Metodinė medžiaga apie socialinių tinklų įtaką

Grįžti

Metodinė medžiaga apie socialinių tinklų įtaką
event 2021-09-30 domain Nacionalinė švietimo agentūra

Metodinė medžiaga apie socialinių tinklų įtaką

Mokiniams svarbu išmokti kritiškai vertinti pateikiamą informaciją, atskirti žalingo turinio žinutes. Kaip atpažinti klaidinančią informaciją ir sumažinti jos neigiamą poveikį? Šios temos nagrinėjamos pateiktoje medijų raštingumo metodinėje medžiagoje „Kaip veikia socialiniai tinklai ir kokią įtaką jie mums daro?“.

Metodinė medžiaga yra skirta 9–12 (I–II gimnazijos) klasių dorinio, socialinio ugdymo, lietuvių kalbos ir literatūros dalykų mokytojams. Veiklos apraše pateikiami mokymosi uždaviniai, ugdomosios veiklos, socialinių medijų aprašymas, šaltiniai, kuriuos nagrinėdami mokiniai ieško argumentų teiginiams patvirtinti arba paneigti. 

Medžiagą galima rasti Švietimo portalo metodinės medžiagos saugykloje.

Medžiaga parengta vykdant Saugesnio interneto projektą („Safer Internet Centre Lithuania: draugiskasinternetas.lt IV“).