Metodinė medžiaga gamtos mokslų dalykų mokytojams

Grįžti

Metodinė medžiaga gamtos mokslų dalykų mokytojams
event 2021-11-05 domain Nacionalinė švietimo agentūra

Metodinė medžiaga gamtos mokslų dalykų mokytojams
Pixabay.com nuotrauka

Švietimo portalo metodinės medžiagos saugykloje yra kaupiama metodinė medžiaga, skirta mokytojui. Neseniai paskelbta nemokama edukacinė medžiaga gamtos dalykų mokytojams eksperimentinės veiklos tema.

Viešinami metodiniai leidiniai parengti vykdant ESF projektą „Gamtos mokslų mokytojų eksperimentinės veiklos kompetencijos tobulinimas atnaujintų mokymo priemonių ir 9–12 klasių bendrųjų programų pagrindu“. Projekto vykdytojas – Lietuvos edukologijos universitetas. Partneriai – Vytauto Didžiojo universitetas ir Šiaulių universitetas.

Metodinėje priemonėje išryškinamas pažinimo kompetencijos vaidmuo eksperimentinėje veikloje, nagrinėjamas tyrinėjimu grindžiamas mokymasis, aktyvieji mokymosi metodai. Aprašytos kompiuterizuotos mokymo sistemos, pritaikytos gamtamoksliniam ugdymui. Pateikiama informacija, susijusi su dalyko laboratoriniais darbais: tyrimai laboratorijoje, konkrečios situacijos analizė, problemų sprendimai, kurie padeda nuo mokymo pereiti prie mokymosi.

Leidiniuose aprašytos metodikos yra išbandytos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kursuose su gamtos dalykų mokytojais.

  1. Mokytojo knyga „Mokyklinių fizikos eksperimentų teorija ir praktika“
  2. Mokytojo knyga „Mokyklinių biologijos eksperimentų teorija ir praktika“
  3. Mokinio knyga „Mokyklinių chemijos eksperimentų praktika“ (tinka ir mokytojams)

Primename, kad Nacionalinė švietimo agentūra nėra atsakinga už kitų autorių metodinės medžiagos naudojimą. Joje pateikiama asmeninė autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su oficialia organizacijos pozicija. Viešinama medžiaga yra rekomendacinė ir dėl jos naudojimo sprendžia mokytojas.

Nacionalinės švietimo agentūros Mokymo priemonių sklaidos skyrius