Metodinis leidinys „Bendrojo ugdymo mokytojų komunikacijos ir informacijos valdymo kompetencijos tobulinimas“

Grįžti

Metodinis leidinys „Bendrojo ugdymo mokytojų komunikacijos ir informacijos valdymo kompetencijos tobulinimas“
event 2021-12-14 domain Nacionalinė švietimo agentūra

Metodinis leidinys „Bendrojo ugdymo mokytojų komunikacijos ir informacijos valdymo kompetencijos tobulinimas“

Gebėjimas valdyti informaciją ir kokybiškai komunikuoti yra laikomas viena svarbiausių XXI amžiaus kompetencijų. Pirmiausia komunikacijos valdymas tampa vis labiau priklausomas nuo technologijų ir gebėjimai tinkamai valdyti skaitmenines technologijas atveria prieigas prie skaitmeninių, virtualių informacijos išteklių.

Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendindama ESF projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-000) parengė leidinį Bendrojo ugdymo mokytojų komunikacijos ir informacijos valdymo kompetencijos tobulinimas“.

Leidinio tikslas – suteikti bendrojo ugdymo mokytojams informacijos, metodinių rekomendacijų, kaip įsivertinti, ugdytis, nuolat tobulinti komunikacijos ir informacijos valdymo kompetenciją.

Šis leidinys veda į įvairiapusiškos komunikacijos ir informacijos valdymo kompetencijos pažinimą, savo veiksmų analizę, kompetencijos tobulinimo žingsnių planavimą, įgyvendinimą, refleksiją. Leidinyje siūloma atlikti praktines veiklas, bei „dekonstruoti“ nusistovėjusius mitus apie komunikaciją ir informaciją, atlikti gilesnį tobulinimosi darbą savarankiškos veiklos skiltyje.

Metodinis leidinys viešinamas Švietimo portalo metodinės medžiagos saugykloje ir gali būti randamas paieškoje įvedus raktinius žodžius „leidinys“ ar „komunikacijos kompetencijos“.

 

Metodinės medžiagos saugykloje yra kaupiama metodinė medžiaga, skirta mokytojui. Atkreipiame dėmesį, kad Nacionalinė švietimo agentūra nėra atsakinga už kitų autorių metodinės medžiagos naudojimą. Joje pateikiama asmeninė autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su oficialia organizacijos pozicija. Viešinama medžiaga yra rekomendacinė ir dėl jos naudojimo sprendžia mokytojas.

Nacionalinės švietimo agentūros Mokymo priemonių sklaidos skyrius