Tinklalapio logotipas
Europos mokyklų tinklo akademijos mokymai „Deep Dive MOOC“ prasidės rugsėjo 16 d. Šie nemokami nuotoliniai mokymai yra atviri visiems mokytojams, nebūtina turėti ankstesnės patirties.
Šie pamokų planai gali būti pritaikyti įvairiems mokymo dalykams be sudaryti vadovaujantis pagrindinio formuojamojo vertinimo principais. Šiuos planus parengė „Teacher Academy“ internetinių kursų„Formuojamojo vertinimo taikymas praktikoje – mokinių mokymosi formavimas“ dalyviai.
„School Education Gateway Teacher Academy“ mokymų kursas „Projektinis mokymasis tobulinant pagrindines kompetencijas“ (angl. The Project-Based Learning to Enhance Key Competences) padės praktiškai taikyti projektinio mokymosi metodą savo klasėje.
event_available
event_busy

arrow_back Grįžti

Aktyvi, bendraujanti asmenybė, besistengianti į daugelį situacijų žiūrėti pozityviai, tačiau retkarčiais mėgstanti pabūti viena su savo mintimis – taip save apibūdina Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Mechanikos fakulteto Gamybos inžinerijos 3 kurso studentė Greta Petraitytė, kuri gyvenime vadovaujasi fraze: „drąsiems ir pats Dievas padeda.“ „Studijų keitimas buvo drąsus šūvis, tačiau sėkmingas – jaučiuosi esanti savo vėžėse“, – studijų pasirinkimu džiaugiasi VGTU studentė.
Skelbiama matematikos valstybinio brandos egzamino užduotis.
Lietuvoje brandinamos didelės ikimokyklinio, pradinio ir penktųjų klasių ugdymo pertvarkos. Ateities pradinė mokykla galėtų būti penkerių metų trukmės, aprėptų ne tik priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pradinukų – bet netgi ir penktokų ugdymą. Permainų pirmeive žada tapti šių metų rudenį duris atversianti inovatyvi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos Pradinė mokykla.
Maloniai kviečiame pradinio ugdymo mokytojų metodinių būrelių pirmininkus ir pradinio ugdymo mokytojų asociacijų atstovus dalyvauti bendrųjų programų atnaujinimo darbų pristatyme.
Liepos 7 d. vyks istorijos valstybinis brandos egzaminas. Jį pasirinko laikyti 8 459 kandidatai. Prašome savivaldybių administracijų švietimo padalinių vadovų, brandos egzaminų organizatorių ir vykdytojų pasirūpinti, kad egzamino vykdymo metu egzaminų vykdymo centrų patalpose būtų geriamojo vandens ir jis būtų prieinamas visiems kandidatams.
Šimtui Lietuvos mokyklų, apsisprendusių dalyvauti projekte – kartu išbandyti ir kurti informatikos turinį pradinėse klasėse – perduodamos edukacinės priemonės, atsižvelgiant į tų mokyklų komandų išreikštus pageidavimus ir pradinių klasių skaičių.
Penktadienį į valstybinį brandos egzaminą turėtų susirinkti 15 955 kandidatai, pasirinkę laikyti šį egzaminą. Lyginant su pernai metais kandidatų skaičius sumažėjo beveik 2 500 nuo 18 400 laikiusių.
Informuojame, kad Nacionalinės švietimo agentūros Stebėsenos ir vertinimo departamento Vertinimo skyriaus organizuojamas seminaras „Pretendentų į švietimo įstaigos vadovus kompetencijų vertinimas“ vyks š. m. liepos 8 d. 10 val. nuotoliniu būdu.
Maloniai kviečiame sveikatos ir fizinio ugdymo mokytojų metodinių būrelių pirmininkus, Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos ir kitų suinteresuotų asociacijų atstovus dalyvauti nuotoliniame sveikatos ir fizinio ugdymo bendrųjų programų atnaujinimo darbų pristatyme, kuris vyks liepos 9 d. 13.30–14.30 val.
Maloniai kviečiame gamtos mokslų mokytojų metodinių būrelių pirmininkus ir gamtos mokslų asociacijų atstovus dalyvauti gamtos mokslų bendrųjų programų atnaujinimo darbų pristatyme, kuris vyks liepos 3 d. 10.00–11.00 val. „Zoomׅ“ platformoje. Renginyje bus pristatyti srities tikslai, kompetencijų raiška ir pasiekimų sritys.
Vaikų neformaliajam švietimui Vyriausybė papildomai skyrė dar 5,5 mln. Eur. Šio lėšos bus paskirstytos savivaldybėms, kad galėtų naudoti stovykloms, edukacinėms programoms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti. Bendra valstybės suma, kurią galima naudoti vaikų vasaros edukacijai, šiemet yra rekordinė – 8 mln. Eur, kelis kartus didesnė nei ankstesniais metais kartu sudėjus valstybės ir savivaldybių skiriamas lėšas.
Praėjus pirmajam priėmimo į aukštąsias mokyklas mėnesiui pastebimas tolesnis pedagoginių studijų populiarumas. Laikyti motyvacijos testą, reikalingą norintiems tapti būsimaisiais pedagogais, birželio pabaigoje buvo užsiregistravę net 1130 stojančiųjų, iš jų daugiau nei du trečdaliai – pirmuoju pageidavimu. Palyginimui, pernai į bakalauro pedagogines studijas iš viso įstojo 429 asmenys.
Vyriausybė pakeitė nutarimą dėl Mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo ir tikslinėmis stipendijomis numatė paremti studentus, pasirinkusius žemės ūkio, miškininkystės, informatikos, matematikos ir inžinerijos studijas. Šįmet 200 eurų stipendijas turėtų gauti bent 550 pirmakursių, pasirinkusių studijuoti atitinkamas programas.
Trečiadienį apie 18 tūkst. jaunuolių visoje Lietuvoje laikė valstybinį anglų kalbos egzaminą. Ugdymo akademijos „Alfa klasė“ mokytojai Jogailė Gudaitė, Augustina Kundrotaitė ir Denis Petrina sprendė užduotis kartu su abiturientais ir su 15min skaitytojais pasidalijo gautais atsakymais. O jie visiems trims pedagogams sutapo.
Trečiadienį, liepos 1 d., Lietuvoje vyko valstybinis anglų kalbos egzaminas. Tai buvo antroji egzamino dalis, kurią sudarė rašymo, skaitymo ir klausymo dalys. Šie metai abiturientams buvo ir kitokie, kadangi dėl koronaviruso teko dalį laiko mokytis nuotoliniu būdu. Ir viruso, ir mokymosi nuotoliniu būdu temos buvo paliestos anglų kalbos egzamine.
Šią savaitę šalies abiturientai laiko tris valstybinius egzaminus. Pirmadienį vyko lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas, trečiadienį jie laikė anglų kalbos egzaminą, o penktadienį – matematikos. Lietuvos moksleivių sąjungos prezidentė sako, kad yra dvi medalio pusės: abiturientai džiaugiasi, kad greičiau pasibaigs egzaminų sesija, bet kas antrą dieną vykstantis egzaminas labai vargina. Psichiatro nuomone, didelis krūvis ir stresas gali atsiliepti ir šių metų egzaminų rezultatams palyginus...
Liepos 3 d. vyks matematikos valstybinis brandos egzaminas. Jį pasirinko laikyti 15 957 kandidatai. Matematikos brandos egzamino mokinių pasiekimų lygių apraše pateikti patenkinamo, pagrindinio ir aukštesniojo pasiekimų lygių reikalavimai tikrinamiems mokinių gebėjimams pagal atskiras turinio sritis.
Kauno miesto tarybai vienbalsiai pritarus, numatyta plėsti vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo švietimo veiklų pasirinkimą. Švietimo, kultūros bei sporto įstaigos, nevyriausybinės organizacijos ir laisvieji mokytojai nuo šios savaitės iki liepos 8 dienos kviečiami teikti paraiškas dėl papildomo vaikų užimtumo organizavimo per likusias atostogas. Tam numatyti 272 tūkst. eurų, rašo portalas diena.lt.
Po anglų kalbos valstybinio egzamino kalbinti abiturientai tikino, kad tikėjosi sunkesnių užduočių, o temos apie koronavirusą nenustebino. Po mokyklos baigimo jaunuoliai planuoja skirtingą ateitį – vieni likti gimtinėje, kiti studijuoti užsienyje, o treti po mokyklos svarsto pasiimti laisvus metus. Trečiadienį Lietuvos abiturientai savo jėgas išbandė laikydami anglų kalbos valstybinį brandos egzaminą. Jį laikė beveik 19 tūkst. moksleivių.
Pirmadienį šalyje buvo laikomas privalomas lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminas. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis, iš viso egzaminą planavo laikyti 28,3 tūkst. kandidatų – 26 tūkst. abiturientų ir per 2 tūkst. buvusių mokinių ir eksternų.
Rodoma 1 - 202974 įrašų
Įrašų puslapyje: