Šalys gali daugiau naudotis vienos kitų mokymosi medžiaga

Grįžti

Šalys gali daugiau naudotis vienos kitų mokymosi medžiaga
event 2021-12-20 domain Nacionalinė švietimo agentūra

Šalys gali daugiau naudotis vienos kitų mokymosi medžiaga

Dėl COVID-19 pandemijos Europoje stipriai suaktyvėjo nuotolinio mokymo(si) sritis. Iki tol Europos šalių mokyklų naudojimosi atviraisiais švietimo ištekliais (angl. Open Educational Resources – OER) patirtis buvo nedidelė.

OLA (Nyderlandų OER aljanso) užsakymu atliktas tyrimas, kuriame palyginta vienuolikos Europos šalių ir Nyderlandų padėtis. Tyrimo ataskaita atskleidžia, kad užsienio valstybių medžiaga beveik nesinaudojama, nors dauguma šalių teigia, jog yra jai atviros. Nemaža dalimi mokymo(si) medžiagos gali būti apsikeičiama, nors dažnai prireikia vertimo. Paauglių elgesys socialiniuose tinkluose ar žaidimuose patvirtina, kad dauguma nevengia medžiagos anglų kalba.

Pagal atvirųjų švietimo išteklių naudotojų skaičių pirmauja Norvegija – per dieną lankytojų skaičius siekia 80 000–100 000. Antroje vietoje yra Nyderlandai.

Daugumoje šalių atviruosius švietimo išteklius finansuoja valstybinės institucijos, tik vienintelė Belgija gauna paramos iš reklamos. Lietuva, Estija ir Graikija gauna ne tik savo valstybinių šaltinių lėšų, bet ir ES finansavimą.

Pagrindiniai mokymosi medžiagos kūrėjai yra mokytojai. Suomijoje prie to prisideda ir bibliotekininkai bei muziejų kuratoriai. Visos šalys sutinka, kad dalijimasis žiniomis yra mokytojo darbo dalis, vis dėlto daugumoje šalių naudojamos skatinimo priemonės: kai kuriose – piniginės, Belgijoje – taškų skyrimo sistema.

Tyrimą paskelbė „VO-content“ – Nyderlandų mokyklų inicijuotas fondas, koordinuojantis 394 Nyderlandų mokyklų iniciatyvas atvirosios skaitmeninės medžiagos srityje, taip pat dalyvaujantis Nyderlandų atvirojo švietimo aljanso (OLA) veikloje. Dar viena šio aljanso dalyvė yra organizacija „Profielenberaad“, vienijanti 650 vidurinių mokyklų, kuriose mokosi ypatingų gabumų turintys mokiniai.

Kviečiame skaityti ataskaitą anglų kalba: „Atvirojo švietimo išteklių ir skaitmeninių platformų naudojimo dvylikoje Europos šalių tarptautinio tyrimo ataskaita“.