Metodinė medžiaga mokytojams, ugdymo veiklose naudojantiems mikroskopą

Grįžti

Metodinė medžiaga mokytojams, ugdymo veiklose naudojantiems mikroskopą
event 2021-09-28 domain Nacionalinė švietimo agentūra

Metodinė medžiaga mokytojams, ugdymo veiklose naudojantiems mikroskopą
Pexels.com nuotrauka

Švietimo portalo saugykloje kaupiama metodinė medžiaga gali padėti mokytojams organizuojant ugdymo procesą. Čia rasite biologijos, chemijos ir kitų dalykų mokytojams parengtus veiklų aprašus apie mikroskopiją.

Gamtamokslinio ugdymo mokytojams, pamokos veiklose naudojantiems šviesinius mikroskopus, pateikiamas veiklos aprašas „Mikroskopija. Mikroskopo naudojimas gamtos tyrimams“. Jame aprašoma šviesinio mikroskopo sandara, pasirengimas darbui, darbo metodika, preparatų tyrimo žingsniai.

Atliekant mikroskopinius tyrimus labai svarbu tinkamai paruošti tiriamąją medžiagą.  Veiklos apraše „Preparatų gaminimas mikroskopijai“ išvardytos reikalingos priemonės ir  aprašyta laikino preparato gaminimo eiga.

Prie veiklos aprašų pateikiama vaizdo medžiaga, kurioje vizualiai parodyti aprašomi procesai.