Patvirtintas Informacijos apie skaitmenines mokymo priemones skelbimo tvarkos aprašas

Grįžti

Patvirtintas Informacijos apie skaitmenines mokymo priemones skelbimo tvarkos aprašas
event 2021-07-27 domain Nacionalinė švietimo agentūra label_outline Aktualijos

Patvirtintas Informacijos apie skaitmenines mokymo priemones skelbimo tvarkos aprašas
Pexels.com nuotrauka

Švietimo portale nemokamai skelbiamas skaitmeninių mokymo priemonių sąrašas, kuriame priemonės pateikiamos įvairiais formatais. Nacionalinė švietimo agentūra skelbia informaciją apie nemokamas, mokamas ar iš dalies mokamas priemones, kurios suskirstytos pagal ugdymo sritis, dalykus, klases ir kurios atitinka turinio, paskirties, technologinius reikalavimus.

Kviečiame susipažinti su Informacijos apie skaitmenines mokymo priemones skelbimo tvarkos aprašu. Dokumente aprašomos priemonių pateikimo, atrankos ir viešinimo sąlygos. Dokumentas parengtas įgyvendinant Reikalavimų skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. 1532 „Dėl Reikalavimų skaitmeniniams mokymo(si) ištekliams, priemonėms, informacinių ir komunikacinių technologijų įrangai įsigyti ir mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetencijai tobulinti patvirtinimo“, nuostatas. 

Teikėjas, norintis pasiūlyti skaitmeninę mokymo priemonę, turi užpildyti anketą. Pildydamas anketą teikėjas patvirtina, kad siūlomos skaitmeninės mokymo priemonės turinys neturi diskriminacinio pobūdžio informacijos, dalyko ir kalbos klaidų, reklaminės medžiagos, priemonė veikia tiek asmeniniuose kompiuteriuose, tiek mobiliuosiuose įrenginiuose. 

Apie neveikiančią ar netinkamą priemonę galima pranešti el. paštu smp.pagalba@nsa.smm.lt

Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento Mokymo priemonių sklaidos skyrius 


Renginių kalendorius