Tinklalapio logotipas
Grįžti

Pristatyti siūlymai dėl kolegijų veiklos tobulinimo
event 2018-10-31 domain Švietimo ir mokslo ministerija

Pristatyti siūlymai dėl kolegijų veiklos tobulinimo

Šiandien susitikime su 12-os valstybinių kolegijų tarybų pirmininkais ir direktoriais švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė ir viceministras Giedrius Viliūnas aptarė būdus, kaip tobulinti kolegijų veiklą, įvertinant demografiją, technologijų ir regionų kaitą.

„Lietuvoje mažėjant studentų skaičiui ir kintant aukštojo mokslo kvalifikacijų poreikiui, mūsų aukštosioms mokykloms, tiek universitetams, tiek kolegijoms, kyla studijų kokybės ir tinkamumo iššūkiai. Kolegijos yra labai svarbus sektorius, kurio absolventų poreikį aiškiai signalizuoja darbo rinka. Todėl būtina užtikrinti koleginio aukštojo mokslo kokybę tiek ūkio sektorių, tiek regionų požiūriu, bendromis pastangomis įgyvendinant pačius geriausius sprendimus“, – sako švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė.

Kolegijose studijuoja apie 40 proc. aukštųjų mokyklų studentų, darbdaviai gerai vertina jų pasirengimą darbui konkrečiose darbo vietose.

Nuo 2010 m. iki 2018 m. universitetuose studentų sumažėjo beveik 40 proc., o kolegijose 35 proc. Kasmet kolegijų sektoriuje studentų mažėja po 2–3 tūkst. Studentų skaičiaus mažėjimas palietė visas Lietuvos aukštąsias mokyklas, tačiau regioninėse kolegijose jo poveikis yra ypač juntamas.

Susitikime konstatuoti esami kolegijų veiklos iššūkiai: dėl demografinių procesų ir ūkio struktūros kaitos kelios kolegijos nesiekia minimalaus studentų skaičiaus; jaučiamas atotrūkis tarp kolegijų ir miesto, regiono ūkio poreikių;  didžiuosiuose miestuose tebėra daugiau kaip po vieną valstybinę kolegiją, ne visai racionaliai naudojami ištekliai; sumažėjusios kolegijos neužtikrina regiono ūkio poreikius atitinkančios pasiūlos ir teikiamo išsilavinimo kokybės.

Šių metų balandį sudaryta kolegijų vertinimo darbo grupė išanalizavo Lietuvoje veikiantį kolegijų tinklą bei veiklos rodiklius ir pateikė rekomendacijas dėl kolegijų veiklos tobulinimo. Darbo grupė pateikė siūlymus įtraukti į kolegijų tarybas daugiau socialinių partnerių, keisti finansavimo ir vertinimo tvarką, kad ji skatintų studijų sričiai ar regionui reikalingą inovacinę veiklą. Taip pat pasiūlyta sutelkti išteklius, kad jie būtų efektyviai ir kokybiškai naudojami: didžiuosiuose miestuose sujungti tame pačiame mieste veikiančias valstybines kolegijas į klasterius, o mažąsias regionines bei sektorines kolegijas glaudžiau susieti su didžiųjų miestų kolegijomis.

Kolegijoms bus teikiamos rekomendacijos, parengtos pagal jų veiklos analizės rezultatus. Jas gavusios kolegijos pateiks jų įgyvendinimo veiksmų planus. Dalyvaujant kolegijoms, rengiamos Mokslo ir studijų įstatymo pataisos siūlant gerinti kolegijų valdymą, įtraukiant daugiau socialinių partnerių. Taip pat numatyta sudaryti darbo grupes dėl Vilniaus ir Kauno regionų kolegijų pertvarkymo.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 12 valstybinių ir 10 nevalstybinių kolegijų, jose studijuoja 35,4 tūkst. studentų. 2018–2019 m. duomenimis, daugiausiai studentų turi Vilniaus (6,6 tūkst.) ir Kauno (6,3 tūkst.) kolegijos, mažiausiai studentų – Marijampolės (586), Alytaus (725) ir Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos (822).