Kultūrinis raštingumas: atjautos ir priklausomybės pojūčio ugdymas

Grįžti

Kultūrinis raštingumas: atjautos ir priklausomybės pojūčio ugdymas
event 2021-09-21 domain School Education Gateway

Kultūrinis raštingumas: atjautos ir priklausomybės pojūčio ugdymas
Pexels.com nuotrauka

DIALLS – tai trejų metų trukmės europinis projektas, kurio svarbiausias tikslas yra mokyti pradinių ir vidurinių klasių mokinius dialogo įgūdžių, kad bendraujant nebūtų pamiršta tolerancija, įtrauktis ir atjauta – aspektai, kurie, projekto vadovų manymu, yra labai svarbūs ugdant kultūrinį raštingumą.

Vykdant šį projektą, kuris finansuojamas Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ lėšomis, buvo sukurtas laisvai prieinamas Išteklių mokytojams bankas, kurį sudaro:

  • kultūrinio raštingumo ugdymo pamokų programa su specialiai licencijuotais trumpais filmukais ir pamokų paraginimais (CLLP);
  • filmų biblioteka su raginimais mokytojams organizuoti diskusijas, skirtas kultūrinio raštingumo mokymui gerinti;
  • profesinio tobulinimosi medžiaga: „Kultūrinio raštingumo tyrimai“; „Dialogo skatinimas ir vystymas klasėje“; „Nebyliųjų filmų stebuklai“;
  • dialogo ir kultūrinio raštingumo mokymosi pažangos priemonės, padedančios vertinti žinias ir planuoti.

Daugiau medžiagos tyrėjams pateikta daugiakalbiame klasių duomenų banke, kurį sudaro tų pačių CLLP siūlomų pamokų įrašai, padaryti septyniose šalyse.

Specialiame politikams skirtame puslapyje pateiktos ataskaitos, politikos priemonių apžvalgos ir leidiniai.

Naujausia paskutinė politikos priemonių apžvalga pateikta leidnyje Dialogas, argumentavimas ir kūrybinė praktika kaip kultūrinio raštingumo ugdymo priemonės Europoje. Joje analizuojamos vaikų ir jaunimo kultūrinio raštingumo ugdymo programų veiksmingumas, kuriose trumpi nebylūs filmai naudojami siekiant paskatinti diskusijas apie kultūrines temas, susijusias su bendru gyvenimu, socialine atsakomybe ir priklausomybe bendruomenei.
Politikos priemonių aprašyme pateikiamos septynios rekomendacijos, skirtos būsimos Europos švietimo politikos kūrėjams, kurių paskirtis – pagerinti konstruktyvią sąveiką ir tarpusavio supratimą.

DIALLS logo

Labai svarbu, kad politikos priemonės... [pabrėžtų] kultūrinio raštingumo mokymąsi, pagrįstą dialogu ir argumentais, kaip vieną svarbiausių įgūdžių, būtiną norint dalyvauti pliuralistinėje visuomenėje. Tokios iniciatyvos ir politikos turėtų pripažinti kūrybinę praktiką kaip veiksmingą empatijos ugdymo būdą.

Schooleducationgateway.eu informacija