Matific

Anotacija

Matific - tai elektroninė mokymosi aplinka, kuri leidžia diferencijuoti ir individualizuoti mokymo(si) procesą ir suteikia interaktyvią motyvavimo sistemą. Aplinkoje yra elektroninis vadovėlis ir mokytojo knyga, diagnostiniai testai, diferencijuoti užduočių rinkiniai, automatiškai taisomų greito pasirinkimo užduočių rinkiniai, virtuali pasiekimų lenta „Safaris“, individualios mokinio pažangos atvaizdavimas. Elektroninė mokymosi aplinka skirta mokiniams, besimokantiems matematikos, lietuvių kalbos, anglų kalbos, gamtos ir žmogaus, pasaulio pažinimo, biologijos, istorijos bei geografijos dalykų.

Papildoma informacija

Dalykas(-ai): Matematika
Klasė(-ės): 1 2 3 4 5 6
Teikėjas: Matific
Ar mokama? Iš dalies
Kalba: Lietuvių kalba
Paskelbimo data: 2021-08-27 (atnaujinta: 2021-10-14)