Tinklalapio logotipas
Tęsiame informacinių susitikimų nuotoliniu būdu švietimo bendruomenei ciklą. Susitikimuose verslo įmonės pristato ugdymui skirtas inovacijas, skaitmeninius mokymo įrankius, priemones ir mokymo metodikas.
Kviečiame skaityti rugsėjo mėnesio „European Schoolnet“ informacinį biuletenį – jūsų laukia aktualiausios švietimo naujienos, informacija apie projektus, nuotoliniai mokymai ir ištekliai, kuriuos galite naudoti ugdyme.
Greitai pritaikykite mokyklų sistemas prie nuotolinio mokymosi naudodami „Microsoft Education“ priemones. Nors pedagogų ir moksleivių ryšys klasėje yra labai svarbus, „Office 365“, „Microsoft Teams for Education“ ir kitos programos, tokios kaip „Flipgrid“, leidžia kurti nuotolinius ryšius ir pasiekti pagrindinius mokymosi rezultatus, kai ugdymas fizinėje klasėje negalimas.
event_available
event_busy

arrow_back Grįžti

Biologijos, informacinių technologijų, lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų) ir užsienio kalbos (rusų) valstybinių brandos egzaminų rezultatai bus skelbiami šiandien, liepos 4 d., nuo 15 val.
Ei, būsimas studente! Stodamas į Lietuvos aukštąsias mokyklas nepamiršk, kad gali gauti papildomų balų už savo atliktą savanorystę. Štai trumpa atmintinė tau.
Pasibaigus antrajam šių metų kvietimui, 343 kultūros įstaigos ir organizacijos, kultūros edukatoriai ir menininkai pateikė 1054 naujas paraiškas Kultūros pasui, siūlydami savo pastatymus, renginius, edukacijas, kitas kultūros ir meno paslaugas, kuriomis nemokamai naudosis 1–12 klasių mokiniai.
Savanorišką veiklą pasiryžusių atlikti ir 9 mėnesius praleisti kariuomenėje merginų yra tik 3 iš 9 savanorių. Viena iš nedaugelio merginų, kuri 2018 metais pasirinko tokią savanorystės kryptį – Klaudija Dambinskaitė.
Kino stovykla yra „Meno avilio“ organizuojamas tarptautinis vasaros renginys, kviečiantis neformaliam dialogui gamtoje kasmet vis kita tema. Kino kūrėjai čia pristato savo filmus ir dalyvauja diskusijose, kino tyrinėtojai skaito specialiai stovyklai ruoštus pranešimus, stovyklautojai dalyvauja kūrybinėse dirbtuvėse, skaitymo grupėse ir radijo klausyklos sesijose.
Šio kurso tikslas – suteikti mokytojams pagrindinius gebėjimus ir žinias, kurios padėtų mokyti kodavimo ir STEM, atsižvelgiant į tyrimais grindžiamą ugdymą. Kurso dalyviai mokosi dažniausiai naudojamų programavimo kalbų pagrindų ir kaip jas taikyti STEM pamokose, kaip naudoti „Graasp“ platformą kuriant tyrimais grindžiamą veiklą.
Dirbantiems tėvams kasmet, pasibaigus vaikų mokslo metams, kyla klausimas, kuo užimti savo atžalas vasaros mėnesiais. Vaiko teisių apsaugos specialistai pataria tėvams kuo didesnį dėmesį skirti vaikų užimtumui atostogų metu, siūlant jiems išbandyti aktyvias, lavinančias ir prasmingas veiklas, taip atitraukiant jų dėmesį nuo neigiamų užsiėmimų. Klaipėdoje vaikus auginantys tėvai gali rinktis iš daugiau nei pusės šimto savivaldybės remiamų skirtingų stovyklų.
Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius patvirtino Lituanistinio švietimo integruotą programą, kuria galės naudotis užsienyje esančios lituanistinės mokyklos. Programa ypač naudinga tiems, kurie planuoja grįžti į Lietuvą, kadangi padės geriau pasiruošti integruotis į lietuvišką švietimo sistemą.
Jau tapo tradicija, kad prieš pasitinkant naujuosius mokslo metus, Swedbank pakviečia Lietuvos ekonomikos mokytojus į Nacionalinę ekonomikos mokytojų konferenciją. Šiemet konferencija organizuojama rugpjūčio 30 d. (penktadienį)Swedbank (Konstitucijos pr. 20A, Vilnius) patalpose.
Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius patvirtino naują vadovėlių ir mokymo priemonių įvertinimo ir aprūpinimo tvarką. Užtikrinant didesnį mokytojų ir tėvų įsitraukimą, vadovėlių ir kitų mokymo priemonių įsigijimo skaidrumą, nustatyta, kad mokyklų vadovai, prieš priimdami sprendimą juos įsigyti, sąrašą nuo šiol derins su mokyklos taryba. O iki kovo 1 dienos mokyklos interneto svetainėje bus paskelbiama, kiek ir kokių vadovėlių, mokymo priemonių įsigijo mokykla per...
Neretai užsienyje gyvenančios lietuvių šeimos vasaros atostogoms pasirenka Lietuvą – sugrįžta aplankyti giminaičių, poilsiauti gamtoje. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija primena, kokiomis veiklomis gali būti užimti kartu su tėvais atvykstantys vaikai.
Birželio 28 d. yra nustatyta chemijos, fizikos, užsienio kalbos (prancūzų) ir užsienio kalbos (vokiečių) valstybinių brandos egzaminų (VBE) rezultatų skelbimo data.
2019 metais yra minimas Rytų partnerystės šalių ir Europos sąjungos bendradarbiavimo dešimtmetis. Birželio 17-20 d. Vilniuje vykęs Rytų partnerystės jaunimo forumas, subūręs per kelis šimtus jaunų žmonių iš įvairių Europos valstybių, šiais metais akcentavo kritinį mąstymą ir žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumą.
Chemijos, fizikos, užsienio kalbos (prancūzų), užsienio kalbos (vokiečių) valstybinių brandos egzaminų rezultatai bus skelbiami birželio 28 d.
Jau 2019 m. liepos 17–18 d. visų Lietuvos dvyliktokų laukia nemokamas renginys, kurio metu vyks tiesioginiai priėmimai į užsienio universitetus! Ką tai reiškia? Ogi tai, kad atėjęs į renginį ir jame pasikalbėjęs su užsienio universitetu (ar dviem), būsi priimtas studijuoti iš karto!
Ateinančiais mokslo metais intensyviai rengiamasi įdiegti sistemą, leidžiančiai kiekvienai mokyklai, į kurią iš užsienio atvyksta mokinys, nuo pirmos dienos suteikti jam visokeriopą pagalbą. Jau sudarytas geriau atvykusius mokinius pasirengusių priimti mokyklų tinklas, rengiamos rekomendacijos mokykloms, metodinė medžiaga, planuojami seminarai ir finansavimo užtikrinimas steigiant mokytojo padėjėjo, mokinio asistento pareigybes.
Jaunimo ir sporto reikalų komisija birželio 26 d. posėdyje svarstė sporto gimnazijų veiklos klausimą ir nutarė siūlyti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai svarstyti sporto gimnazijų pateiktus pasiūlymus dėl sporto gimnazijų veiklos tobulinimo ir peržiūrėti šių gimnazijų veiklą reglamentuojančius teisės aktus siekiant spręsti kylančias problemas ir gerinant sportininkų ugdymo procesą.
64 proc. šiemet pavasarį apklaustų Lietuvos gyventojų teigė bent retkarčiais sportuojantys ar besimankštinantys. Palyginti su 2017 m. duomenimis, sportuojančių ar besimankštinančių gyventojų padaugėjo 4 proc. (nuo 60 proc. iki 64 proc.). Tai paaiškėjo iš Lietuvos gyventojų fizinio aktyvumo tyrimo, kurį kovo–gegužės mėn. atliko Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“.
Psichologijos paslaugų centro 2018 m. inicijuoto tyrimo duomenimis, Lietuvoje net pusė abiturientų jaučiasi visiškai nepasirengę arba silpnai pasirengę savo karjeros planavimui. Kaip išvengti tokios situacijos dalijasi Psichologijos paslaugų centro psichologas Algimantas Smailys.
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Ugdymo plėtotės centru 2018–2019 m. m. inicijavo Rekomendacijų dėl visos dienos mokyklos (toliau – VDM) kūrimo ir veiklos organizavimo, patvirtintų Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. V-606, pilotinį išbandymą. 38 mokyklos iš 22 savivaldybių, siekdamos gerinti mokinių pasiekimus, mokyklos mikroklimatą, užtikrinti visapusį mokinių ugdymą, išbandė Rekomendacijose siūlomus arba susikūrė savitus VDM...
Rodoma 1161 - 11801250 įrašų
Įrašų puslapyje: