Metodinis medžiagos paketas pilietinio pasipriešinimo ir visuomenės atsparumo informacinėms grėsmėms temomis

Grįžti

Metodinis medžiagos paketas pilietinio pasipriešinimo ir visuomenės atsparumo informacinėms grėsmėms temomis
event 2023-02-09 domain Nacionalinė švietimo agentūra

Metodinis medžiagos paketas pilietinio pasipriešinimo ir visuomenės atsparumo informacinėms grėsmėms temomis

Pilietinio pasipriešinimo ir visuomenės atsparumo informacinėms grėsmėms temų ir medžiagos pateikimas šiuo metu yra fragmentiškas. Pilietiškumo, nacionalinio saugumo ir gynybos temomis yra parengta nemažai vadovėlių, metodinės medžiagos, įvairaus pobūdžio ir formato informacijos pateikiama skirtingų institucijų, organizacijų tinklalapiuose. Nepaisant to, kad esama turinio, skirto moksleiviams, mokytojams, kitoms suinteresuotosioms grupėms, nėra vienos nuoseklios informacinių paketų duomenų bazės, kurios medžiaga remiantis būtų galima įgyvendinti skirtingus mokymosi scenarijus. Atsižvelgiant į mokomojo dalyko specifiką taip pat svarbu ne tik perteikti teorines žinias, bet ir ugdyti gebėjimą improvizuoti, priimti sprendimus neapibrėžtose situacijose. 

Pilietinio pasipriešinimo bei visuomenės atsparumo informacinėms grėsmėms mokomosios medžiagos paketuose susistemintas ir suaktualintas vaizdinis, garsinis ir tekstinis turinys, pateiktos interaktyvios ugdymo prieigos leidžiančios naujai pažvelgti į ugdymo procesą.

Mokslo tiriamojo darbo projektas „Lietuvos visuomenės atsparumo ir galios vystymas pilietinei gynybai” įgyvendintas vadovaujantis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2022 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. V-361. Projekto vadovė – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Gynybos inovacijų centro direktorė, dr. Viktorija Šimanauskienė. 

Visą medžiagą galima rasti Švietimo portalo metodinės medžiagos saugykloje pasirinkus raktinius žodžius „pilietinis pasipriešinimas“,  „informacinė grėsmės“ ir Švietimo portalo „Pagalba mokytojui“ dalyje „Pilietiškumo pagrindai“.

Nacionalinė švietimo agentūra nėra atsakinga už kitų autorių metodinės medžiagos naudojimą. Viešinama medžiaga yra rekomendacinio pobūdžio ir dėl naudojimosi ja sprendžia mokytojas.