Tinklalapio logotipas
Grįžti

Seimas po svarstymo pritarė siūlymams dėl Lietuvoje studijuojančių užsieniečių teisinio reglamentavimo tobulinimo
event 2018-05-22

Seimas po svarstymo pritarė siūlymams dėl Lietuvoje studijuojančių užsieniečių teisinio reglamentavimo tobulinimo

Seimas, 78 parlamentarams balsavus už, nė vienam nebuvus prieš ir 15 susilaikius, po svarstymo pritarė įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pataisų projektui Nr. XIIIP-1754(2), kuriuo įgyvendinamos direktyvos dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo mokslinių tyrimų, studijų, stažavimosi, savanoriškos tarnybos, mokslinių mainų programų arba edukacinių projektų ir dalyvavimo „Au Pair“ programoje tikslais sąlygų nuostatos.

Įstatymo projektu siekiama supaprastinti atvykimo sąlygas užsieniečiams, kurie atvyksta pagal Europos Sąjungos ir jos valstybių narių savanoriškos veiklos programas, studijų ir stažuotės tikslais, atlikti mokslinius tyrimus ar eksperimentinės plėtros darbus mokslo, studijų įstaigose.

Užsieniečiai galės atvykti stažuotis, atlikti neatlygintiną praktiką į mokslo ir studijų institucijas, įmones, įstaigas ar organizacijas Lietuvos Respublikoje. Užsieniečiai, Lietuvos Respublikoje baigę studijas ar mokslinius tyrimus, galės pasilikti dar devyniems mėnesiams, kad ieškotųsi darbo ar pratęstų veiklą kaip savarankiški darbuotojai.

Siūloma, kad sprendimai dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo tyrėjui ar jo šeimos nariams būtų priimami vienu metu, jeigu prašymai bus pateikti kartu.

Numatoma, kad užsieniečiai, turintys kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotą galiojantį leidimą laikinai gyventi ar nacionalinę vizą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų vykdymo tikslu, gali atvykti ir būti Lietuvos Respublikoje be vizos ne ilgiau negu 180 dienų per 360 dienų laikotarpį, kad vykdytų dalį savo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų mokslo ir studijų institucijoje.

Užsieniečio, kuris turi kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotą galiojantį leidimą laikinai gyventi ar nacionalinę vizą mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbų vykdymo tikslu, šeimos nariai, turintys kitos Europos Sąjungos valstybės narės išduotą galiojantį leidimą laikinai gyventi arba nacionalinę vizą, turėtų teisę atvykti ir būti Lietuvos Respublikoje tuo pačiu laikotarpiu kaip ir užsienietis.

Taip pat siūloma trumpinti leidimų išdavimų laikotarpį užsieniečiams, atvykstantiems studijų tikslais. Numatoma, kad leidimai bus išduodami per tris mėnesius (šiuo metu galiojančiame įstatyme – per keturis mėnesius).

Įstatyme taip pat siūloma įtvirtinti, kad užsienietis studijų ar mokymosi laikotarpiu turėtų teisę dirbti ne daugiau kaip 20 valandų per savaitę, išskyrus švietimo įstaigos ar mokslo ir studijų institucijos nustatytą vasaros atostogų laikotarpį. Ši nuostata nebūtų taikoma užsieniečiams, studijuojantiems doktorantūroje.

Kartu pritarta ir lydimajam Administracinių nusižengimų kodekso pataisų projektui Nr. XIIIP-1755(2), kuriuo siūloma nustatyti subjektus, kuriems būtų taikoma administracinė atsakomybė. Administracinė atsakomybė būtų taikoma laiku nepranešus apie užsieniečio nutrauktą veiklą Vidaus reikalų ministerijos įgaliotai institucijai. Balsavimo rezultatai: už 75, prieš – 7, susilaikė 15 Seimo narių.

Informacijos apie leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje turinčio užsieniečio mokymosi, studijų, stažuotės, kvalifikacijos tobulinimo ar savanoriškos veiklos nutraukimą, taip pat informacijos apie priimto studijuoti į mokslo ir studijų instituciją pagal studijų programą (programas) užsieniečio turimas ne mažiau kaip dvi akademines skolas ir (arba) per studijų semestrą be pateisinamos priežasties praleistus daugiau kaip pusę privalomų lankyti akademinių užsiėmimų nepateikimas laiku vidaus reikalų ministro įgaliotai institucijai užtrauktų baudą švietimo įstaigos, mokslo ir studijų institucijos ar kitos įmonės, įstaigos ar organizacijos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui nuo vieno šimto keturiasdešimt iki šešių šimtų eurų.