Tinklalapio logotipas
Lietuvos vaikų vėžio asociacija „Paguoda“ skelbia GEROJO LAŠELIO dieną, skirtą atkreipti dėmesį į vėžiu sergančius vaikus ir palaikyti juos.
Kviečiame teikti siūlymus Bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektui (toliau – Gairės) iki 2019 m. sausio 2 d., užpildant pateiktą formą.
event_available
event_busy

arrow_back Grįžti

Perkate, žaidžiate žaidimus ar tiesiog naršote internete? Būkite atsargūs – apsaugokite savo asmens duomenis ir nepakliūkite į spąstus internete. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas sugriežtino asmens duomenų apsaugą, tačiau ši sritis vis dar išlieka viena svarbiausių vartotojų teisių apsaugos problemų.
Informuojame, kad 2018 m. gruodžio 3 d. pakeistas Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. ISAK-587 „Dėl Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir išdėstytas nauja redakcija.
2018 m. gegužės 17–18 d. Briuselyje (Belgija) vykusios „Inspiring Change“ konferencijos dalyvių dėmesio centre – ET2020 Mokyklų politikos darbo grupės (ET2020 Working Group on Schools Policy) – ekspertų grupės, sudarytos iš visos Europos valstybių narių švietimo ministerijų atstovų, – veiklos rezultatai.
Kviečiame š. m. gruodžio 27 d. 13.30 val. dalyvauti seminare ugdymo įstaigų lietuvių kalbos mokytojams „Individuali mokinio pažanga lietuvių kalbos pamokose: pažinimas, stebėjimas, vertinimas“, kuriame bus kalbama apie tai, kaip stiprinti individualios mokinio pažangos vertinimą, tobulinti formuojamojo vertinimo taikymą siekiant mokinių savivaldžio ir suasmeninto ugdymosi, aptariamos asmeninės pažangos planavimo, stebėjimo, grįžtamojo ryšio teikimo, vertinimo ir fiksavimo galimybės lietuvių...
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė su švietimo profesinių sąjungų atstovais, Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininku Eugenijumi Jovaiša ir švietimo ekspertais aptarė šalies švietimo sistemos problemas ir galimus jų sprendimus.
Gruodžio 7 d. Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos salėje organizuoja Pietryčių Lietuvos ir kitų šalies regionų mokyklų bendradarbiavimo iniciatyvų pristatymo renginį.
Transliacijoje kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų administracijos atstovai, savivaldybių administracijų švietimo padalinių ir mokyklų vaiko gerovės komisijų nariai, savivaldybių pedagoginių psichologinių, švietimo pagalbos tarnybų specialistai.
Seimo narė Aušrinė Armonaitė siūlo užtikrinti visiems Lietuvos penktokams galimybę mokytis programavimo pasitelkiant tarptautinį apdovanojimą neseniai gavusią lietuvių idėją „Kompiuteriukai vaikams”. 2017 m. visoje Lietuvoje į komandą susibūrusi grupė entuziastų išsikėlė tikslą visiems Lietuvos penktokams padovanoti po vieną microbit kompiuteriuką, kuris padėtų lavinti programavimo, kūrybiškumo ir kitus įgūdžius.
Anketa už 2017–2018 mokslo metus arba 2018 kalendorinius metus sudaryta siekiant įgyvendinti Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“, Valstybinę švietimo 2013–2022 metų strategiją ir remiasi Geros mokyklos koncepcijos pagrindu, kurios centre mokinių branda, pasiekimai ir pažanga. Kiekvieno mokinio pažanga susijusi su mokyklos pažanga, tai svarbiausias pažangos aspektas įgyvendinant pagrindinę mokyklos misiją.
2018 m. gruodžio 10–28 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras kviečia lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo mokytojus, ypač tautinių mažumų ir daugiakalbėje aplinkoje esančių mokyklų lituanistus, dirbančius 5–10 (gimnazijos I–II) klasėse, į mokymus „Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas: patirtis ir gebėjimų ugdymas“.
Lietuvos ypatingasis archyvas atidarė interneto svetainę „Lietuvos partizanų dokumentų elektroninis archyvasׅ“ (E-partizanų archyvas), kurioje skelbiami suskaitmeninti Lietuvos partizanų – 1944–1953 m. vykusio ginkluoto pasipriešinimo sovietinei okupacijai dalyvių – dokumentai.
#Būkim pažįstami! diskusijos jau įvyko 29 Lietuvos miestuose ir miesteliuose! Ketiname apsilankyti visuose Lietuvos miestuose ir pakviesti žmones susipažinti su Lietuvoje gyvenančiais užsieniečiais.
Šiandien Vyriausybės posėdyje nutarta 10 proc. nuo kitų metų rugsėjo padidinti darbo užmokestį priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogams, taip pat padidinti lėšas švietimo pagalbos specialistams.
2018 metų lituanistinio švietimo metų premija skirta Londono darželio-mokyklos „Obelėlė“ direktorei ir mokytojai Alvijai Černiauskaitei. A. Černiauskaitė, Vilniaus universitete yra įgijusi tiksliųjų mokslų srities mokytojo kvalifikaciją, vėliau baigusi magistro studijas Londono South Bank universitete
Tradicinė, 7-oji konferencija „Geografija: mokslas ir edukacija“ kviečia susitikti geografijos mokytojus, mokslininkus, doktorantus, studentus ir visus besidominčius.
Pagalvoję apie rašymą šiandien daugelis mintyse išgirstame kompiuterio klaviatūros skrebenimo garsą. Rašyti kompiuteriu tapo taip įprasta, kad ilgesnio teksto užrašymą kitokiu būdu turbūt jau sunkiai beįsivaizduojame. Atrodo, kad rašyti spaudinėjant raidyno ženklais paženklintus mygtukus po ranka yra visai patogu – iki kol nenutinka kas nors netikėto ir, pavyzdžiui, nesusilaužome rankos.
Pelno nesiekiančios organizacijos, Clayton Christensen instituto (Clayton Christensen Institute) (JAV), grupė mokslo darbuotojų neseniai pristatė Thomas Arnett, Bob Moesta ir Michael B. Horn parengtą tyrimo ataskaitą „The Teacher‘s Quest for Progress. How school leaders can motivate instructional innovation“ („Mokytojų pažangos siekis. Kaip mokyklų vadovai galėtų skatinti ugdymo inovacijas“).
Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Švietimo politikos analizės skyrius pristato Lietuvos savivaldybių biudžetuose bendrojo ugdymo mokykloms 2014 m., 2016 m. ir 2018 m. (be valstybės 2018 m. rudenį numatyto mokytojų apmokėjimo padidinimo) skirtų mokinio krepšelio ir ūkio lėšų analizės rezultatus.
Ataskaitoje „Teachers' and School Heads' salaries and Allowances“ pateikiama informacija apie teisės aktais nustatytus atlyginimus ir kitas išmokas valstybinių ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogams, pradinių ir vidurinių mokyklų mokytojams bei vadovams.
Iš Vakarų atėjęs pomėgis kalbėti apie X, Y ar Z kartas vis dar aplenkia pačią jauniausią, jau tik XXI amžiuje gimusią alfa kartą. Tačiau alfa karta taip pat yra pirmoji vaikų grupė, nuo pat gimimo pripratusi prie technologijų ir laiką leidžianti skaitmeninėje erdvėje. Ar tai reiškia, kad tai taip pat bus pirmoji karta, nemokanti sukurti artimo gyvo ryšio ar taisyklinga lietuvių kalba parašyti sakinio be internete mėgiamų santrumpų bei emocinių simbolių?
Rodoma 1 - 201025 įrašų
Įrašų puslapyje: