Mokymosi sistema individualizuoto ugdymo organizavimui

Grįžti

Mokymosi sistema individualizuoto ugdymo organizavimui
event 2023-03-03 domain Nacionalinė švietimo agentūra

Mokymosi sistema individualizuoto ugdymo organizavimui

Švietimo portalo skaitmeninių mokymo priemonių sąrašas papildytas nauja mokama skaitmenine mokymo priemone Scoolsy“. Ši internetinė platforma mokytojams ir moksleiviams skirta individualizuoto mokymo(si) organizavimui, į(si)vertinimo ir vaiko individualios pažangos stebėjimui. Mokiniai yra įgalinti tuo pačiu metu mokytis skirtingas vieno dalyko temas ar pasirinkti skirtingus tos pačios užduoties atsiskaitymo būdus.   

„Scoolsy“ kursas išdėstytas nuo lengviausių (bazinių) temų iki aukštesniojo lygio temų, kas leidžia iš esmės performuoti mokinių pasiekimų vertinimo sampratą, t.y. užtikrinti individualų mokymąsi be spragų. Platformoje rasite integruotą humanitarinių ir socialinių bei gamtos mokslų kursą, grįstą fenomenais. 2023-24 m.m. siūlomas rekomenduojamas šių dalykų turinys 5–10 klasėms pagal atnaujintą BUP: lietuvių kalbos, matematikos, anglų kalbos, integruotų humanitarinių ir socialinių dalykų (istorija, etika / tikybos, ekonomikos, socialinės geografijos, pilietiškumo, psichologijos); integruotų gamtos mokslų dalykų (fizikos, chemijos, biologijos, gamtinės geografijos). 

„Scoolsy“ steigėjai kviečia 5–10 klasių pedagogus dalyvauti nemokamame nuotoliniame seminare „Kaip individualizuojamas ugdymas(is) naudojant Scoolsy sistemą?“ 2023 m. kovo mėn. 6 d. 16:00 val.–17:00 val. Daugiau informacijos apie seminarą ir registraciją rasite čia.