Skaitmeninės kompetencijos įsivertinimo įrankis „SELFIE for TEACHERS“ – lietuviškai

Grįžti

Skaitmeninės kompetencijos įsivertinimo įrankis „SELFIE for TEACHERS“ – lietuviškai
event 2022-01-27 domain Nacionalinė švietimo agentūra

Skaitmeninės kompetencijos įsivertinimo įrankis „SELFIE for TEACHERS“ – lietuviškai

Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras, vykdydamas iniciatyvą „DigCompEdu“ (https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu), sukūrė visiems bendrojo ugdymo mokytojams skirtą savirefleksijos įrankį „SELFIE for TEACHERS“ – kaip priemonę įsivertinti ir apmąstyti skaitmeninių technologijų naudojimą savo profesinėje praktikoje.

Išskirtos šešios sritys, kuriose mokytojai, naudodamiesi įrankiu „SELFIE for TEACHERS“, gali įsivertinti savo skaitmeninę kompetenciją:

  1. Profesionalus bendravimas ir bendradarbiavimas.
  2. Asmeninis mokymasis ir tobulėjimas.
  3. Skaitmeninių išteklių paieška ir kūrimas.
  4. Mokymo ir mokymosi praktika.
  5. Mokinių vertinimas.
  6. Mokinių skaitmeninių kompetencijų plėtimas.

Įrankiu „SELFIE for TEACHERS“ mokytojai gali naudotis individualiai arba grupėmis – įsivertinti skaitmeninę kompetenciją ir nustatyti sritis, kuriose reikėtų tobulintis. Gavę įsivertinimo duomenis, mokytojai skatinami parengti savo profesinių gebėjimų tobulinimo konkrečiose srityse strategiją.

„SELFIE for TEACHERS“ parengtas remiantis anksčiau sukurtu visos mokyklos skaitmeniniam planavimui skirtu SELFIE įrankiu. Pagrindinis šių abiejų įrankių tikslas – padėti mokykloms stiprinti skaitmeninę kompetenciją.

Visus 2021 metus įrankis SELFIE for TEACHERS“ buvo išbandomas keturiose šalyse: Estijoje, Italijoje, Lietuvoje ir Portugalijoje. Įrankio išbandymą Lietuvoje vykdė Lietuvos kompiuterininkų sąjunga (www.liks.lt), dirbo Vilniaus universiteto mokslininkai prof. Valentina Dagienė ir dr. Gabrielė Stupurienė, talkino Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo turinio departamento direktorius dr. Vaino Brazdeikis.

Lietuvos kompiuterininkų sąjunga dėkoja 883 mokytojams, dalyvavusiems išbandant įrankį „SELFIE for TEACHERS“. Taip pat – 22 atrinktiems mokytojams, dalyvavusiems gilesniame kokybiniame įrankio „SELFIE for TEACHERS“ tyrime, naudojant focus grupės metodiką.

Raginame naudotis įrankiu „SELFIE for TEACHERS“: https://educators-go-digital.jrc.ec.europa.eu/.

Atvėrę nuorodą, galite pasirinkti lietuvių kalbą. Užsiregistravus ir prisijungus, vėl reikia iš sąrašo pasirinkti lietuvių kalbą. Linkime sėkmės!