Rekomendacijos priešmokyklinio ugdymo pedagogui

Grįžti

Rekomendacijos priešmokyklinio ugdymo pedagogui
event 2022-01-07 domain Nacionalinė švietimo agentūra

Rekomendacijos priešmokyklinio ugdymo pedagogui

Rekomendacijų rinkinys „Patirčių erdvės“ – tai įdomių, prasmingų, tikslingų, šiuolaikiškų, į 5–6 m. vaikų iniciatyvas orientuotų projektinių veiklų grupėje ir kitose erdvėse pasiūlymai, padėsiantys vaikams augti ir bręsti kaip asmenybėms, išsiugdyti kompetencijas, numatytas priešmokyklinio ugdymo programoje, ir taip pasirengti mokytis mokykloje.

Rinkinį sudaro du leidiniai – vienas, skirtas grupėje (50 projektų), kitas – lauke (50 projektų) atliekamoms priešmokyklinio ugdymo veikloms, ir 3 priedai (leidiniai):

Leidiniuose „Rekomendacijos priešmokyklinio ugdymo pedagogams“ visos kompetencijos atspindimos proporcingai ir siekiama sistemingai aprėpti daugumą priešmokyklinio ugdymo bendrojoje programoje numatytų vaikų pasiekimų.

Kiekvienas projektas atspindi kurią nors vieną kompetenciją, taip pat jos sąsajas su kitomis kompetencijomis. Atskiri projektų leidiniai, skirti grupės ir lauko veikloms, buvo sukurti, siekiant atkreipti pedagogų dėmesį į alternatyvių aplinkų – gamtinės, kultūrinės, socialinės, taip pat specializuotos aplinkos (pvz., technologijų) – muziejų, ekspozicijų, laboratorijų – pritaikymą.

Siūloma kuo dažniau pasinaudoti lauko aplinka priešmokyklinio ugdymo tikslams siekti (pvz., naudotis galimybe kartu su vaikais prižiūrėti darželio sodą, daržą), o vaikų veiklą lauke laikyti natūraliu veiklos grupėje tęsiniu. Todėl leidinius siūloma taikyti integraliai – pavyzdžiui, grupei skirtų projektų knygos veiklas galima papildyti ar pratęsti veiklomis lauke (II knygos idėjomis) arba atvirkščiai.

Medžiagą parengė Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendindama ESF projektą „Inovacijos vaikų darželyje“ (Projekto Nr. 0 9.2.1-ESFA-V-726-01-0001). 2021 m.

Kviečiame žiūrėti 2021 m. gruodžio mėnesį vykusio rekomendacijų pristatymo renginio vaizdo įrašą.  

Visa rinkinio „Patirčių erdvės“ medžiaga viešinamas Švietimo portalo metodinės medžiagos saugykloje ir gali būti randama paieškoje įvedus raktinius žodžius „patirčių erdvės“,  „priešmokyklinis ugdymas“ ar „inovacijos vaikų darželyje“.

Metodinės medžiagos saugykloje yra kaupiama metodinė medžiaga, skirta mokytojui. Atkreipiame dėmesį, kad Nacionalinė švietimo agentūra nėra atsakinga už kitų autorių metodinės medžiagos naudojimą. Joje pateikiama asmeninė autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su oficialia organizacijos pozicija. Viešinama medžiaga yra rekomendacinė ir dėl jos naudojimo sprendžia mokytojas.