Tinklalapio logotipas
Grįžti

Lyderystės programa ne švietimo darbuotojams
event 2018-03-05 domain Lyderių laikas label_outline Aktualijos

Lyderystės programa ne švietimo darbuotojams

Ilgalaikio nacionalinio projekto „Lyderių laikas“ tikslas yra įtvirtinti lyderystei palankią infrastruktūrą Lietuvos švietimo sistemoje, užtikrinančią nacionalinio, savivaldos bei mokyklų lygmens švietimo lyderių bendruomenės susitelkimą vardan besimokančiųjų mokymosi sėkmės. Projektu siekiama įtvirtinti nuolatinį atsinaujinimą ir aukštesnę mokymosi kultūrą Lietuvos mokyklose. Tai yra nacionalinė iniciatyva, skirta švietimo bendruomenės nariams: švietimo institucijų , savivaldybių administracijų darbuotojams, Ministerijos ir jai pavaldžių institucijų darbuotojams, tėvams ir kitiems asmenims, suinteresuotiems vaikų ir jaunimo ugdymu.

Projekto „Lyderių laikas 3“ veiklos centras – savivaldybė kaip integralus švietimo tinklas, konsoliduojantis turimą potencialą kuo geresnei mokymosi kokybei pasiekti atsižvelgiant į unikalų socialinį, kultūrinį, ekonominį kiekvienos savivaldybės kontekstą.

Projektas padės plėtoti Lietuvos ir užsienio lietuvių švietimo bendruomenės narių profesinį kapitalą, apimantį:

1. Gebėjimą priimti savarankiškus sprendimus (sprendimų priėmimo kapitalas);

2. Lyderystės kompetencijų plėtotę (žmogiškasis kapitalas).

3. Gebėjimą burtis į švietimo lyderystės tinklus, teikti bei gauti profesionalią savitarpio pagalbą išplečiant mokymosi, dalijimosi patirtimi ir bendradarbiavimo galimybes Lietuvoje ir tarptautiniu mastu.

Kiekviena projekte dalyvaujanti savivaldybė, gaudama visokeriopą profesinę pagalbą, parengs ir įgyvendins į besimokančiųjų mokymosi sėkmę orientuotą integralų projektą, apimantį sisteminius vadybinių procesų pokyčius savivaldybėje ir jos teritorijoje esančiose švietimo įstaigose. Sukurtas pokyčio projektas padės savivaldybei kurti ir įgyvendinti tvarias, duomenimis grįstas vadybines praktikas, nukreiptas į besimokančiųjų mokymosi sėkmę, skatinti mokinių bei mokytojų lyderystę, auginti naują švietimo lyderių ir vadovų pamainą. Projekto „Lyderių laikas 3“ veiklos apims 45 savivaldybes ir bus įgyvendinamos trimis srautais.

Švietimo lyderystės programa ne švietimo darbuotojams yra skiriama kiekvienos savivaldybės švietimo socialiniams partneriams: tėvams, viešojo sektoriaus darbuotojams, savivaldybių ne švietimo padalinių bei tarnybų darbuotojams, įvairių viešųjų paslaugų tiekėjams, veikiantiems socialinėje, kultūros, bendruomenių plėtros bei kitose srityse.

Lyderystės programa ne švietimo darbuotojams yra nukreipta į projekto „Lyderių laikas 3“ tikslų įgyvendinimą:

- švietimo bendruomenės lyderystės gebėjimų didinimas kuriant ir įgyvendinant regioninius sisteminio pokyčio projektus; Ne švietimo darbuotojų dalyvavimas mokymo programoje, suderintoje su kuriamu savivaldybės pokyčio projektu, prisidės prie įgyvendinamo pokyčio projekto sklaidos;

- vientisos ir integruotos visų lygmenų lyderių kompetencijų plėtotės sistemos įgyvendinimas; Ne švietimo darbuotojai, dalyvaujantys mokymo programoje, plėtos universalius vadybinius gebėjimus bei įsitrauks į savivaldybių pokyčių projektų įgyvendinimą;

- profesionalios švietimo lyderių savitarpio pagalbos tinklo kūrimas, išplečiant mokymosi, dalijimosi patirtimi ir bendradarbiavimo galimybes Lietuvoje ir tarptautiniu mastu. Ne švietimo darbuotojų dalyvavimas LL3 projekte stiprins vaikų ir jaunimo ugdymu suinteresuotų grupių bei organizacijų bendradarbiavimą bei savitarpio pagalbą, padės tirpdyti institucinius barjerus.

Bendra projekto veiklų sinergija yra stiprinanti nuostatą, kad mokinių mokymasis yra švietimo lyderių veiklos epicentras, jį lydi visų kitų švietimo bendruomenės narių (mokytojų, vadovų, konsultantų, tėvų ir kt.) mokymasis. Lyderystės švietime paskirtis – sukurti tvirtesnį pagrindą mokinių mokymuisi. Mokymąsi remianti lyderystė – tai palankių ir lygių sąlygų sukūrimas mokiniams, specialistams ir visai sistemai.

Šiuo principu remiasi visos projekto siūlomos mokymo programos bei veiklos, stiprinančios savivaldybes, kuriančias pokyčio projektą.

Savivaldybėms, kuriančioms pokyčio projektą, siūlomos įvairios, tarpusavyje susijusios mokymo programos, kurių pagrindas – lyderystė mokymuisi.

Kiekvienos projekte dalyvaujančios savivaldybės švietimo bendruomenės nariai turi galimybę įsijungti į ISM švietimo lyderystės magistrantūros programą, Švietimo lyderystės neformaliąją programą, individualizuotas programas bei stažuotes, kurios yra kuriamos, atsižvelgiant į pokyčio projekto tematiką. Teorinis ir metodologinis šių programų pamatas yra konceptualizuotas ilgalaikėje neformaliojoje programoje.

Švietimo lyderystės programa ne švietimo darbuotojams (prisegta apačioje)

Atsisiųsti dokumentą:
Parsisiųsti šį dokumentą (1 3 3  rodiklis _ programa ne svietimo darbuotojams.pdf)1 3 3 rodiklis _ programa ne svietimo darbuotojams.pdf [ ] 571 Kb