Pradžia

event_available
event_busy

arrow_back Grįžti

Ugdymo įstaigų logopedams, specialiesiems pedagogams, auklėtojams ir vaikų tėveliams į pagalbą skuba „Logožaidimai“. Tai interaktyvi septynių žaidybinių užduočių programa, skirta ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikams, turintiems įvairių sutrikimų (kalbos, klausos, autizmo spektro, vaikų cerebrinį paralyžių ir kt.) Svarbiausias „Logožaidimų“ tikslas - paskatinti vaikus kalbėti. Taip pat jie lavina artikuliacinio aparato judesius, skatina tarti garsus, žodžius; gerina klausymo...
Ugdymo turinio informacinės sistemos Ugdymo sodas Metodinės medžiagos saugykloje yra kaupiama metodinė medžiaga, skirta mokytojui. Kviečiame mokytojus naudotis metodine medžiaga organizuojant ugdymo procesą.
Švietimo portale nemokamai skelbiamas skaitmeninių mokymo priemonių sąrašas, kuriame priemonės pateikiamos įvairiais formatais. Nacionalinė švietimo agentūra skelbia informaciją apie nemokamas, mokamas ar iš dalies mokamas priemones, kurios suskirstytos pagal dalykus, klases ir kurios atitinka turinio, paskirties, technologinius reikalavimus.
Nacionalinėje švietimo agentūroje įvertinti ir tinkami naudoti ugdymo procese trys bendrojo ugdymo dalykų vadovėliai.
Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazėje paskelbta informacija apie Cornelsen Verlag leidyklos (atstovas Lietuvoje – UAB „Šviesa“) parengtus vokiečių kalbos vadovėlius.
Mokytojai dažnai susiduria su iššūkiais, susijusiais su didėjančia kalbų įvairove daugelyje Europos mokyklų. Laisvas judėjimas per Europos sienas ir migracija per pastaruosius dešimtmečius lėmė vis didesnį kalbų skaičių, ir daugelis mokytojų stengiasi rasti tinkamiausią būdą šiai situacijai spręsti.
Švietimo portale nemokamai skelbiamas skaitmeninių mokymo priemonių sąrašas, kuriame priemonės pateikiamos įvairiais formatais. Nacionalinė švietimo agentūra skelbia informaciją apie nemokamas, mokamas ar iš dalies mokamas priemones, kurios suskirstytos pagal dalykus, klases ir kurios atitinka turinio, paskirties, technologinius reikalavimus.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymu Vyriausybė patikslino mokymo lėšų metodiką, pagal kurią nuo naujų mokslų metų bus skaičiuojami didesni švietimo pagalbos specialistų atlyginimai, finansuojamos papildomos ugdymo valandos, tobulinamas mokyklų bibliotekų finansavimas. Šiems pakeitimams įgyvendinti nuo rugsėjo 1 d. skirta per 12 mln. eurų.
VAIZDO KONFERENCIJOJE – HIBRIDINIŲ PAMOKŲ KŪRYBINIAI SPRENDIMAI IR GERIAUSI PAVYZDŽIAI 2021 m. rugpjūčio 27 d. Nacionalinė švietimo agentūra organizuoja švietimo bendruomenei skirtą nuotolinę vaizdo konferenciją „Kaip ir KAIP: hibridinė pamoka?“ Šio renginio tikslas – pristatyti ir praktiškai parodyti galimybes, kaip kūrybiškai ir šiuolaikiškai ugdyti mokinį, naudojant turimas ir galimas technologijas taikant hibridinio mokymo būdą.
Tęsiamos viešosios konsultacijos bendrojo ugdymo mokyklų direktorių pavaduotojams ugdymui, profesinio mokymo įstaigų gimnazijų skyrių vedėjams, švietimo įstaigų vadovams. Rugpjūčio 25 dieną 15 val. vyks viešoji konsultacija „Pavaduotojų lyderystė: mokymosi praradimų dėl COVID-19 pandemijos kompensavimas. Naujausi mokinių pasiekimų nacionaliniai duomenys – kokią informaciją teikia?“. Tai pirmoji iš numatomų viešųjų konsultacijų ciklo, skirto padėti pavaduotojams ugdymui, mokyklų vadovams...
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) paskelbti šių metų pirmojo etapo stojimo rezultatai parodė, kad šiemet abiturientai stojimui pasirengė geriau, padidėjo inžinerijos ir technologijų programų populiarumas.
Švietimo portalo nuotolinio mokymo(si) Aplinkų ir įrankių skyrelyje kviečiame susipažinti su virtualių mokymosi aplinkų bei pagal funkcijas ir mokinių veiklas suskirstytų įrankių sąrašu, rekomenduojamu nuotoliniam mokymui organizuoti arba praturtinti pamokas.
Šiuo leidiniu siekiama padėti skaitytojams geriau suprasti virtualų pasaulį, kuris nuolat ir nesustabdomai skverbiasi į mūsų kasdienį gyvenimą, ir aptarti tam tikrus šios dinamiškai besikeičiančios erdvės aspektus. Jame pateikiami socialiniai interneto kaip reiškinio tyrimai.
Ugdymo turinio informacinės sistemos Ugdymo sodas Metodinės medžiagos saugykloje yra kaupiama metodinė medžiaga, skirta mokytojui. Kviečiame mokytojus naudotis metodine medžiaga organizuojant ugdymo procesą.
Švietimo portale nemokamai skelbiamas skaitmeninių mokymo priemonių sąrašas, kuriame priemonės pateikiamos įvairiais formatais. Nacionalinė švietimo agentūra skelbia informaciją apie nemokamas, mokamas ar iš dalies mokamas priemones, kurios suskirstytos pagal ugdymo sritis, dalykus, klases ir kurios atitinka turinio, paskirties, technologinius reikalavimus.
Mišrusis mokymasis nėra naujiena mokykliniame ugdyme, bet daugiau dėmesio sulaukė ir buvo įvestas uždarius mokyklas dėl COVID-19 pandemijos, kai siekta, kad mokymasis nenutrūktų, o mokiniai neprarastų motyvacijos ir dalyvautų ugdyme. Šiame straipsnyje trumpai pristatysime, kas yra mišrusis mokymasis, vildamiesi, kad tai įkvėps mokytojus jį išbandyti ir paieškoti tokio derinio, kuris tiktų jų mokiniams.
Bendrojo ugdymo mokyklos optimaliausiu ugdymo organizavimo būdu laiko kontaktinį ugdymą, išskyrus nuotolines konsultacijas pavieniams mokiniams ar pamokas atskiroms klasėms, kai ugdymas kitokiu būdu negalimas.
Kviečiame skaityti liepos mėnesio naujienlaiškį ir sužinoti aktualias švietimo naujienas, informaciją apie projektus, seminarus. Europos mokyklų tinklas (angl. European Schoolnet) siūlo mokytojams skaitmeninius švietimo išteklius, kurie gali paįvairinti ugdymą, palengvinti pasiruošimą pamokoms. Siūlomi įdomūs internetiniai seminarai, nuotoliniai mokymai, mokomoji medžiaga iš ankstesnių ir dabartinių projektų ir dar daug kitų naudingų priemonių.
2021 m. rugpjūčio 10–13 d. kviečiame dalyvauti programos „Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų stiprinimas ugdyme“ pasirenkamojo modulio „Pilietis ir šalies gynyba“ vasaros kursuose.
Pristatome mišriojo mokymosi scenarijų rinkinį, parengtą naudojantis „Learning Designer“ programa. Scenarijus parengė „Teacher Academy“ skiltyje vykusių internetinių kursų „Derinant nuotolinį ir kontaktinį mokymąsi. Mišrusis mokymasis praktiškai“ dalyviai.
Rodoma 1 - 201828 įrašų
Įrašų puslapyje:

Renginių kalendorius