Rekomendacijos įtraukiojo ugdymo plėtrai mažinant mokinių patiriamus emocinius ir edukacinius sunkumus

Grįžti

Rekomendacijos įtraukiojo ugdymo plėtrai mažinant mokinių patiriamus emocinius ir edukacinius sunkumus
event 2022-01-11 domain Nacionalinė švietimo agentūra

Rekomendacijos įtraukiojo ugdymo plėtrai mažinant mokinių patiriamus emocinius ir edukacinius sunkumus
Pexels.com nuotrauka

Medžiaga parengta remiantis moksliniais tyrimais, atliktais įgyvendinant LMT projektą „Mokinių patiriami emociniai bei edukaciniai sunkumai ir jų įveika įtraukiojo ugdymo sąlygomis: COVID-19 kontekstas“. Projektą bendrai finansuoja Europos Komisija pagal sutartį su Lietuvos Mokslo Taryba, Sutarties numeris S-DNR-21-09.

Šis tyrimas yra skirtas mokinių patiriamų emocinių ir edukacinių sunkumų mišrioje, kontaktinėje ir nuotolinėje mokymosi aplinkoje, įgyvendinant įtraukųjį ugdymą COVID-19 sąlygomis, įveikos būdų ir mokinių pasiekimų gerinimo analizei. Atliekant mokslinį tyrimą, buvo modeliuojami ir pasiūlomi įrodymais pagrįsti emocinės bei edukacinės aplinkos kūrimo variantai, lemiantys visavertį ugdymo prieinamumą visiems mokiniams įprastomis, COVID-19 ar kitomis ekstremaliomis sąlygomis.

Rekomendacijas įtraukiojo ugdymo plėtrai mažinant mokinių patiriamus emocinius ir edukacinius sunkumus parengė VDU Švietimo akademijos mokslininkų grupė, vadovaujama prof. dr. Alvyros Galkienės." 

Visa rekomendacijų medžiaga viešinama Švietimo portalo metodinės medžiagos saugykloje ir gali būti randama paieškoje įvedus raktinius žodžius „rekomendacijos mokyklai“,  „rekomendacijos mokytojui“ ar „metodinės rekomendacijos“.

Metodinės medžiagos saugykloje yra kaupiama metodinė medžiaga, skirta mokytojui. Atkreipiame dėmesį, kad Nacionalinė švietimo agentūra nėra atsakinga už kitų autorių metodinės medžiagos naudojimą. Joje pateikiama asmeninė autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su oficialia organizacijos pozicija. Viešinama medžiaga yra rekomendacinė ir dėl jos naudojimo sprendžia mokytojas.