Seminaro lietuvių kalbos vadovėlių ir kitų mokymosi priemonių autoriams medžiaga

Grįžti

Seminaro lietuvių kalbos vadovėlių ir kitų mokymosi priemonių autoriams medžiaga
event 2023-03-06 domain Nacionalinė švietimo agentūra

Seminaro lietuvių kalbos vadovėlių ir kitų mokymosi priemonių autoriams medžiaga

Švietimo portale vadovėlių aktualijų dalyje galima peržiūrėti 2023 m. vasario 28 d. nuotolinio seminaro „Atnaujintas pagrindinio ir vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokymo(si) turinys ir mokinių pasiekimai: esminiai pokyčiai ir jų įgyvendinimo gairės“ vaizdo įrašą. Pateikiama ir renginio pranešėjų pristatymų medžiaga.

Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Nijolė Toleikytė apžvelgė esminius lietuvių kalbos ir literatūros atnaujintos bendrosios programos pasikeitimus, pateikė praktinių tarpdalykinės integracijos, pasirenkamo mokymosi turinio įgyvendinimo pavyzdžių. 

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto docentė Aistė Kučinskienė aptarė literatūros teksto analizės ir interpretavimo įvairovę, medijų ir intermedialumo aspektus atnaujintoje bendrojoje programoje.

Pranešėjų temų pristatymai ir konkretūs praktiniai pavyzdžiai gali būti aktualūs ne tik vadovėlių ar kitų mokymo priemonių rengėjams, bet ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams.