Rekomendacijose – atnaujinamų programų pritaikymas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams

Grįžti

Rekomendacijose – atnaujinamų programų pritaikymas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams
event 2022-05-02 domain Nacionalinė švietimo agentūra

Rekomendacijose – atnaujinamų programų pritaikymas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams

Nacionalinė švietimo agentūra parengė atnaujinamų bendrųjų programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams rekomendacijų projektus. Jie paskelbti Švietimo portale emokykla.lt.

Rekomendacijose aprašoma  mokinių poreikių įvairovė, pagalbos strategijos, rekomenduojami darbo būdai, metodai, aplinkos pritaikymo ypatumai, naudojamos specialiosios mokymo bei techninės pagalbos priemonės, iliustruojantys praktiniai pavyzdžiai, literatūra ir kiti šaltiniai.  

Rekomendacijos parengtos siekiant stiprinti paramą mokytojui, pateikiant bendrojo ugdymo pedagogams informaciją apie atnaujinamo ugdymo turinio pritaikymą įvairių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams. 

Šios rekomendacijos – NŠA vykdomo projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ veiklų dalis.  

Susipažinti su atnaujintų bendrųjų programų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams rekomendacijų projektais galima čia: https://www.emokykla.lt/bendrasis/bendrosios-programos/bendrojo-ugdymo-programu-projektai-tarpiniai