Švietimo portale paskelbta informacija apie naują bendrojo ugdymo dalyko vadovėlį

Grįžti

Švietimo portale paskelbta informacija apie naują bendrojo ugdymo dalyko vadovėlį
event 2022-09-23 domain Nacionalinė švietimo agentūra

Švietimo portale paskelbta informacija apie naują bendrojo ugdymo dalyko vadovėlį

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazėje paskelbta informacija apie vadovėlį, skirtą rusų kaip antrajai užsienio kalbai mokytis penktaisiais mokymosi metais: „Privet! 5“, autoriai: Marytė Puzaitė, Loreta Šernienė / UAB „Presvika“, 2022 m.

Vadovėlis pateiktas Nacionalinei švietimo agentūrai vadovaujantis Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-836 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. V-755 „Dėl Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Aprašas), kur numatyta leidėjų atsakomybė už vadovėlių ir mokymo priemonių turinio kokybę. Leidėjas pateikė užpildytą vadovėlio turinio kokybę ir atliktą vertinimą patvirtinančią deklaraciją.

Daugiau informacijos apie vadovėlį pateikiama čia