Tinklalapio logotipas
Grįžti

Kviečiame naudoti metodinę medžiagą, sukauptą kovo mėnesį Ugdymo turinio informacinėje sistemoje
event 2021-04-02 domain Nacionalinė švietimo agentūra label_outline Aktualijos

Kviečiame naudoti metodinę medžiagą, sukauptą kovo mėnesį Ugdymo turinio informacinėje sistemoje
Pexels.com nuotrauka

Ugdymo turinio informacinės sistemos Ugdymo sodas Metodinės medžiagos saugykloje yra kaupiama metodinė medžiaga skirta mokytojui. Raginame mokytojus naudotis metodine medžiaga organizuojant ugdymo procesą.

Metodinė medžiaga  – tai mokytojui skirta medžiaga, kurioje rekomenduojama tam tikra dalyko metodika, nurodant mokymo temas, uždavinius, mokomąją veiklą, medžiagą ir priemones, įsivertinimo ir vertinimo būdus, numatant užduotims skirtą laiką ir darbo organizavimo formas.

Kviečiame susipažinti su metodine medžiaga, sukaupta per šių metų kovo mėn.:

 1. Kaip ugdyti mokinių aukštesnius pasiekimus ir mąstymo gebėjimus? Praktinio pavyzdžio aptarimas. Siūlymai įgyvendinimo rekomendacijų kūrimui  
 2. Socialinio, emocinio, sveikatos, lytiškumo, rengimo šeimai ugdymo ir žmogaus saugos Bendrosios programos įgyvendinimas ir santykis su Dorinio ugdymo Bendrąja programa
 3. Didelį mokymosi potencialą turinčių mokinių įvertinimas. Metodiniai nurodymai mokyklų psichologams 
 4. Gabūs ir talentingi vaikai: samprata, ypatumai ir atpažinimas 
 5. Didelį mokymosi potencialą turinčių mokinių atranka ir atpažinimas. Metodiniai nurodymai mokytojams 
 6. Vaizdo pamoka „COVID-19 Vakcinos“ ir ją papildanti medžiaga mokytojui pamokai pasirengti
 7. Intelektinė nuosavybė. Trečias žingsnis: LR įstatymais apibrėžtas intelektinės nuosavybės turinys ir sąsajos su mokykliniu ugdymo turiniu 
 8. Leidinys „Ugdymo turinio kūrimas mokyklos lygmeniu: galimybės ir iššūkiai“
 9. Intelektinė nuosavybė. Antras žingsnis: kaip tai suprasti ugdomų kompetencijų kalba? 
 10. Socialinio, emocinio, sveikatos, lytiškumo, rengimo šeimai ugdymas ir žmogaus sauga. Kas apibrėžia turinio konstruktus ir jų dermę? 
 11. Skaitymo bankas (leidinių, skirtų pradinių klasių mokytojams ir mokiniams sąvadas)
 12. Mokyklinio brandos egzaminų užduotys (2020-2013 m., pagrindinė sesija). Tautinių mažumų gimtosios kalbos: Baltarusių gimtoji kalba, Lenkų gimtoji kalba, Rusų gimtoji kalba. 

Informacija apie naujai viešinamą Metodinę medžiagą skelbiama ir Švietimo portalo Bendrojo ugdymo skyrelyje Metodinė medžiaga

Skyrelyje pateikiama ir daugiau naudingų nuorodų, kur mokytojai gali rasti įvairios metodinės medžiagos. Informacija pateikiama sąrašu excels formatu. Informacija suskirstyta pagal ugdymo sritis, dalykus, klases ir tipą.

Svarbu pabrėžti, kad Nacionalinė švietimo agentūra nėra atsakinga už kitų autorių metodinės medžiagos naudojimą. Joje pateikiama asmeninė autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su oficialia organizacijos pozicija. Viešinama medžiaga yra rekomendacinė ir dėl jos naudojimo sprendžia mokytojas.

Jei turite siūlymų, klausimų ar norite pasidalinti savo sukurta metodine medžiaga, rašykite el. paštu ugdymo.sodas@nsa.smm.lt. ​

 

Nacionalinės švietimo agentūros

Ugdymo turinio departamento Mokymo priemonių sklaidos skyrius