip mokyklinis ugdymas gali paskatinti jaunimo įsitraukimą?
Pixabay.com nuotrauka

Mokyklinis ugdymas yra itin svarbus skatinant jaunimo dalyvavimą ir padedant mokiniams įgyti pasitikėjimo, kad jie gali paveikti pasaulį, kuriame gyvena. Šiame mokomajame straipsnyje pristatomi keli naudingi ištekliai, padėsiantys puoselėti aktyvų pilietiškumą klasėje.

Kas yra jaunimo dalyvavimas?

Jaunimo dalyvavimas yra tai, kaip jauni žmonės bendrauja su institucijomis ir įsitraukia į sprendimų priėmimo procesą jų ateitį veikiančiais klausimais. Anot „Jaunimo balsų“, jaunimo dalyvavimas yra labai plati sąvoka, apimanti visas kokios nors idėjos palaikymo formas. Be to, dalyvaujant galima skirtingai įsitraukti, kaip parodo Rogerio Harto vaikų dalyvavimo kopėčių modelis.

Nors dalyvavimas yra viena pagrindinių teisių ir prioritetinė ES darbotvarkės jaunimo klausimais sritis, OBESSU valdybos narys Petras Francas pastebėjo, kad kai kurios vaikų ir jaunimo grupės nelinkusios dalyvauti politikos formavimo procesuose. Ar gali būti, kad ribotas sociopolitinės dinamikos supratimas atbaido jaunimą įsitraukti?

Kodėl svarbu aktyviai įtraukti jaunus žmones?

Pilietinio ugdymo skatinimas pastaruoju metu sulaukė daugiau dėmesio, vis smarkiau plintant socioekonominėms problemoms ir nepasitikėjimui demokratiniais procesais.

„Eurydice“ ataskaita apie pilietinį ugdymą Europos mokyklose (2018 m.) pabrėžia pilietinio ugdymo svarbą įgalinant mokinius veikti ir ruošiant juos būti aktyviais piliečiais, aiškina, kaip tai galima pasiekti atitinkamai rengiant ugdymo programą ir turinį.

Analogiškai CIDREE 2019 m. metraštis rodo, kad mokinių balso paisymas gali veiksmingiau padėti jauniems žmonėms tapti aktyviais mokiniais, lyginant su mokytojo vadovaujamu mokymusi. Žodį dėl savo mokymosi turintys mokiniai yra motyvuotesni ir labiau patenkinti mokslais. Be to, atgautas pasitikėjimas, kad jų balsas gali būti išgirstas, greičiausiai pastūmės juos aktyviau veikti politinę raidą savo bendruomenėse.

Jaunimo dalyvavimo skatinimas klasėje

Amerikos bibliotekų asociacija pabrėžia, kad „mokinių veiklumas nėra kažkas, ką galima lavinti mažomis dozėmis ir tik per nustatytas savaitines pamokas <…>. Norint įgalinti mokinius veikti, reikia, kad [veiklumo skatinimas] lydėtų kiekvieną mokinį kiekviename jo žingsnyje.“ Tam, kad neperkrautumėte pamokų, verta apsvarstyti galimybę įdiegti demokratijos kultūrą visoje ugdymo programoje, mokyme ir valdyme – kaip padarė mokyklos Turkijoje, – o ne tiesiog mokyti apie valdymą, politiką ir demokratiją. Kiti veiklių jaunųjų europiečių pavyzdžiai parodo, kuo naudinga klasėse įtraukti demokratinį dalyvavimą.

Šiame internetiniame seminare Isabelle De Coster aptaria naujoviškus pedagogikos metodus, lavinančius socialines ir pilietines kompetencijas, puoselėjančius sąžiningumą, socialinę sanglaudą ir aktyvų pilietiškumą.

Priemonės aktyviam pilietiškumui stiprinti

Tiek „School Education Gateway“, tiek Europos jaunimo 2022 metų platforma turi įvairiausių pilietiniam ugdymui skirtų išteklių ir aptaria įvairius šios temos aspektus. „WeAreEurope“ (liet. „Mes esame Europa“) parengė Svarbiausių pilietiškumo kompetencijų metmenis (2016 m.), kur analizuojama, kaip pilietinis ugdymas integruojamas ES valstybių narių oficialiose ugdymo programose, ir nustatomos svarbiausios ES pilietiškumo kompetencijos. Vaikus ir mokinius laikydamas socialinių pokyčių veikėjais, FS2C projekto konsorciumas taip pat parengė praktinį vadovą (2014 m.) mokytojams, kaip padėti mokiniams jų užsiėmimuose už klasės ribų, laikantis „vaikas vaikui“ metodikos.

Be to, priemonių rinkinyje siekiant jaunimo dalyvavimo Teisingos pertvarkos fonde (2021 m.) duodama patarimų, kaip prasmingai įtraukti jaunus žmones, ir pavyzdžiais iliustruojami konkretūs jaunimo dalyvavimą įgalinantys metodai ir technikos. Įdomių idėjų, kaip įtraukti ir šviesti pradinių, pagrindinių ar vidurinių mokyklų mokinius, taip pat galima rasti ES Mokymosi kampelyje.

Šiame internetiniame seminare apie aktyvizmą švietime Raresas Voicu – moksleivių teisių gynėjas ir OBESSU valdybos narys – pristato savo įžvalgas, kaip mokytojai gali padrąsinti jaunimą pasisakyti ir kovoti už savo teises – ar politiniu lygiu, ar priimant sprendimus mokykloje.

Pasirengę imtis pilietinio ugdymo klasėje?


Daugiau išteklių:

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/webinars/how-teachers-empower-students.htm

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-1/youth-participation

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy/teaching_materials/scale-of-reference-for-partici.htm

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/latest/practices/debateville-ket-en-co.htm

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/latest/news/jean-monnet-for-schools.htm