Tinklalapio logotipas
Grįžti

Pozityvioji švietimo komunikacija: vertės kūrimas mokykloje naudojantis duomenimis

person_outline Organizatorius: Kauno rajono švietimo centras
access_time Prasideda: 2021-04-20, 09:00 val.
place Karklės g., Batniavos k., Batniavos sen., Kauno r. sav.

Geros mokyklos kocepcijoje (2015) teigiama, jog mokyklos veiklos kokybę liudija ne jos organizacinių ypatybių atitikimas kokioms nors normoms, o tai, kaip ji atlieka savo misiją – ugdo mokinius; ugdymo kokybę rodo jo rezultatai ir tai, ką jų siekdami patyrė mokiniai; abu mokyklos misijos aspektai – siekti ugdymo rezultatų, atitinkančių mokyklai keliamus tikslus, ir sukurti įdomų, prasmingą, sveiką gyvenimą mokykloje – yra apylygiai svarbūs; šiuolaikinės mokyklos vadybai labai svarbus padalinamos lyderystės ir organizacijos mokymosi derinys – tik susitelkusi ir nuolat besimokanti mokykla geba nevėluodama atsinaujinti ir gerinti savo darbą ir kt. plėtoti duomenimis grįsto valdymo kultūrą mokykloje. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo tikslai (2016) yra skatinti mokyklos bendruomenės kryptingą, į rezultatus orientuotą diskusiją apie gerą mokyklą; stiprinti mokyklos bendruomenės narių įsipareigojimą ugdymo kokybei ir atsakomybę, taikant įsivertinimą kaip kasdienę praktiką – savistabą, refleksiją, dialogą; į mokyklos tobulinimo procesus įtraukti visus bendruomenės narius, kitas suinteresuotas grupes. Vienas iš įsivertinimo uždavinių – atkreipti dėmesį į veiklos aspektus, lemiančius ugdymo šiuolaikiškumą ir kokybę. Vadinasi, visuose organizacijos lygmenyse turėtų veikti pagrindiniai principai – pasitikėjimas ir atskaitomybė, siekiant švietimo kokybės bei kuriant organizacijos vertę. Norint, kad lyderystės vardan mokymosi bei konsultavimo reiškiniai atsirastų mūsų švietimo sistemoje, būtini kultūriniai pokyčiai visuose švietimo lygmenyse. Tyrimai rodo, kad sėkmingiausi mokyklų lyderiai yra atviri naujoms idėjoms ir pasirengę mokytis iš kitų. Jie yra lankstūs, siekiantys tikslo, yra optimistai. Mokymų metu bus pristatyta švietimo kokybės samprata, nagrinėjami aktualiausi dokumentai, apibrėžiantys švietimo kokybę Lietuvoje, bus aiškinamasi, kas kiekvienai mokyklai yra rezultatas, susitariama dėl jo. Taip pat mokymų metu daug dėmesio skiriama veiklos kokybės įsivertinimo svarbai organizacijoje, pristatomas įsivertinimo modelis, įrankiai, kaip sėkmingai susitarti dėl stipriųjų ir tobulintinų organizacijos pusių. Taip pat bus pristatyta IQES online Lietuva platforma, suteikta žinių apie pagrindinius veiklos kokybės planavimo žingsnius, kaip duomenis panaudoti pamokos, organizacijos kokybės gerinimui. Šia programa siekiama atnaujinti ir plėtoti mokyklų bendruomenių žinias apie veiklos kokybės įsivertinimo procesą, vertės kūrimą organizacijoje, pozityvią komunikaciją su visais švietimo subjektais. Įgyvendinę programą dalyviai įgis ir išplėtos vadovavimo sričių ir bendrąsias kompetencijas, pasidalins geriausia praktine patirtimi bei diegs švietimo įstaigose duomenimis grįstos vadybos modelį, stiprins pamokos kokybės įrankius. Programos trukmė – 40 val.

Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Renginio vieta

Grįžti