Tinklalapio logotipas
Europos mokyklų tinklo akademijos mokymai „Deep Dive MOOC“ prasidės rugsėjo 16 d. Šie nemokami nuotoliniai mokymai yra atviri visiems mokytojams, nebūtina turėti ankstesnės patirties.
Šie pamokų planai gali būti pritaikyti įvairiems mokymo dalykams be sudaryti vadovaujantis pagrindinio formuojamojo vertinimo principais. Šiuos planus parengė „Teacher Academy“ internetinių kursų„Formuojamojo vertinimo taikymas praktikoje – mokinių mokymosi formavimas“ dalyviai.
„School Education Gateway Teacher Academy“ mokymų kursas „Projektinis mokymasis tobulinant pagrindines kompetencijas“ (angl. The Project-Based Learning to Enhance Key Competences) padės praktiškai taikyti projektinio mokymosi metodą savo klasėje.
event_available
event_busy

arrow_back Grįžti

Mokslo metai ką tik baigėsi, bet mokytojai jau nerimauja. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM), spėjanti, kad teksią vėl dirbti nuotoliu, sako namų darbus spėsianti atlikti, tačiau pedagogai tuo dvejoja. Kritikos, kad COVID-19 krizei malšinti skirti pinigai daugiausia nukeliaus statyboms, sulaukusi ministerija dabar ketina ištraukti pinigų iš „Ateities ekonomikos DNR“ aruodo skaitmeniniam turiniui tobulinti.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teikimu Vyriausybė pritarė sprendimui leisti dar dviems Lietuvos mokykloms vykdyti tarptautinio bakalaureato programas. Klaipėdos „Universa Via“ tarptautinėje mokykloje bus vykdoma tarptautinio bakalaureato pradinio ugdymo programa, o Kauno Jono Jablonskio gimnazija įgyvendins tarptautinio bakalaureato diplomo programą.
Skelbiama užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino klausymo, skaitymo ir rašymo dalių užduotis.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kviečia mokyklų vadovus ir švietimo ekspertus dalyvauti projekte, skirtame rengiamiems ugdymo turinio pokyčiams mokyklose įgyvendinti.
Europos Komisija, konsultuodamasi su švietimo ministerijų atstovais, parengė naują leidinį apie mišrų mokymąsi mokykloje. Jame nagrinėjamos mišraus ugdymo modelio pedagoginės galimybės ir iššūkiai, išskiriami svarbiausi aspektai, į kuriuos galėtų atsižvelgti mokyklos, planuodamos mokymąsi mokykloje ir nuotolinį mokymą.
Siekiant pritraukti ir išlaikyti mokyklų vadovus, gerinamos jų darbo sąlygos, koreguojama atrankos ir vertinimo sistema. Mokyklų vadovų konkursai bus surengiami per trumpesnį laiką, mažės biurokratinė vadovų našta, o savivaldybės ne tik mokytojams, bet ir mokyklų vadovams galės teikti materialinę paramą, pavyzdžiui, kompensuoti kelionę į darbą, aprūpinti būstu.
Seimas priėmė Švietimo įstatymo pakeitimus, kurie naikina diskriminuojančias nuostatas negalią ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams: jie galės lankyti artimiausią jo gyvenamoje vietoje esančią bendrąją mokyklą, bus priimami visiškai lygiais pagrindais su kitais mokiniais. Taip pat gerokai išsiplės pagalbos sistema mokyklose.
Portalo lrytas.lt skaitytoja Adrija Kvederaitė pasidalijo mintimis, ją aplankiusiomis po valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros egzamino, kurį vakar laikė abiturientai. Adrija pernai baigė Vilniaus Simono Daukanto gimnaziją, šiuo metu studijuoja ekonomiką Vilniaus universitete.
Skelbiamos užsienio kalbos (prancūzų) ir užsienio kalbos (vokiečių) valstybinių brandos egzaminų klausymo, skaitymo ir rašymo dalių užduotys.
Lietuvoje informacinių technologijų krypčių profesijos yra laikomos vienomis iš populiariausių, informacinių technologijų specialistų poreikis nuolat auga, daugeliui pavydą kelia ir jiems siūlomas darbo atlygis. Vis dėlto IT specialistai Lietuvoje sudaro vos 2,7 proc. visų dirbančiųjų ir tai yra gerokai mažiau nei Europos Sąjungos vidurkis (3,9 proc.). Informacinių ir ryšių technologijų srities absolventų skaičius Lietuvoje taip pat auga ganėtinai vangiai ir nesiekia ES vidurkio.
Didžiausios šalyje nevalstybinės aukštosios mokyklos Socialinių mokslų kolegijos (SMK) bendrakūrėja ir dalininkė Gabija Skučaitė teigia, kad būtina ieškoti šiuolaikinius jaunų žmonių poreikius atliepiančių mokymosi būdų. Ji pabrėžia, kad asmenybei visapusiškai augti bei tobulėti padeda patirtinis mokymasis.
Medicina, odontologija ne vienerius metus stabiliai laikosi abiturientų geidžiamiausių studijų sąrašo viršuje. Geidžiamiausios šios studijos yra dėl to, kad turi konkrečią pritaikomąją vertę, suteikia absolventams šimtaprocentines įsidarbinimo galimybes.
Lietuvos ugdymo įstaigos finansavimą savo veiklai gauna iš įvairių šaltinių. Švietimo įstatymas nustato, kad šalies švietimo finansavimo šaltiniai yra valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų asignavimai ir kitos lėšos. Iš valstybės biudžeto per tikslinę dotaciją skiriamos mokymo lėšos, o ūkio lėšas skiria ugdymo įstaigų steigėjai.
Abiturientų pirmadienį laukė rimtas iššūkis – visoje Lietuvoje vyko privalomas lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas. Šiemet abiturientai galėjo pasirinkti iš 4 temų. Dvi iš jų samprotavimo, o kitos – literatūrinės. Nors egzamino trukmė 4 valandos, abiturientai Vilniaus Žvėryno gimnazijos duris varstė jau po dviejų su puse valandų.
Birželio 22 d. prasidėjo valstybinių brandos egzaminų sesija, kuri tęsis iki liepos 21 d. Šiandien šalies abiturientams rimtas išbandymas – jie laikys valstybinį ir mokyklinį lietuvių kalbos egzaminą.
Projekto tikslas – pasirengti atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui, ypač daug dėmesio skiriant mokyklų vadovams. Projekto veiklomis siekiama keisti mokyklos vadovavimo modelį perkeliant prioritetą nuo infrastuktūros valdymo į ugdymo turinio vadybą.
Jau šį rudenį Lietuvos mokytojų gretas papildys vienuoliktoji programos „Renkuosi mokyti!“ karta. Iš 357 kandidatų buvo atrinkta 30 dalyvių, kurie šiandieną pradėjo pasiruošimą savo naujajam karjeros žingsniui. Mėnesį truksianti „Renkuosi mokyti!“ vasaros mokykla“ padės jiems drąsiau žengti pirmuosius žingsnius Lietuvos mokyklose ir įgyti reikiamų kompetencijų darbui su vaikais.
Skelbiamos lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio ir mokyklinio brandos egzaminų užduotys.
Liepos 1 d. vyks užsienio kalbos (anglų) valstybinio brandos egzamino klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Lietuvos savivaldybių administracijų įsteigtuose centruose. Laikyti anglų kalbos egzaminą pasirinko 18 573 kandidatai.
Birželio 30 dieną vyks užsienio kalbos (prancūzų) ir užsienio kalbos (vokiečių) valstybinių brandos egzaminų klausymo, skaitymo, rašymo dalys. Abu egzaminai vyks tą pačią dieną, nes 2020 metais registruotų kandidatų, pasirinkusių laikyti ir užsienio kalbos (prancūzų), ir užsienio kalbos (vokiečių) brandos egzaminus, nėra.
Rodoma 21 - 402974 įrašų
Įrašų puslapyje: