Tinklalapio logotipas
Grįžti

Neformali švietimo lyderystės programa užsienio lietuvių bendruomenių atstovams
event 2018-03-05 domain Lyderių laikas label_outline Projektai ir konkursai

Neformali švietimo lyderystės programa užsienio lietuvių bendruomenių atstovams

Užsienio lietuvių bendruomenių lyderių programos rengimo kontekstas – nacionalinė programa „Lyderių laikas“.

Projektas "Lyderių laikas 3" yra nacionalinė iniciatyva, skirta švietimo bendruomenės nariams (švietimo institucijų darbuotojams, savivaldybių administracijų darbuotojams, Ministerijos ir jai pavaldžių institucijų darbuotojams, tėvams ir kitiems asmenims, atstovaujantiems švietimo bendruomenes).

Projekto tikslas yra įtvirtinti lyderystei palankią infrastruktūrą Lietuvos švietimo sistemoje, užtikrinančią nacionalinio, savivaldos bei mokyklų lygmens švietimo lyderių bendruomenės susitelkimą vardan besimokančiųjų mokymosi sėkmės. Projektu siekiama įtvirtinti nuolatinį atsinaujinimą ir aukštesnę mokymosi kultūrą.

Projekto pirmas dalinis tikslas yra švietimo bendruomenės lyderystės gebėjimų didinimas kuriant ir įgyvendinant regioninius sisteminio pokyčio projektus, antras dalinis tikslas: vientisos ir integruotos visų lygmenų lyderių kompetencijų plėtotės sistemos įgyvendinimas ir trečias dalinis tikslas yra profesionalios švietimo lyderių savitarpio pagalbos tinklo kūrimas, išplečiant mokymosi, dalijimosi patirtimi ir bendradarbiavimo galimybes Lietuvoje ir tarptautiniu mastu.

Siekiant antro dalinio tikslo ir bus įgyvendinama Neformalioji švietimo lyderystės programa, kurioje planuojama, kad mokysis 1350 dalyvių, įskaitant 60 užsienio lietuvių bendruomenių atstovų.

Projekto įgyvendinamų veiklų bendras siekinys: projektas padės plėtoti Lietuvos ir užsienio lietuvių švietimo bendruomenės narių profesinį kapitalą, apimantį:

1. Gebėjimą priimti savarankiškus sprendimus (sprendimų priėmimo kapitalas);

2. Lyderystės kompetencijų plėtotę (žmogiškasis kapitalas).

3. Gebėjimą burtis į švietimo lyderystės tinklus, teikti bei gauti profesionalią savitarpio pagalbą išplečiant mokymosi, dalijimosi patirtimi ir bendradarbiavimo galimybes Lietuvoje ir tarptautiniu mastu.

Švietimo lyderystės programos dalyviai. Projektas „Lyderių laikas 3“ įtraukia Lietuvos ir užsienio lietuvių švietimo bendruomenės narius: bendrojo, neformaliojo ugdymo, profesinio rengimo, nacionalinio ir savivaldybių lygmens, užsienio lietuvių bendruomenių švietimo lyderius į nacionalinę lyderystės iniciatyvą, siekiančią tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką bei besimokančiųjų mokymosi kokybę.

Lietuvos švietimo bendruomenės nariai ir užsienio lietuvių bendruomenių lyderiai turi galimybę įsijungti į ISM švietimo lyderystės magistrantūros programą, Švietimo lyderystės neformaliąją programą. Užsienio lietuvių bendruomenių lyderiams sukuriama specializuota mokymosi programa, atsižvelgiant į jų poreikius. Teorinis ir metodologinis šios programų pamatas yra konceptualizuotas ilgalaikėje neformaliojoje švietimo lyderystės programoje.

Neformali švietimo lyderystės programa užsienio lietuvių bendruomenių atstovams (prisegta apačioje)

Atsisiųsti dokumentą:
Parsisiųsti šį dokumentą (2 6 1 rodiklis_neform programa uzsienio lietuviams.pdf)2 6 1 rodiklis_neform programa uzsienio lietuviams.pdf [ ] 618 Kb