Tinklalapio logotipas
Grįžti

Pasaulinis „Times Higher Education“ reitingas: KTU vis labiau vertinamas privačiame sektoriuje
event 2018-09-26 domain Švietimo informacinių technologijų centras

Pasaulinis „Times Higher Education“ reitingas: KTU vis labiau vertinamas privačiame sektoriuje

Rugsėjo 26 d. pasaulinis aukštųjų mokyklų reitingas „Times Higher Education World University Ranking“ paskelbė naujausių reitingų rezultatus. Šiais metais reitinge buvo vertinamos 1258 aukštosios mokyklos iš viso pasaulio. Iš Lietuvos universitetų į šį reitingą patenka tik dvi aukštosios mokyklos – Kauno technologijos universitetas ir Vilniaus universitetas. Vertinamu laikotarpiu išryškėjo KTU indėlis bendradarbiaujant su privačiu sektoriumi.

„Times Higher Education“ (THE) vertina universitetus pagal 5 pagrindinius kriterijus – „Mokymas“ (Teaching), „Moksliniai tyrimai“ (Research), „Mokslinių darbų cituojamumas“ (Citations), „Tarptautinis įvaizdis“ (International Outlook) ir „Pajamos iš verslo“ (Industry Income).

KTU šiame reitinge dalyvauja jau keletą metų ir demonstruoja stabiliai gerėjančius rezultatus. Šiemet žymiausias pokytis matomas įvertinus „Pajamų iš verslo“ kriterijų (kriterijaus įvertis didėjo 5 proc.). Šiuo kriterijumi reitingų organizatoriai siekia įvertinti universiteto žinių perdavimo verslo sektoriui lygį. Matuojant pajamų iš verslo kriterijų vertinamas organizacijų sprendimas pirkti konsultacijas ar išradimus iš aukštojo mokslo įstaigų.

Augantis KTU pajamų iš verslo rodiklis atspindi universiteto indėlį plėtojant bendradarbiavimą su privačiu sektoriumi. Universitetas daug dėmesio skiria tarporganizacinio bendradarbiavimo plėtojimui, kuria ir vysto santykius su Lietuvos ir tarptautinėmis verslo įmonėmis.

„KTU verslo atstovams gali pasiūlyti ne tik aukštą inovacijų ir mokslinių tyrimų kokybę. Vienu svarbiausių tarporganizacinio bendradarbiavimo rezultatu yra ir aukšto lygio kvalifikuotų specialistų rengimas atliepiant rinkos poreikius“, – sako KTU Strategijos stebėsenos ir procesų skyriaus vadovė Lolita Jurkšienė.

Gerėjantys rezultatai pastebimi ir kitose srityse – jau ne pirmus metus augantis ir šiais metais dar 5 proc. išaugęs „Tarptautinio įvaizdžio“ kriterijaus rezultatas atskleidžia stabiliai augantį universiteto patrauklumą tarptautinėje erdvėje.

Kriterijaus įvertis paremtas užsienio akademinio personalo ir užsienio studentų skaičiais universitete, taip pat vertinant bendrus mokslinius darbus su užsienio mokslininkais. Kartu su šiais rezultatais naujausiame reitinge kilo ir KTU „Mokslinių darbų cituojamumo“ kriterijaus įvertis. Visi šie rezultatai atskleidžia stiprėjančias universiteto bendruomenės pozicijas užsienio akademinės bendruomenės tarpe.

„Tarptautinėje erdvėje KTU yra matomas ir žinomas dėl puikių universiteto mokslininkų, dėstytojų ir studentų pasiekimų. Pasiekti rezultatai įkvepia universiteto bendruomenę nesustoti ir toliau gerinti mokslo bei studijų kokybę ir plėtoti tarporganizacinius santykius tiek nacionalinėje, tiek tarptautinėje erdvėje“, – pastebi L. Jurkšienė.