Tinklalapio logotipas
Grįžti

Kvietimas teikti paraiškas vykti į programos „Erasmus+“ kontaktinį seminarą Airijoje
event 2019-12-10 domain Nacionalinė švietimo agentūra label_outline Projektai ir konkursai

Kvietimas teikti paraiškas vykti į programos „Erasmus+“ kontaktinį seminarą Airijoje

2019 m. sausio 22–24 d. Airijoje, Dubline vyks programos „Erasmus+“ Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos kontaktinis seminaras „Inclusion and Diversity Strategy and how to get one“. Seminarą organizuoja Airijos nacionalinė „Erasmus+“ agentūra (Léargas). 

Seminaro metu didelis dėmesys bus skiriamas temoms apie įtrauktį bei įvairovę įgyvendinant „Erasmus+“ projektus.

Kas gali teikti paraiškas: 

  • profesinio mokymo institucijų atstovai, kurių anglų kalbos lygis ne žemesnis nei B1;
  • kurių institucijos dirba su socialiai jautria grupe (migrantais, pabėgėliais, turinčiais negalią ar kt.) ir ateityje planuoja rengti bei įgyvendinti programos „Erasmus+“ projektus socialinės įtraukties tema;
  • institucijos, kurių atstovai Tarptautinės bendradarbiavimo veiklos seminaruose 2018 –2019 m. dar nėra dalyvavę.

Iš institucijos paraiškas teikti gali tik 1 žmogus. Gavus dvi ar daugiau tos pačios institucijos paraiškas visos paraiškos bus vertinamos kaip netinkamos ir jų turinys vertinamas nebus.

Atrinktų dalyvių institucijų vadovus kviesime dotacijos sutartis pasirašyti e. parašu. Seminaro kalba – anglų kalba.

Ką pateikti Švietimo mainų paramos fondui? 

  1. Iki 2019 m. gruodžio 16 d. (imtinai) kviečiame pateikti TBV paraišką paraiškų teikimo sistemoje http://paraiskos.smpf.lt/. Prieš pradedant pildyti paraišką, sistemoje reikia užsiregistruoti.
  2. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiama užpildyta ir organizacijos vadovo bei seminaro dalyvio pasirašyta,

antspauduota skenuota TBV paraiška (kopija) paraiškų teikimo sistemoje. 

Vizito į Airiją finansavimas: 

Finansavimo informacija

Kelionės ir draudimo

išlaidos

Skaičiuojamos nuo išvykimo vietos

Lietuvoje iki seminaro vietos Airijoje ir atgal 2020 m. sausio 22–24 d.*

 

Atvykimas – sausio 21 d. 18val., išvykimas – 2020m. sausio 24 d. 13 val.

Dalyvių kelionės ir draudimo išlaidoms padengti skiriama ne daugiau nei 500 EUR:

95 proc. kelionės bei draudimo išlaidų finansuos Švietimo mainų paramos fondas, 5 proc. – organizacijos arba dalyvio nuosavas indėlis.

 

Finansavimo atveju pirmo mokėjimo metu bus išmokama 40 proc. numatytos sumos.

Pragyvenimo

išlaidos

Netaikoma. Organizatoriai pasirūpins dalyvių maitinimu bei   apgyvendinimu    (3 nakvynės) seminaro dienomis.


Apie dalyvavimo kontaktiniame seminare Airijoje atrankos rezultatus informuosime 2019 m. gruodžio mėn. pabaigos.

Kilus     klausimų,     kviečiame     kreiptis     į     projektų     koordinatorę     Kristiną     Maldonienę     e.     paštu kristina.maldoniene@smpf.lt arba tel. (8 5) 250 4820. 

Kita informacija:

Pateikiant paraišką, pareiškėjai sutinka, kad yra susipažinę su programos „Erasmus+“ vadove nurodytomis asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis. Asmens duomenys yra valdomi tvarkomi Švietimo mainų paramos fondo, arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, arba Europos Komisijos. Tai atvejais, kai asmens duomenys yra valdomi Švietimo mainų paramos fondo arba Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros, jie yra naudojami išimtinai paraiškų vertinimo ir administravimo tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei 2016 m. balandžio 27 d. ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679) nuostatomis ir saugomi ne mažiau 10 metų nuo paraiškos pateikimo arba projekto įgyvendinimo. Asmens duomenų saugojimo laikas gali keistis dėl Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų pakeitimų.

Švietimo mainų paramos fondui pasiūlymai veiklos klausimais, juridinių ir fizinių asmenų, įskaitant paraiškų teikėjų ir dotacijų gavėjų, pasiūlymai ir atsiliepimai, apeliacijos yra teikiamos vadovaujantis nustatyta tvarka. Daugiau informacijos rasite paspaudus šią nuorodą.