Metodinis iliustruotas žodynas vaikams „Žmogus su negalia irgi gali“

Grįžti

Metodinis iliustruotas žodynas vaikams „Žmogus su negalia irgi gali“
event 2022-05-05 domain Nacionalinė švietimo agentūra

Metodinis iliustruotas žodynas vaikams „Žmogus su negalia irgi gali“

Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui. Įtraukiajame ugdyme svarbus personalizuotas, atitinkantis kiekvieno vaiko poreikius ir galimybes, mokymas. 

Nuo ankstyvojo amžiaus turi būti ugdomas mokinių tarpusavio supratimas, tolerancija, pagalba draugui. Tuomet klasėje mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių,  bus sukurta palanki ir draugiška aplinka.

Metodinis iliustruotas žodynas apie negalias vaikamsŽmogus su negalia irgi galiyra skirtas visiems vaikams ir jaunuoliams. Leidinyje pateikiami lengvai suprantami iliustruoti tekstai apie vaikų su negalia gyvenimą. Ši metodinė priemonė taip pat tinkama mokytojams, kurių klasėje yra vaikų su negalia.

Žodynas parengtas bendradarbiaujant su negalią turinčiais suaugusiaisiais ir vaikais. Leidybą rėmė Lietuvos kultūros taryba.