Pasirengimui įgyvendinti atnaujintą lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą – rekomenduojamų literatūros kūrinių sąrašas

Grįžti

Pasirengimui įgyvendinti atnaujintą lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą – rekomenduojamų literatūros kūrinių sąrašas
event 2023-01-11 domain Nacionalinė švietimo agentūra

Pasirengimui įgyvendinti atnaujintą lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programą – rekomenduojamų literatūros kūrinių sąrašas
Nacionalinė švietimo agentūra skelbia atnaujintoje lietuvių kalbos ir literatūros bendrojoje programoje paminėtų rekomenduojamų literatūros kūrinių sąrašą bei nuorodas į skaitmeninius šaltinius, jei kūrinys turi nemokamą skaitmeninio formato versiją.

Nuorodos į kūrinius surinktos iš įvairių NŠA valdomų ar esamų išorinių atvirų platformų: ebiblioteka.mkp.emokykla.lt, šaltiniai.info, lrt.lt/mediateka, ibiblioteka.lt, antologija.lt, epavaledas.lt. Atrenkant platformas buvo svarbu, kad prieigos būtų atviros, nepažeidžiančios autorių teisių ir nemokamos. Už kitų organizacijų platformose pateiktų kūrinių skaitmeninių versijų kokybę ir formatus NŠA neatsako.

Atkreiptinas dėmesys, kad sąrašas su nuorodomis nėra nei virtuali biblioteka, nei virtuali aplinka, nei skaitmeninė priemonė. Skaitmeninių priemonių lietuvių kalbai ir literatūrai kūrimo procesas jau prasidėjęs.

Sąrašas su nuorodomis rengtas, siekiant, kad mokyklų mokytojai žinotų, kur gali rasti nemokamus išteklius. Juo nėra siekiama pakeisti popierines knygas į skaitmenines.

Šis sąrašas turėtų padėti mokykloms įsivertinti turimus resursus mokiniams pasirinkti pamokoms reikalingus šaltinius. Sąrašu gali naudoti ir mokyklų bibliotekos, ir leidėjai, kad planuodami savo įsigijimus ar leidybą, žinotų į ką orientuotis.

Literatūros kūrinių sąrašą galima rasti čia.

Sąrašo kūriniams, kurie neturi nuorodos į skaitmenines versijas, galima siūlyti prieigas el. paštu smp.pagalba@nsa.smm.lt. Prieigos turi būti atviros ir nepažeidžiančios autorių teisių.

Švietimo portale galima rasti daugiau svarbios metodinės medžiagos, kuri padės pasiruošti bendrųjų programų diegimui: pačias atnaujintas programas, įgyvendinimo ir pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams rekomendacijas, virtualius kursus ir kt.