Tinklalapio logotipas
Grįžti

VAIKŲ, TURINČIŲ AUTIZMO SPEKTRO IR KITŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ, KALBOS IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ VERTINIMO PROGRAMA: VB-MAPP

person_outline Organizatorius: VšĮ Trakų švietimo centras
access_time 2021-04-20
place Birutės g. 42, Trakai

Programa skirta pedagogams ir švietimo pagalbos specialistams, dirbantiems su autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų turinčiais vaikais/mokiniais. Programos paskirtis – suteikti teorinių ir praktinių žinių kaip vertinti vaikų, turinčių autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų, kalbinius ir socialinius gebėjimus bei parengti ugdymo programas ir/ar rekomendacijas, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko sutrikimo pobūdį, laipsnį, komunikacijos ir ugdymosi poreikių ypatumus, pagalbos ir paslaugų reikmes, jo šeimos ir bendruomenės lūkesčius, siekiant paskatinti kiekvieno vaiko motyvaciją mokytis, įveikti mokymosi kliūtis, sudarant sąlygas įtraukčiai. VB-MAPP skirtas autizmą ir kitų raidos sutrikimų turinčių vaikui kalbos ir socialinių įgūdžių vertinimui ir individualizuotos ugdymo programos sudarymui. Svarbu tai, kad VB-MAPP tinka bet kokio amžiaus vaikui ar suaugusiąjam, kai nepaisant jo biologinio amžiaus, kalbos raida papuola į 0-48 mėn. vaiko raidos laikotarpį. VB-MAPP yra nestandartizuotas, kriterinis vertinimas (angl. criterion referenced). VB-MAPP rinkinys susideda iš Vadovo skirto vertintojui ir Protokolo skirto konkrečiam vaikui. Vadove pateikiamos instrukcijos kaip atlikti vertinimą, pateikiami vertinimo kriterijai, vertinimo interpretavimas, o taip pat individualios programos sudarymo rekomendacijos ir tikslai. Protokole pateikiamos vertinimui reikalingos formos, jas seka užduočių analizė, kuri išskaido etapus į smulkesnes įgūdžių pakopas, o taip pat pateikiami papildomi įgūdžiai, kurie gali padėti greičiau išmokti trūkstamų labiau kompleksinių įgūdžių. Programos trukmė – 40 akademinių valandų (17 teorijos ir 11 praktinio darbo valandų, 12 savarankiško darbo valandos). Programą sudaro 2 sesijos (kiekviena po 2 dienas).

Papildoma informacija
Savivaldybė Trakų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas centras.trakai@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 70686332497068633249
Renginio vieta

Grįžti