Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modeliai, skirti mokyklų bendruomenėms

Grįžti

Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modeliai, skirti mokyklų bendruomenėms
event 2022-12-30 domain Nacionalinė švietimo agentūra

Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modeliai, skirti mokyklų bendruomenėms

Projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ tikslas – siekiant geresnių mokymosi rezultatų, pritaikyti atnaujintą bendrojo ugdymo turinį įtraukties mokytis sunkumų patiriančių mokinių grupių specifiniams poreikiams ir parengti naują ugdymo turinį proveržio reikalaujančioms sritims stiprinti.

Naudojantis mokyklų komandų patirtimi, konsultantų patarimais, įvairia projekto medžiaga parengtos rekomendacijos „Rekomendacijos, praktinės įžvalgos ir siūlymai dėl pagalbos diferencijavimo skirtingo potencialo mokykloms diegiant gamtos mokslų bendrąją programą”. Jos randamos Švietimo portalo metodinės medžiagos skyrelyje. Rekomendacijose pateikiamos praktinės įžvalgos ir siūlymai dėl pagalbos diferencijavimo skirtingo potencialo mokykloms diegiant bendrąsias programas. Rekomendacijos yra bendro pobūdžio ir tinkančios beveik visoms mokykloms, todėl labai svarbu, kad mokykla pati atsirinktų ir taikytų tai, kas tinka ir pasiteisina jai.

Šios rekomendacijos skirtos bendrojo ugdymo gamtos mokslų mokytojams. Jomis gali naudotis mokyklos diegdamos gamtos mokslų bendrąją programą.