Pradžia

event_available
event_busy

arrow_back Grįžti

Jau prasidėjo dviejų Europos mokyklų tinklo akademijos organizuojamų atvirų internetinių kursų registracija. Kviečiame mokytojus ir mokyklų vadovus registruotis bei dalyvauti rudenį vyksiančiuose mokymuose.
Skelbiame Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų įsivertinimo ir pažangos duomenų, pateiktų už 2020 m. (arba 2019–2020 m. m.), apibendrintus rezultatus.
Nacionalinei švietimo agentūrai 49 savivaldybės pateikė paraiškas dėl projekto „Kokybės krepšelis“ paramos 102 mokykloms. Šis projektas skirtas mokinių ugdymosi pasiekimų gerinimui ir, pasiteisinus tokiam finansavimo modeliui, pratęstas dar 3 metams. Bendra paramos suma 2021–2023 metams siekia 12 mln. eurų.
Šiandien valstybiniu lietuvių kalbos ir literatūros egzaminu prasideda pakartotinė brandos egzaminų sesija. Ji vyks liepos 5–20 dienomis. Pakartotinėje sesijoje dalyvauti užsiregistravo 1469 kandidatai, apie pusė jų yra eksternai.
Skelbiama fizikos valstybinio brandos egzamino užduotis.
Mokytojai – švietimo sistemos pagrindinė kuriamoji dalis, galinti lemti proveržį kuriant sumanią ir išsilavinusią Lietuvos visuomenę. Visuomenei reikia mokytojų, kurių darbu būtų pasitikima ir džiaugiamasi. Todėl ne vienerius metus Lietuvoje kalbama apie visos visuomenės siekį, kad ši profesija taptų prestižine.
Per 2021 m. II ketvirtį Ugdymo turinio informacinės sistemos Ugdymo sodas Metodinės medžiagos saugykloje sukurti 62 nauji metodinės medžiagos aprašai. Kviečiame susipažinti su medžiaga ir naudoti ją naujais mokslo metais.
Pristatome pamokų planų rinkinį, parengtą naudojantis internetine mokymo priemone „Stories that Move“, skatinančia mokinius pamąstyti apie įvairovę ir diskriminaciją ir savo pačių pažiūras ir pasirinkimus. Pamokų planus parengė „Teacher Academy“ skiltyje vykusių internetinių kursų dalyviai.
Skelbiamos muzikologijos mokyklinio brandos egzamino užduotys.
Liepos 2 d. vyks fizikos valstybinis brandos egzaminas. Egzaminą laikyti pasirinko 2586 kandidatai. Egzamino užduotis parengta pagal egzamino programą. Kandidatai kartu su egzamino užduoties sąsiuviniu ir atsakymų lapu gaus ir užduoties priedą. Jame bus pateiktos pagrindinės formulės ir konstantos iš egzamino programos.
Liepos 1 dieną kandidatai laikys muzikologijos brandos egzamino antrąją dalį. Joje gali dalyvauti tik tie kandidatai, kurie išlaikė egzamino I dalį, t. y. už kūrybinę užduotį surinko ne mažiau kaip 31 proc. galimų taškų.
Skelbiama užsienio kalbos (rusų) valstybinio brandos egzamino klausymo, skaitymo ir rašymo dalių užduotis.
Šiandien vyks užsienio kalbos (rusų) valstybinio brandos egzamino klausymo, skaitymo ir rašymo dalys. Jį laikyti pasirinko 2063, praėjusiais metais – 1962 abiturientai.
Skelbiamos gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų) mokyklinių brandos egzaminų užduotys.
Šiandien abiturientai laikys mokyklinio gimtosios kalbos (baltarusių, rusų, lenkų) egzamino dalį raštu. Šio egzamino dalis žodžiu įvyko pavasarį.
Skelbiama chemijos valstybinio brandos egzamino užduotis.
Nacionalinės švietimo agentūros Bendrųjų reikalų departamento Aprūpinimo ir leidybos skyrius išleido 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosius ugdymo planus.
Gimtosios kalbos (baltarusių) mokyklinį brandos egzaminą registravosi laikyti 5 kandidatai, gimtosios kalbos (lenkų) mokyklinį brandos egzaminą rinkosi laikyti 741 kandidatas ir gimtosios kalbos (rusų) mokyklinį brandos egzaminą registravosi laikyti 323 kandidatai.
Chemijos valstybiniu brandos egzaminu prasideda paskutinė pagrindinės brandos egzaminų sesijos savaitė. Šiandien chemijos egzaminą laikys 1374 abiturientai. Praėjusiais metais jį buvo pasirinkę 1405 mokiniai.
Skelbiama istorijos valstybinio brandos egzamino užduotis.
Rodoma 21 - 401826 įrašų
Įrašų puslapyje:

Renginių kalendorius