Kviečiame naudotis virtualių mokymosi aplinkų sąrašu

Grįžti

Kviečiame naudotis virtualių mokymosi aplinkų sąrašu
event 2021-08-06 domain Nacionalinė švietimo agentūra label_outline Aktualijos

Kviečiame naudotis virtualių mokymosi aplinkų sąrašu

Švietimo portalo nuotolinio mokymo(si) Aplinkų ir įrankių skyrelyje kviečiame susipažinti su virtualių mokymosi aplinkų bei pagal funkcijas ir mokinių veiklas suskirstytų įrankių sąrašu, rekomenduojamu nuotoliniam mokymui organizuoti arba praturtinti ugdymą.

Rekomenduojama mokslo metų pradžioje mokyklos bendruomenei priimti sprendimus dėl vieningos virtualios mokymosi aplinkos naudojimo. Patartina įsivertinti esamas galimybes: patirtis, kompetencijas, finansus. Svarbu mokykloje sutarti dėl vienos aplinkos, nekurti virtualių mokymosi aplinkų įvairovės.

Dažniausiai Lietuvoje naudojamos šios virtualios mokymosi aplinkos, atliepiančios mokyklos nuotolinio ar hibridinio mokymo(si) poreikius:

  1. Microsoft 365“ programų paketas apima „Microsoft Teams“ virtualią mokymosi aplinką ir ją papildančias programas, taikomąsias programas „Word“, „Excel“, „PowerPoint“ bei akademinę žaidimo „Minecraft“ versiją, padedančią kurti pamokas žaidimų pasaulyje. Dažniausiai užduodami klausimai apie „Microsoft 365“ pateikiami čia.
  2. „Google for Education (G Suite)“„Google“ iniciatyva „Nuotolinis mokymas“ suteikia nemokamą virtualią mokymosi aplinką su įrankiais, skirtais bendradarbiavimui mokant(is) nuotoliu būdu.
  3. „Moodle“ – atviro kodo mokymosi valdymo sistema, leidžianti kurti mokymosi procesui skirtą virtualią mokyklos aplinką, kurioje rengiami dalykų ar mokytojų virtualūs kursai. Mokytojas virtualiame kurse gali talpinti mokymosi medžiagą, pateikti interaktyvias užduotis, kurti žinių patikrinimo, refleksijos testus, inicijuoti sinchroninį arba asinchroninį bendravimą, inicijuoti kitas veiklas. Lietuvos švietimo institucijoms siūloma praturtinta galimybėmis virtuali mokymosi aplinka „Moodle.
  4. Kitos dalykinės virtualios mokymosi aplinkos, skirtos tikslinėms grupėms:

Aplinkų ir įrankių sąraše rasite papildomai naudojamų priemonių pavyzdžių, kuriuose aptariamas:

  • elektroninio mokymosi turinio valdymas;
  • ugdymo turinio tvarkymas;
  • užduočių ir apklausų rengimas;
  • mokinių mokymasis ir pažangos stebėjimas bei vertinimas;
  • bendravimas;
  • bendradarbiavimas.

Norėdami papildyti aplinkų ir įrankių sąrašą ar pranešti apie neveikiančią nuorodą kreipkitės el. paštu vma.sklaida@nsa.smm.lt

Nacionalinės švietimo agentūros

Ugdymo turinio departamento Mokymo priemonių sklaidos skyrius


Renginių kalendorius