Patvirtintas Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas

Grįžti

Patvirtintas Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas
event 2022-06-02 domain Nacionalinė švietimo agentūra

Patvirtintas Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas

Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-836 patvirtintas Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas.

Naujos redakcijos Aprašas, įsigaliojęs nuo 2022 m. gegužės 26 d., nustato bendruosius ir specialiuosius bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių, skirtų bendrojo ugdymo programoms įgyvendinti, reikalavimus, bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių vertinimą, turinio kokybės užtikrinimą ir atsakomybes, aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarką

Pakeistomis Aprašo nuostatomis numatyta atsakomybę už vadovėlių ir mokymo priemonių turinio kokybę suteikti jų leidėjams, Apraše patikslintos Nacionalinės švietimo agentūros atsakomybės, mokyklos savininko teisės ir pareigos bei mokyklos vadovo pareigos priimant sprendimus dėl mokyklų aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis.