Mokykloms parengta atmintinė įtraukties principo taikymui

Grįžti

Mokykloms parengta atmintinė įtraukties principo taikymui
event 2022-12-27 domain Nacionalinė švietimo agentūra

Mokykloms parengta atmintinė įtraukties principo taikymui

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) parengė atmintinę mokykloms „Įtraukties link. Ką turi žinoti mokykla?“, kurioje pateiktos praktinių veiksmų kryptys padėtų mokykloms geriau pasiruošti įtraukties principu grindžiamam ugdymui.

Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. visos šalies mokyklos turės priimti visus mokinius ir teikti jiems kokybišką ugdymą nediskriminuojant dėl ugdymosi poreikių įvairovės, suteikiant reikalingą, jo ugdymosi poreikius atliepiančią pagalbą.

NŠA specialistų parengta atmintinė turėtų paskatinti mokyklas analizuoti ir tobulinti mokykloje vykstančius įtraukties procesus, įsivertinti turimus žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius, ugdymo praktiką, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, priimti bendrus susitarimus, kurie padėtų įveikti kylančius iššūkius įgyvendinant įtraukties principą.

Atmintinė mokykloms „Įtraukties link. Ką turi žinoti mokykla?“ viešinama Švietimo portalo metodinės medžiagos saugykloje.