Tinklalapio logotipas
Grįžti

Andragoginės kompetencijos profesijos mokytojams

person_outline Organizatorius: Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba
access_time Prasideda: 2020-11-26
place Jaunimo g. 8, Kupiškis

Paskirtis. Programa skiriama suaugusiųjų mokytojams, neturintiems specialaus andragoginio pasirengimo, dirbantiems profesinio mokymo ir kitose suaugusiųjų švietimo bei mokymosi srityse. Pagrįstumas. Suaugusiųjų mokymo srityje dirbančių asmenų profesinio tobulėjimo reikšmė pabrėžiama įvairiuose Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos švietimo politikos dokumentuose (pvz., Europos Komisijos komunikate Suaugusiųjų mokymasis: mokytis niekada nevėlu, 2006; Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijoje (2004), mokslininkų darbuose (Rogers,1969; Tough, 1979, Siebert, 2007) ir tyrimų ataskaitose (pvz., ataskaitoje Dėl pagrindinių suaugusiųjų mokymo profesionalų kompetencijų, 2009). Visuose minėtuose dokumentuose akcentuojama, kad keičiantis mokymo paradigmai į mokymosi paradigmą iškyla būtinybė suaugusiųjų mokytojams įgyti naujų – andragoginių – kompetencijų edukacinėje, vadybinėje ir tiriamojoje srityse bei stiprinti bendruosius gebėjimus. Mokymosi visą gyvenimą užtikrinimo strategijoje, patvirtintoje švietimo ir mokslo ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. ISAK-433/A1-83 (Žin., 2004, Nr. 56-1957; 2008, Nr. 122-4647) akcentuota, kad viena iš svarbiausių mokymosi visą gyvenimą kontekste grandžių yra personalas – andragogai, tačiau andragogų rengimas ir (ar) andragoginių kompetencijų tobulinimas iki šiol yra nepakankamas, reikalinga toliau skatinti su besimokančiais suaugusiais dirbančio personalo kvalifikacijos tobulinimą. Aktualumas. Profesinio rengimo sektoriaus atstovų teigimu, su profesinio mokymo įstaigų profesijos mokytojų kompetencija yra susiję daugelis šių įstaigų problemų, nes pedagoginio personalo kompetencija dažnai neužtikrina suaugusiųjų profesinio mokymo kokybės ir efektyvumo bei pilnaverčio profesijos mokytojų dalyvavimo šiuolaikinės mokymo įstaigos veikloje. Tik nedaugelis profesinio mokymo įstaigų profesijos mokytojų turi pedagoginį išsilavinimą (didžioji dalis mokytojų turi tik pedagoginį minimumą), neturi žinių ir įgūdžių dirbti su suaugusiųjų asmenų grupėmis. Teikiama programa prisideda prie profesijos mokytojų ir kito pedagoginio personalo, stokojančio andragoginio pasirengimo, kompetencijų tobulinimo. Programa parengta atsižvelgiant į tai, kad pradedantysis andragogas labiausiai stokoja edukacinės veiklos kompetencijų dirbti su suaugusiais, tačiau programoje skiriama dėmesio ir laiko vadybinės bei tiriamosios veiklos kompetencijoms stiprinti. Esminės mokymo ir mokymosi strategijos, kuriomis grindžiama programa ir jos išpildymas, yra konstruktyvaus ir kontekstualaus mokymo ir mokymosi principai ir nuolatinė mokymų dalyvių refleksija.

Papildoma informacija
Programa Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Kupiškio r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas kupiskio.pmmmc@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 845935144
Renginio vieta

Grįžti